DGNB certificering


21-12-2012

INGENIØR’NE er nu certificeret til projektering efter DGNB principper inden for bæredygtigt byggeri. Ordningerne hører under Green Building Council Denmark som er en udspringer fra DGNB Tyskland og DGNB International.


DK-GBC administrerer den danske standard i DGNB systemet og er en certificeringsordning, der har til formål at skabe et fælles mål for måling og vurdering af bæredygtigt byggeri.


DGNB er et system, der kombinere alle aspekter af bæredygtigt byggeri i kombination med teknik, proces og placering på grunden. Lige som totaløkonomien er et vægtet parameter modsat stort set alle andre ordninger.


Blandt andet derfor er det vores vurdering at ordningen høre til den mest fornuftige og ambitiøse ordning der findes for tiden og vi er meget stolte over at kunne tilbyde vores assistance også på dette område i fremtiden. 


Nuklearmedicinsk enhed


21-12-2012

INGENIØR’NE har vundet opgaven med projektering og udførelse af ca. 1600 m2 Nuklearmedicinsk enhed på sydvestjysk sygehus i Esbjerg.

Opgaven er vundet i samarbejde med NEM BYG som totalentreprenør og DAI arkitekter som arkitekt.

Bygningen skal indeholde i alt 4 store skannerrum for bl.a. helt nye PET-CT og Spect-CT skannere samt 2 stk. Gamma skannere med tilhørende laboratorier, radiofarmaci, PET lab med tilhørende personale og patient faciliteter. 


Bygherren ønsker et fuldt ingeniørprojekt udført bl.a. efter Byggeri og Planlægning og IKT ydelsesbeskrivelse med tilhørende rådgiverkontakt til brugere før, under og efter byggeriet for at sikre udførelse efter høje sikkerhedsforanstaltninger.

Vi er stolte over at bygherre på baggrund af vore referencer og gode ry har valgt netop os til løsning af denne komplicerede opgave omhandlende strenge kliniske krav og strålingshåndtering.


 

NY BYGHERRERÅDGIVER


27-11-2012
INGENIØR'NE har pr. 1. december 2012 ansat Bjarne Burgdorff i en stilling som senior bygherrerådgiver primært indenfor den almennyttige sektor. Bjarne kommer fra en stilling hos DAI.

Vi ønsker Bjarne velkommen ombord og glæder os over at kunne forstærke denne side af vore forretninger. 

NY KONSTRUKTIONSINGENIØR


27-11-2012
INGENIØR'NE har pr. 1. december 2012 ansat Ulla Holm i en stilling som konstruktionsingeniør. Ulla kommer fra en lignende stilling hos NIRAS.

Vi byder Ulla velkommen på kontoret og glæder os til at gøre brug af hendes gode erfaringer. 

BOLIGFORENINGEN FREMAD, HEDELUNDPARKEN ESBJERG

18.11.12
INGENIØR'NE er i samarbejde med HOFFMANN A/S, DAI og GLB blevet prækvalificerede til totalentreprise vedrørende projektering og udførelse af renovering af 199 almene boliger i Hedelundparken, Esbjerg.

Byggearbejderne omfatter nye facader, vinduer, udvendige skure og belægninger. Desuden skal der laves tilbygning til ca. 50 boliger.

 

PCB SANERING, ESBJERG KOMMUNE

06.11.12
INGENIØR'NE er i samarbejde med Dansk Miljø Rådgivning blevet prækvalificerede til PCB sanering af 3 institutioner for Esbjerg Kommune.

 

JØRGEN HANSEN - 35 ÅRS JUBILÆUM


01.11.2012
INGENIØR'NE's tidligere direktør Jørgen Linding Hansen kan 1. november 2012 fejre 35 års jubilæum i firmaet. Jørgen har været med næsten fra firmaets start og har altid været et stort aktiv for firmaet. Jørgen har en solid teknisk viden og har altid været særdeles vellidt. 

Jørgen har valgt at stoppe til årsskiftet, hvilket vi alle er kede af..

Vi ønsker alle Jørgen tillykke med jubilæet.
 

THURØ SKOLE, SVENDBORG KOMMUNE

23.10.12
INGENIØR'NE er i samarbejde med Vilhelm Lauridsen Arkitekter blevet prækvalificeret ved Svendborg Kommune i en opgave om totalrådgivning vedr. renovering af Thurø Skole.

Opgaven omfatter bl.a. foretagelse af valg og præciseringer af bygherreprogram med henblik på færdiggørelse heraf. Dispositionsforslag, projektforslag, udbud i hovedentrepriser efter EU-udbudsreglerne, kontrahering, gennemførelse, tilsyn, driftsplaner, aflevering samt byggeregnskag.

Byggeriet skal stå færdigt medio 2015.

 

ENERGIBESPARELSER, TØNDER KOMMUNE

17.10.12
INGENIØR'NE er blevet prækvalificeret ved Tønder Kommune til energianalyse, energimærkning, projektering, udbud og tilsyn af energibesparelsesprojekter m.v. for ialt ca. 200 ejendomme med et samlet etageareal på ca 246.000 m2 som kommunen ejer, dvs. skoler, administration, idræt, børneinstitutioner, kultur m.v.

Der er tale om en leverance bestående af udarbejdelse af energianalyser og beslutningsgrundlag, projektering, udbud og tilsyn af energieffektiviseringsprojekter i de kommunale bygninger samt efterfølgende garantistillelse for de opnåede energibesparelser.

Selve udførelsen af de energibesparende tiltag skal senere sendes i offentligt udbud.

Der afgives tilbud den 21.11.2012.

 

KRÆFTENS BEKÆMPELSE, ODENSE


09.10.12
INGENIØR'NE har sammen med entreprenørfirmaet NJ-Gruppen A/S og WIENBERG ARCHITECTS vundet opgaven for Kræftens Bekæmpelse og Realdania om opførelse af Livsrum Odense. 

Livsrum Odense er 1 af 7 nye kræftrådgivningscentre i Danmark.


Læs mere om Livsrum og projektet her


 

ASA-GÅRDEN, HOLSTEBRO


09.10.12
INGENIØR'NE har i samarbejde med ATRA Arkitekter A/S fået opgaven omkring helhedsplanen for boligforeningen ASA-gården.

Opgaven består i nedrivning af 2 etager på eksisterende boligblokke, samt omformning og renovering som mindre rækkehuse på samme bygningsomrids.

Desuden renoveres flere boligblokke under hensyn til tilgængelighed samt indretning af nyt bad og køkken i forbindelse med en tidligere indvendig trappeopgang.


 

KRÆFTENS BEKÆMPELSE, HERNING

08.10.12
INGENIØR'NE er i samarbejde med KG Hansen Grindsted prækvalificerede til en opgave der omfatter projektering og udførelse af nybyggeri af en ny kræftrådgivning i Herning.

 

INGENIØR'NE i Ingeniøren 


04.10.12
INGENIØR'NE er omtalt i fagbladet Ingeniøren i den seneste udgave. Ingeniørmanglen i vort område er stor og det har en artikel i bladet haft fokus på.

Vi blev brugt med et billede af vores flotte banner, som vi har haft på vores bygninger flere gange.  

NUKLEARMEDICINSK ENHED SVS


01.10.12
INGENIØR'NE afgiver i disse dage tilbud på projekt omhandlende Nuklearmedicinsk Enhed på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Projektet udarbejdes som totalentreprise med entreprenør NEM-BYG og arkitekterne DAI. Opgaven går primært på koordinering og beregning af de mange omfattende specialinstallationer som betjener både den omfattede etage samt tilstødende etager, som skal kunne fungere under hele ombygningen. Bygherren ønsker et fuldt ingeniørprojekt udført bl.a. efter Byggeri og Planlægning og IKT ydelsesbeskrivelse med tilhørende rådgiverkontakt til brugere før, under og efter byggeriet for at sikre udførelse efter høje sikkerhedsforanstaltninger.  

NYT KONTORHUS TIL A/S OILPOWER 


01.10.12
INGENIØR'NE projekterer i øjeblikket på et nyt kontorhus på ca. 500 m2 samt tilhørende produktion på ca. 800 m2 for A/S OILPOWER på havnen i Esbjerg. Projektet udføres som et 3D projekt i Revit og MagiCad grundet behov for tidlig afklaring og kollisionskontrol.  Projektet udføres grundet komplicerede funderingsforhold med både pæle, kompenseret fundring og almindelig funderings metoder, så omkostninger for bygherren optimeres og holdes på et minimum. 

Projektet udføres med INGENIØR'NE som totalrådgiver og med arkitekt KNIPPEL som skitsearkitekt og arkitekt PAARUP som detail arkitekt. 

TØNDER SPILDEVAND A/S

PRÆKVALIFIKATION

30.09.12
INGENIØR'NE er i samarbejde med Chr. Johannsen A/S i Padborg blevet prækvalificerede til opgaven med Tønder Renseanlæg - ny forbehandling - en totalentreprise. Opgaven omfatter en udbygning af Tønder Renseanlæg med nyt forbehandlingsanlæg, 2 nye slamlagertanke, nedbrydningsarbejde mm.

Opgaven udføres for Tønder Forsyning A/S. 


 

NYT PLEJEHJEM, HUMLEHAVEN

PRÆKVALIFIKATION

30.09.12
INGENIØR'NE er i samarbejde med Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S blevet prækvalificeret til en opgave med totalrådgivning i forbindelse med etablering af et nyt plejehjem i 2 etager med ialt 40 boliger - HUMLEHAVEN Nr. Lyndelse. Opgaven indeholder også fælles boligarealer og servicearealer inkl. et storkøkken. 


 

PARKERINGSHUS GLOSTRUP HOSPITAL

PRÆKVALIFIKATION

30.09.12
INGENIØR'NE er i samarbejde med 5e-Byg A/S blevet prækvalificeret til opgaven om etablering af et nyt parkeringshus med ca. 400 p-pladser på Glostrup Hospitals område. Opgaven omfatter etablering af p-hus, midlertidige p-pladser, udenomsarealer samt tunnel til nærliggende bygning på området. 


 

NY VVS-INGENIØR

25.09.12
INGENIØR'NE har igen ansat en ny medarbejder. Den 1. september startede VVS-ingeniør Bettina Møller Hansen på kontoret i Esbjerg.

Vi glæder os til at gøre brug af Bettinas gode erfaringer og ønsker hende velkommen ombord. 

 

TEKNISK GYMNASIUM AARHUS

PRÆKVALIFIKATION

08.09.12
INGENIØR'NE er i samarbejde med Totalentreprenør RAUNSTRUP Gruppen og KPF Arkitekter, Aarhus blevet prækvalificeret til opgaven om udvidelse og modernisering af Teknisk Gymnasium Aarhus og Nyt Center for klip og stil med opførelse af ca 2.000 m2 fordelt på nye undervisningslokaler, projektområder, salonområder samt modernisering af eksisterende bygninger. Derudover anlæg af P-omåde og gårdmiljø.


 

Opførelse af nyt domicil til Det Faglige Hus er i fuld gang

06.09.12
Byggeriet af Det Faglige Hus' nye domicil er i fuld gang. Alle fundamenter er støbt og selve råhuset er ved at blive monteret. Byggeriet der følger tidsplanen, er indtil videre forløbet planmæssigt og uden arbejdsulykker. Vi ser frem til at det færdige projekt overdrages til bygherren i sommeren 2013.
HOTEL ECCO Sko A/S

13.08.12
INGENIØR'NE har som totalrådgiver, i samarbejde med arkitektfirmaet Dissing + Weitling, projekteret ny hotelbygning med 50 værelser, showroom, mødelokaler etc.,samt 12 lejligheder for ECCO Sko A/S. 


Læs mere


 

BÆREDYGTIGT BYGGERI

13.07.12
Grundet vore kunders stigende efterspørgsel efter bæredygtigt byggeri, har INGENIØR'NE været på den internationale DGNB messe og kongres i Stuttgart.

Baggagen er nu fyldt med gode input fra videnstærke personer som Dr. Werner Sobek, Dr. Ken Yeang, DGNB præsident Prof. Manfred Hegger og World GSC præsident Rick Fedrizzi. Vi er derfor godt klædt på til at fortsætte arbejdet med energi og bæredygtig projektering af certificerede bygninger.

 

UC SYDDANMARK

12.07.12
INGENIØR'NE har vundet opgaven for udførelse af bygningsgennemgang for UC Syddanmark i Esbjerg, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg. Bygningsgennemgangen vedrører ialt 76.000m2 og udmønter sig i en bygningsrapport for hver ejendom.

Gennemgangen foregår i efteråret 2012.

 

AL2bolig HAMMEL

04.07.12
INGENIØR'NE har sammen med arkitektfirmaet MEISSNER + SIGH vundet opgaven for AL2bolig i Hammel om opførelse af 16 boliger i tilknytning til plejecenter Tinghøj. Plejecenter Tinghøj fungerer som et bofællesskab for demensramte og består af 24 boliger. Nybyggeriet opføres som energiklasse 2015. 

 

REGION SYDDANMARK - LILLESKOV

04.07.12
INGENIØR'NE er sammen med arkitektfirmaet C.F. Møller A/S prækvalificerede til opførelse af et erstatningsbyggeri for Lilleskov, hvor der skal nybygges et bosted til 48 fysisk og psykisk udviklingshæmmede.

Opgaven omfatter nybyggeri af 48 to-rums boliger, i alt ca. 4.000 m2.

 

KRÆFTENS BEKÆMPELSE

04.07.12
INGENIØR'NE er i samarbejde med NJ-Gruppen AS prækvalificerede til en opgave der omfatter projektering og udførelse af nybyggeri af ca. 600m2 til en ny kræftrådgivning ved Odense Universitetshospital. 

 

NY CAD-OPERATØR

02.07.12
INGENIØR'NE har ansat Sedin Keric i en stilling som CAD-operatør på vores tegnestue. Vi ønsker Sedin velkommen på holdet. 

 

NYT KONTOR KOLDING

22.06.12
INGENIØR'NE har nu fundet nye lokaler i Kolding. Vi åbner på adressen Albuen 80, 1.th, 6000 Kolding ca. 1. juli 2012

Flere oplysninger og billeder af de nye lokaler kommer her på siden hurtigst muligt.

 

PLEJECENTER VONSILD

12.06.12
INGENIØR'NE er i samarbejde med Falck Danmark, KPC Byg, og Arkitema arkitekter blevet prækvalificeret til opførelse, vedligeholdelse og drift af et nyt plejecenter (OPP) i Vonsild for Kolding Kommune.

Det nye plejecenter skal indeholde 60 plejeboliger med ca. 1.300 m2 serviceareal.

 

MIDTBYENS BØRNEHUS, KOLDING

06.06.12
INGENIØR'NE er i samarbejde med Skare Byg AS og Felthaus Arkitekter, Kolding blevet prækvalificeret til opførelse af en ny integreret institution til 40 vuggestue- og 100 børnehavebørn for Kolding Kommune.

Arealet for nybygningen er ca. 1.500 m2

Børnehuset skal udføres i energiklasse 2015. 

 

RÆKKER MØLLE SKOLEN

05.06.12
INGENIØR'NE er blevet prækvalificeret til renovering af Rækker Mølle Skolen i samarbejde med ATRA arkitekter, Holstebro og Bjerg arkitekter, Aalborg.
Opgaven omfatter en renovering af skolen, der bringer den fra en 1970'er skole til en skole der lever op til de krav undervisningen i folkeskolen stiller idag og i fremtiden. 

 

EJSTRUPHOLM SKOLE

09.05.12
INGENIØR'NE er blevet prækvalificeret til opførelse af den nye skolefløj på Ejstrupholm Skole, i samarbejde med K.G. Hansen & Sønner og SAHL arkitekter. 
Der skal opføres en ny undervisningsbygning indeholdende lokaler til indskoling og SFO samt et fællesområde. Bruttoarealet er på ca. 1.600 m2. Derudover omfatter opgaven belægning og beplantning af friarealer og mindre ombygning af eksisterende lokaler

 

ARBEJDERNES ANDELS BOLIGFORENING

09.05.12
INGENIØR'NE er i samarbejde med Gert Skare AS, Felthaus Arkitekter og arkitekt Merete Høgsaa blevet prækvalificeret til en opgave om nyopførelse af 46 boliger i Hjortshøj.

 

NYT KONTOR I TØNDER

08.05.12
INGENIØR'NE opretter nu et kontor i Tønder. 
Vi har pr. 1. juni 2012 lejet lokaler på Nordre Landevej 2a, for at kunne være tættere på vore kunder i området og forhåbentlig for at få nye gode samarbejdspartnere.

 

VI SØGER IGEN MEDARBEJDERE

01.05.12
INGENIØR'NE bliver ved med at få spændende projekter ind i huset. Derfor søger vi nu 6 nye medarbejdere, der kan hjælpe vores engagerede medarbejdere med at løse de nye opgaver.

Læs mere.

 

NY INGENIØRPRAKTIKANT

31.03.12
INGENIØR'NE har ansat Rasmus Lund som ingeniørpraktikant. Rasmus skal være hos os i 20 uger.

 

HJERTESTARTER

31.03.12
INGENIØR'NE har investeret i en hjertestarter til vort kontor i Esbjerg. Den er placeret i vores reception.
Alle medarbejdere har derfor været på kursus i brug af hjertestarteren og fik samtidig et mindre førstehjælpskursus.

 

BESTYRELSESMEDLEM FRI

06.03.12
INGENIØR'NE har fået en repræsentant i FRI's bestyrelse.
På årets generalforsamling i FRI blev INGENIØR'NEs direktør Finn Moe Bojsen valgt ind i bestyrelsen og blev samtidig medlem af aftaleudvalget.

 

HØJSTRUP BOLIGFORENING, ODENSE


06.03.12
INGENIØR'NE har vundet projektet om VVS-renovering af afd. 011 Højstruplund i Odense. Afdelingen består af 339 lejligheder fordelt på 12 stk. 3 etagers boligblokke.

 

 

BOLIGFORENINGEN UNGDOMSBO
TOVVÆRKSGRUNDEN, ESBJERG


06.03.12
INGENIØR'NE har vundet projektet om VVS-renovering af afd. 011 Højstruplund i Odense. Afdelingen består af 339 lejligheder fordelt på 12 stk. 3 etagers boligblokke.

 

 

VVS-INGENIØR


01.03.12
INGENIØR'NE har ansat Winnie Skjøt Borg som VVS-ingeniør. 
Vi ser frem til at bruge af Winnies erfaring og ønsker hende velkommen.NY BYGGELEDER

01.03.12
INGENIØR'NE har ansat Tim Krøyer Madsen som byggeleder.
Vi ser frem til at bruge af Tims erfaring og ønsker ham velkommen.

 

NY PRAKTIKANT

23.02.12
INGENIØR'NE har ansat Ricko Møller Ørtenblad som bygningskonstruktørpraktikant. Ricko skal være hos os i 100 arbejdsdage. Vi ser frem til at arbejde med Ricko og ønsker ham velkommen. 


FISKERI- OG SØFARTSMUSEET I ESBJERG
PRÆKVALIFIKATION

13.02.12
INGENIØR'NE er blevet prækvalificeret til renovering af sælariet ved Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

VI STØTTER ........
DANMARKS INDSAMLINGEN

01.02.12
INGENIØR'NE har samlet ind blandt personalet og med et godt tilskud fra firmaet, har vi indbetalt et beløb til DANMARKS INDSAMLINGEN.

Vi kan kun opfordre flere til at gøre det samme.


HØJSTRUP BOLIGFORENING, ODENSE
PRÆKVALIFIKATION

31.01.12
INGENIØR'NE er blevet prækvalificeret til VVS-renovering af afd. 011 Højstruplund i Odense. Afdelingen består af 339 lejligheder fordelt på 12 stk. 3 etagers boligblokke.

STUBBÆK SKOLE, AABENRAA
PRÆKVALIFIKATION

21.01.12
INGENIØR'NE er sammen med GPP Arkitekter, Århus samt landskabsarkitektfirmaet Thing & Wainoe blevet prækvalificerede til udbygning af den eksisterende Stubbæk Skole i Aabenraa - ca. 700 m2. Tilbygningen skal indeholde 6 basislokaler, fællesrum, lokaler til lærerforberedelse, skolevejleder og elevtoiletter.

Ny brandingeniør

20.01.12
INGENIØR'NE har pr. 1. januar 2012 ansat Anders Juul som brandingeniør. Anders har gennem mange års arbejde som brandinspektør ved Esbjerg Kommune oparbejdet en enorm viden inden for det brandtekniske område. 

Hos INGENIØR'NE kommer Anders til at arbejde med generel rådgivning indenfor brand samt udarbejdelse af såvel brandplaner som brandstrategirapporter. Vi ser frem til konstruktivt at gøre brug af Anders' erfaringer og han ønskes velkommen.


ENGLYSTSKOLEN, VEJLE KOMMUNE

10.01.12
INGENIØR'NE skal i samarbejde med ATRA Arkitekter, Holstebro afgive tilbud på udvidelse af Englystskolen for Vejle Kommune.

Arbejdet omfatter nye klasselokaler m.m. - samlet ca. 550 m2 samt en ny tandklinik.

MUSIKHUS VARDE GYMNASIUM & HF
PRÆKVALIFIKATION

02.01.12
INGENIØR'NE er sammen med Bo Michelsen A/S & ZENI Arkitekter, Åbenraa blevet prækvalificeret til at bygge nyt musikhus og cykelkælder på Varde Gymnasium & HF. Musikhuset forventes at omfatte 650 m2 delvis i 2 etager. Cykelkælderen forventes at omfatte 400 m2.
Til forside
 
Læs mere her
Læs mere på deres hjemmeside
koldinghus
odense
Læs mere her
GOG
teamesbjergfodbold
Læs mere her
Kolding Teater
INGENIØR'NE | Jernbanegade 1 6700 Esbjerg | Tlf: 75 18 01 11 Døgnvagt: 26 84 60 07Mail: post@ingenior-ne.dk CVR 78015217

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.