NYHEDER 2014

Nye inspektionsfaciliteter til Esbjerg Tubular Service

29.12.2014
I forbindelse med indretning af nye inspektionsfaciliteter til Esbjerg Tubular Service i det gamle Hoffmann Coating, Sahara, skal INGENIØR’NE i samarbejde med JM Byg A/S ombygge eksisterende uopvarmet 1600 m2 lagerhal og der indrettes inspektionsfaciliteter, vaskeri, omklædning, kantine og administration.

INGENIØR’NE står for projektering og tilsyn.

Bispebjerg Hospital
 
23.12.2014
I forbindelse med udbygning af Bispebjerg Hospital, udføres forundersøgelse af de muligheder, der er inden for etablering af centralt køleanlæg og nødstrømsanlæg for det samlede bygningskompleks i OPP. Fokus er at opnå det mest energi-, drifts- og økonomiske anlægslayout. Som underrådgivere til EnerKon, Svend Erik Brødsgaard, udarbejder Gribskov Gruppen sammen med INGENIØR'NE forundersøgelser for etablering af centralt nødstrømsanlæg og køleanlæg på Bispebjerg Hospital.

Hotel Scandic, Esbjerg

17.12.2014
INGENIØR'NE skal i samarbejde med den svenske arkitekt Doos forestå renoveringen af etage 1-4 på Hotel Scandic i Esbjerg. Renoveringen omfatter 88 værelser med tilhørende bad/toilet. I f.m. renoveringen skal INGENIØR'NE foretage udbud af gulventreprise, tømrerentreprise, murerentreprise, VVS-entreprise, el-entreprise, ventilations-entreprise, malerentreprise og fast inventar i fagentreprise samt forestå byggeledelse og fagtilsyn for projektet. Byggeriet opstarter primo marts og forventes afsluttet ultimo oktober.


Rejsegilde, Super Brugsen Fanø

12.12.2014
Fanø Brugsforening afholdt den 2. decem-ber rejsegilde for Super Brugsen i Nordby, som efter planen åbner til sommeren 2015. Arbejdet med opførelse af den nye større dagligvarebutik forløber således efter planen og udføres i fagentreprise. INGENIØR'NE bistår som totalrådgiver Fanø Brugsforening med byggeledelsen. Ved rejsegildet havde de mange fremmødte medlemmer mulighed for at se konturerne af den nye butik.

Rybners skoleklasse opgave

03.12.2014
Halvdelen af en gymnasieklasse fra Rybners, Gymnasium i Esbjerg har skrevet en opgave om hvordan unge kan tiltrækkes ingeniørfaget og analyseret hvordan INGENIØR'NE kan udforme hjemmesiden så den i højere grad appellerer til unge. Gymnasieklassen har lavet interviews, videofilmet og været på virksomhedebesøg hos INGENIØR'NE og bla. set Mærsk's nye domicil i Esbjerg. Hele forløbet er udmundet i en afrapportering hvor vi blev præsenteret for deres idéer. Vi blev meget begejstret for deres resultater og ønsker dem vind i sejlene fremover.

Ny medarbejder

01.12.2014
Endnu en gang har INGENIØR'NE ansat en dygtig og kompetent medarbejder.

Lars Nyhus Sylvestersen er uddannet
civilingeniør inden for bærende konstruk-tioner og har 25 års erfaring i projektering af mange former for konstruktioner inden for byggeri og industri. Lars har tidligere været ansat hos MT Højgaard i Søborg og hos NIRAS i Esbjerg.


Ny medarbejder

01.12.2014
Jan Kirchner er ansat hos INGENIØR'NE pr. 1. december og er uddannet miljø- og anlægsingeniør. Jan har gennem årene arbejdet hos Birkerød Kommune, COWI, NIRAS og Orbicon. Hos Orbicon har Jan de seneste 12 år opbygget afdelingen i Esbjerg fra 0 til 16 medarbejdere. Udover salg og kundepleje for kommuner og forsyninger er Jan's primære fagområde afløbsteknik, men også opgaver med f.eks. vandmiljø, vej-bygning, affalds-håndtering og kunstgræsbaner er på
CV´et. Når Jan ikke er på arbejde, sker det, at han tager løbeskoene på, eller vinder over Jack i en runde golf.


INGENIØR'NE samarbejder med gymnasieelever
21.11.2014
INGENIØR´NE deltager i et innovationsprojekt der har til formål at øge gymnasieelevers kendskab til erhvervslivet. Der er i øjeblikket samarbejde igang mellem elever fra Kolding Gymnasium og elever fra Rybners Gymnasium i Esbjerg.

Eleverne fra Kolding skriver om forløbet herunder:


"Vi er en gymnasieklasse fra Kolding Gymnasium, som har et innovationsprojekt kørende med INGENIØR'NE. Projektet har til formål, at vi som elever skal få en fornemmelse for hvad det vil sige at være ingeniør. Vi har fået udleveret en konkret grund, hvor vi skal give vores bud på hvordan vi ville bygge huset, på mest miljøvenlige måde. Vores arbejde skal ende ud i en mundtlig præsentation og et projekt. Projektet virker til at motivere hele klassen samt vores lærer. Der bliver arbejdet med stor entusiasme, hvilket bunder i nysgerrigheden".

Villa Grøndalsvej, København

18.11.2014
INGENIØR’NE skal udføre ingeniørrådgivning, tilsyn og byggeledelse på opførelse af villa på Frederiksberg i København. Byggestart er januar 2015 med aflevering juli 2015. Arkitekt er Årstiderne Arkitekter.

Ombygning og renovering af villa Skovvænget, Hjerting


18.11.2014

 

INGENIØR’NE har fået ordre på ingeniørrådgivning, tilsyn og byggeledelse på renovering og ombygning af villa på Skovvænget i Hjerting. Arkitekt på sagen er Krogh Arkitekter.


Ny administration og lagerhal, Fanø Kranservice


13.11.2014

 

INGENIØR’NE projektere i samarbejde med Krogh Arkitekter ny ca. 200 m2 administration og 800 m2 lagerhal for Fanø Kranservice i Esbjerg.


Projektet omhandler fuldt projekt for ingeniørfagene til udbud i fagentreprise med tilhørende tilsyn og sikkerheds-koordinering. Der søges om byggetilladelse i 2014 og projektet forventes opstartet først i det nye år.


Rækkehuse i Vadum

12.11.2014
INGENIØR’NE projekterer rækkehus-bebyggelse med i alt 8 boliger i Vadum. Projektet består i udførelse af konstruktions- og installationsprojekt for udbud i fagentreprise.

Ny tilbygning og ombygning Hospice, Esbjerg


05.11.2014
INGENIØR'NE projekterer 4 stk. nye sengestuer og ombygning af øvrige områder på det eksisterende Hospice i Esbjerg således, at centeret fremstår mere moderne og tidssvarende.

 

Eksisterende installationer opgraderes vedr. ventilation og køl. Der projekteres komplet nyt til de nye sengestuer.


Arkitekturen og logistikken tilpasses i samarbejde med Signal Arkitektur som inspirator med palliativ viden og med Krogh Arkitekter som underrådgiver til INGENIØR`NE vedr. projektering til fagentreprise udbud.

Projektet sendes i licitation 10.02.2015 og skal stå færdig den 15.09.2015.Ny medarbejder

03.11.2014
INGENIØR'NE har igen ansat en ny dygtig medarbejder, Tommy Rhod. Tommy er uddannet el-installatør og stærkstrømsteknikker og har 20 års erfaring inden for CTS branchen ved SE Big Blue, det tidligere HO Service. Først som teknikker og i de sidste mange år som projektleder.

Arbejdet har bestået i energirådgivning, problemlæsning, projektering og programmering af CTS anlæg. Kundeområdet har været bredt, herunder kommuner, idrætsanlæg, banker og større industrikunder.


Ny medarbejder

01.11.2014
Jesper Brodersen er ansat hos INGENIØR'NE og han er uddannet fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus hvor han har speciale i energi og indeklima. Hans hovedfelt ligger inden for VVS-ingeniørområdet.

Vi byder Jesper velkommen.


Vi støtter...

22.10.2014
Medarbejderne har igen indsamlet for at støtte et godt formål og INGENIØR'NE har fordoblet dette beløb. Sammen støtter vi KNÆK CANCER 2014 som bl.a. kan ses i det store indsamlingsshow på TV2 den 25. oktober.

Beløbet går til forskning i kræft samt patientstøtte og forebyggelse. I Danmark får 1 ud af 3 kræft og resten forbliver pårørende, derfor kræver sygdommen en ekstraordinær indsats.


Sondex i Kolding

13.10.2014
INGENIØR’NE A/S udfører for tiden ingeniørprojekt for et nyt kontorbyggeri i 2 etager til Sondex i Kolding. Projektet består af ca. 2300 m2 i alt.

INGENIØR'NE står for energiramme-beregning, statiske beregninger samt
kloak-, beton- og konstruktionsprojekt.
Totalentreprenør på projektet er Kjæhr & Trillingsgaard i Kolding og arkitekt er RUM arkitekter, Horsens.


BedreBolig-ordning, certificering

08.10.2014
INGENIØR’NEs medarbejder, Jørgen Brunsgaard har netop erhvervet certificering som BedreBolig-rådgiver. Jørgen har med sine 30 år som ingeniør og rådgiver i byggebranchen stor erfaring med renoveringsforløb.

INGENIØR'NE kan hjælpe boligejere med renoveringer der sikrer det bedste energiregnskab og den bedste komfort.

 
Scandinavian Fittings & Flanges, Esbjerg

01.10.2014
INGENIØR’NE projekterer nyt erhvervs-byggeri på ca. 1800 m2 i Esbjerg for offshore virksomheden Scandinavian Fittings & Flanges. Byggeriet består af en lagerhal, som opføres i betonelementer og en administrations del, som opføres i lette konstruktioner. Projektet udføres som underrådgiver for Arkitektfirmaet Rudolf Lolk og INGENIØR’NE bistår med rådgivningen indenfor samtlige ingeniørfag. Sagen udbydes i fagentre-prise med forventet opstart ultimo 2014.


Nykredit, Birkemosevej, Kolding

22.09.2014
INGENIØR’NE skal for Nykredit stå for bygningsrenovering af ejendommen Birkemosevej 9A i Kolding. Opgaven omfatter totalrådgivning inklusiv bygge-ledelse. Projektet består i at etablere en ny tæt vind- og regnspærre bag bygningens cortenstål facade. Derudover skal eksisterende varmeanlæg renoveres og ombygges samt udskiftning af gulv-belægninger.

Projektet udbydes og udføres i fagentreprise i efteråret 2014.


Rammeaftale med AB, Esbjerg

17.09.2014
INGENIØR’NE har indgået en rammeaftale med Arbejdernes Boligforening, Esbjerg. Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende totalrådgivning for Arbejdernes Boligforening. Aftalen har været i udbud og kriterierne for bedømmelsen har været, honorar, organisation og responstid, CV for nøglemedarbejdere og socialt engagement, hvor vi ved bedømmelsen har fået 9,7 point ud af 10 mulige.


Ny Erhvervsbygning i Glostrup

04.09.2014
INGENIØR’NE projekterer nyt erhvervsbyggeri på ca. 3.300 m2 i 3 etager i Glostrup. Byggeriet opføres i beton-elementer med sandwichfacader og der udføres en større tagterrasse på 2. sal. Bygningen skal bruges til butikker, fitness og kontorer. Projektet udføres i total-entreprise for Daugaard Pedersen i Kolding, som også er arkitekt på opgaven. INGENIØR’NE bistår med rådgivningen indenfor konstruktioner, energi, ventilation og brand.


Nye medarbejder
 
01.09.2014
INGENIØR´NE har ansat en rigtig dygtig og erfaren el ingeniør.
 
Erik Frøkjær kommer fra en stilling som ingeniør hos Rambøll, hvor han har slået sine folder i 35 år i afdeling, Århus, Kolding og Vejle. Han har en stor erfaring i fagprojektledelse og koordinering mellem installationer. Han repræsenterer en stor kapacitet inden for hans felt som beskrives herunder:

Bred erfaring med projektering og planlægning af store industriinstallationer, serverrum, nødforsyningsanlæg, UPS og generatorer, bygningsinstallationer til offentlige forsyningsanlæg, sikringsanlæg (ABA, aspirationsanlæg, ARS, ADK, AIA), jording- og lynbeskyttelsesanlæg, om- og nybygninger af sygehusafsnit. Projekter i ind- og udland. Tilsyn og idriftsættelse af anlæg. 
Erik er startet på INGENIØR'NE's kontor i Esbjerg, men skal på sigt tilknyttes Koldingkontoret.
INGENIØR’NE flytter i større lokaler i Kolding pr. 1. september 2014

INGENIØR'NE er i en rivende udvikling og det har været nødvendigt at flytte til et nye og større lokaler i Kolding. Koldingkontorets nye adresse er Egtvedvej 1.


Rejsegilde på Finderupvej i Århus

28.08.2014
Torsdag den 28. august blev der afholdt rejsegilde på Finderupvej i Århus.
Projektet består af 138 boliger i 5-6 etager, jorddæket P-kælder og et grønt opholds-område.

INGENIØR’NE udfører ingeniørprojekt på opgaven for totalentreprenør Raundahl & Moesby.

Nyt flisfyret kraftvarmeværk, Grindsted

28.08.2014
INGENIØR’NE projekterer nyt flis fyret kraftvarmeværk i Grindsted i samarbejde med Tjæreborg Industri. Projekteringen omhandler bærende konstruktioner og afløbsprojekt, myndighedsprojekt og indhentning af byggetilladelse. Arkitektdesign varetages af Skovbo’s tegnestue Arkitekter M.A.A.
Bygherre: GEV Varme A/S, Grindsted.

Farupvej i Ribe

27.08.2014
INGENIØR'NE har i samarbejde med Arkitektfirmaet Vallentin Haugland vundet opførelsen af 12 enkeltmands-foranstaltninger på Farupvej i Ribe, for Esbjerg Kommune. Byggeriet er på ca. 1200 m2 fordelt på boliger, træningsrum, kontorer og fællesarealer. Opgaven omfatter projektering af alle fag og udbud i fagentreprise. INGENIØR'NE er totalrådgiver på opgaven og varetager også byggeledelsen. Forventet byggestart er primo 2015.

Esvagt

06.08.2014
Onsdag den 6. august 2014 blev Esvagt’s nye domicil afleveret. INGENIØR’NE er stolte over at have fået lov til, at løse denne opgave for Esvagt. INGENIØR’NE har varetaget rollen som totalrådgiver og har herigennem bl.a. forestået projekterings- og byggeledelse samt fagtilsyn. Arkitektarbejde på opgaven er blevet varetaget af Arkitema Architects fra Århus. INGENIØR’NE ønsker Esvagt tillykke med den nye bygning og håber de må få mange gode arbejdstimer fremover i deres nye domicil på Esbjerg havn.

Sengeafsnit, Silkeborg Sygehus

06.08.2014
INGENIØR`NE er blevet prækvalificeret til totalrådgivningsopgaven vedr. CPK-sengeafsnit (Center for Planlagt Kirurgi) på Silkeborg Sygehus. Opgaven omfatter ca. 325 m² tilbygning og ca. 60 m² ombygning i eksisterende bygninger. Budgettet er på ca. 8 mio. kr. INGENIØR`NE er totalrådgiver med
Hune & Elkjær som underrådgiver.

De bydende bliver bedømt på "økonomi", "organisation og proces” samt ”medarbejder CVèr”.

Opførelse af ny etage, Vejle Sygehus

01.08.2014
INGENIØR'NE er i samarbejde med NEM-Byg og Friis & Moltke blevet prækvalificeret til totalentreprisekonkurrencen vedr. opførelse af en ny etage B150 ovenpå B140 i bygning B. Etagen skal fremover huse kræftambulatorium til urologisk afdeling, organ- og plastiskkirurgisk afdeling, mammacentret og mammo-grafiafsnittet. Afsnittet skal anvendes til dagkirurgiske behandlinger og ambulante tilbud. Opgaven omfatter etablering af 1.400 m2 nybygning, flytning og gen-etablering af 1.300 m2 solceller på tag, etablering af ca. 600 m2 teknik på tag samt diverse ombygninger i etagen nedenunder.

Modernisering af afdelinger, Vejle Sygehus

01.08.2014
INGENIØR'NE er blevet prækvalificeret til totalrådgivningsopgaven vedr. modernisering af nuklearmedicinsk afdeling, røntgenafdeling og urologisk afdeling på Vejle Sygehus. Opgaven omfatter ca. 2.600 m2 ombygning i eksisterende bygninger. Budgettet er på ca. 35 mio. kr. INGENIØR'NE er totalrådgiver med Arkitema som underrådgiver. De bydende bliver bedømt på "organisation og bemanding", "opgavens gennemførelse" og "pris".

Nyt parkeringshus i København

04.07.2014
INGENIØR'NE har sammen med totalentreprenøren 5E-byg vundet konkurrencen om at opføre et nyt parkeringshus på ca. 16.000 m2 på Lüdersvej i København. Byggeriet opføres i 8 etager med forberedelse for indretningen af dagligvarebutik m.v. i stueplan mens taget skal indrettes som legeplads for områdets børn og unge.

Ny sengebygning på Sydvestjysk Sygehus


03.07.2014

INGENIØR'NE er netop sammen med MT Højgaard og Arkitema blevet prækvalificeret til, at afgive til bud på projektkonkurrencen i totalentreprise på opførelse af ny sengebygning på SVS Esbjerg. Sengebygningen skal være på ca. 14.000 m2 og skal indeholde 160 et-sengestuer. Budgettet er på ca. 300 mio. Projektkonkurrencn opstarter i uge 32.Energioptimering af procesventilation, Arla i Esbjerg.

03.07.2014
INGENIØR'NE har i samarbejde med E. Skov Jørgensen fået overdraget arbejdet med at etablere nyt ventilationsanæg på Arla i Esbjerg. E. Skov Jørgensen vandt opgaven på bedste løsningsforslag som blev udtænkt i samarbejde med INGENIØR'NE. Opgaven var at forbedre ventilationen i produktionshallen med bægerfremstilling. Udfordringen lå i at forbedre ventilationen, således udslip af brintoverilten blev undgået eller kraftig reduceret. Arbejdet er i fuld gang og INGENIØR'NE udførdiger princip-diagrammer og plantegninger for byggeriet.

Nyt laboratorie, Syd Arne

02.07.2014
INGENIØR'NE har netop fået totalrådgiveropgaven med at renovere laboratoriet på olieplatformen, Syd Arne. Bygherre er Hess. Det eksisterende laboratorie er utidssvarende og laboranterne mangler plads til udførelse af analyser og resultat-opsamling. Opgaven er netop påbegyndt og forventes afsluttet medio år 2015. Der skal udføres en større brugerproces og et større designarbejde på opgaven, der også indeholder udbud af arbejderne.

Vi støtter

30.06.2014
INGENIØR'NE har igen i år støttet op omkring bekæmpelse af kræft. Hver 3. dansker bliver i løbet af livet ramt af kræft. Gennem vores bidrag er vi med til at sørge for at vores forskere får ny og afgørende viden om, hvad der virker og hvad der ikke virker i et kræftbehandlings-forløb.

Naajaq Seafood, en teknisk løsning der er god for pengepungen og miljøet.
 
30.06.2014
INGENIØR'NE projekterer for Naajaq Seafood et anlæg der udnytter overskudsvarmen fra kølemaskiner i forbindelse med deres frysehus. I dag bruges energi på at blæse varmen af over taget, fremadrettet sælges varmen til Esbjerg forsyning til gavn for miljøet og pengepungen. Ligeledes vurderes belysningen i fryserummet, der er rigtig god logik i at vælge de mest energirigtige lyskilder når der ikke kun skal betales for den strøm lyskilderne optager, men der ligeledes skal bruges energi på at fjerne den varme de afgiver. INGENIØR'NE projekterer, indhenter bud fra håndværkerne og sikrer, at indberetningsretten til de opnåede energibesparelser bliver solgt.

Børnehave Tarphagevej

24.06.2014
INGENIØR'NE projekterer ny børnehave og vuggestue på Tarphagevej 20 i Esbjerg. Eksisterende børnehave nedrives grundet miljøproblemer og skaber derved mulighed for opførelse af ny 370 m2 børnehave og vuggestue med tilhørende udearealer. Projektet udføres i samarbejde med Kommunens Arkitekt og udbydes i fagentreprise omkring uge 45 med opstart af byggearbejder i det nye år. Bygherre er Esbjerg Kommune.

Genbehandlingsenhed, skopicenter

10.06.2014
INGENIØR'NE projekterer nyt Skopicenter og genbehandlingsenhed for skopivasker på Esbjerg Sygehus. Projektet omhandler ny indretning og ændring af ventilation for behandlingsrum og gastroskopi undersøgelsesrum samt komlet nyetablering af vaskeenhed for genbehandling rene/urene zoner i kælderområde herunder medicinske gasser samt logistikken omkring håndteringen m.v. Projektet udføres i samarbejde med Nem Byg som totalentreprenører og DAI Arkitekter. Bygherre er Sydvestjysk Sygehus.

Lalandia, Rødby

10.06.2014

INGENIØR'NE skal som totalrådgiver projektere nye omklædningsfaciliteter ved Aquadome i Lalandia, Rødby. Opgaven består af ombygning af eksisterende faciliteter samt opførelse af ny bygning i tilknytning hertil. Udover at øge kapaciteten på bade- og omklædnings-faciliteter skal projektet sikre tidsvarende og fremtidssikrede faciliteter til Lalandia's Aquadome i Rødby.

Nautic Ejendomme

03.06.2014
INGENIØR'NE skal i samarbejde med arkitektfirmaet Hallen & Nordby og totalentreprenørfirmaet KPC Herning projektere og opføre en ny 4 etagers udlejningsejendom på ca. 1.500 m2 i Esbjerg.

Bygherre er Nautic Ejendomme.

20 boliger i Herlev

26.05.2014
INGENIØR'NE skal i samarbejde med Krogh arkitekter udføre byggemodning, energiberegning og konstruktionsprojekt for 20 nye boliger beliggende i Herlev. Bebyggelsen opføres i 2 kæder á 10 boligenheder i 2 etager med adgang til private haver. Imellem de to kæder etableres fællesarealer med bl.a. legeplads. Bygherre er, Bylunden ApS, 2600 Glostrup.

Ny medarbejder

20.05.2014
INGENIØR'NE har pr. 1. maj ansat endnu en dygtig medarbejder. Torben Greve Otzen har 8 års erfaring som fagleder og projekterende VVS-ingeniør. Han kommer fra en stilling i Rambøll i Kolding og har tidligere beskæftiget sig med bolig-, erhverv-, skole-, sygehus- og industri-byggeri. Torben er startet på kontoret i Esbjerg, men skal på sigt tilknyttes Koldingkontoret.

Praktikant
20.05.2014

Ole Kierkegaard er fra 1. maj påbegyndt et 20 ugers praktikforløb i konstruktions-afdelingen hos INGENIØR'NE, som et led i sin uddannelse til diplomingeniør på Aalborg Universitet i Esbjerg. Efter endt praktik skal han i samarbejde med INGENIØR'NE udarbejde og forsvare sit bachelorprojekt og herved færdiggøre uddannelsen primo 2015. Ole har ud over sin skolegang på AAUE også en uddannelse som tømrer med i bagagen.


University College Syd, Esbjerg
 
15.05.2014
UC Syd skal som et led i at forbedre og målrette undervisningen for sygeplejeruddannelsen have etableret et simuleringssengestueafsnit, hvor sygeplejeeleverne kan få forbedret uddannelsen omkring hygiejnemæssige forhold i og omkring patienterne i et sengestueafsnit. Der etableres både sengestuer med paneler for ilt og sug, medicinrum, toilet/bad, konferencerum m.v


Projektet indeholder bl.a. ingeniørydelser som: Idéoplæg i samarbejde med brugerne og byggerichefen samt IT-afdelingen. Projektering og udbud af projektet i fagentrepriser. Kontrahering og acceptskrivelse med entreprenører. Byggeledelse og fagtilsyn samt As-built tegninger. INGENIØR'NE har udført ovenstående ydelser i forbindelse med etableringen af simuleringssengestueafsnittet.

Energispareprojekt ELENA

12.05.2014
INGENIØR'NE har vundet opgaven om teknisk rådgivning til ELENA energispare-projektet for Esbjerg Kommune, der omhandler 11 oliefyrede anlæg der ændres til luft/vand varmepumper. Den tekniske rådgivning består af: Registrering samt afklaring af varmepumpeanlægets udformning og størrelser, afklaring af CTS opkobling, udarbejdelse af udbudsprojekt for indhentning af tilbud i begrænset licitation og indhentning af tilbud, tilbuds-evaluering og kontrahering Bygherre er Region Syddanmark.

Vadehavscenteret

18.04.2014
Praksis Arkitekter ApS er som totalrådgiver prækvalificeret sammen med INGENIØR'NE, loop architects og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue som underrådgivere på ingeniørarbejdet, design og landskabs-projektet. Temaet er udvalgt blandt 41 ansøgere og prækvalificeret sammen med 5 øvrige teams til at designe oplæg til udformning, arkitektur og teknisk løsning for projektet. Bygherre er Esbjerg Kommune og Vadehavscenteret i fællesskab og projektet støttes af midler fra bl.a. Realdania og Mærsk fonden.
 
Nr. Aaby Kraftvarmeværk

16.04.2014
INGENIØR'NE projekterer udvidelse af Nr. Aaby Kraftvarmeværk med et nyt flisfyret kedelanlæg i samarbejde med Tjæreborg Industri A/S. Arbejdet omfatter udførelse af myndighedsprojekt, projektering af bærende konstruktioner og stabilitets-beregning.
 
MR Scanner afdeling, SydVestjysk Sygehus, Esbjerg
 
15.04.2014
INGENIØR’NE projekterer i øjeblikket ny MR Scanner afdeling på Sydvestjysk Sygehus, bestående af fremtidig arealer for 4 nye MR Scannere. De nye faciliteter indrettes i 650 m2 eksisterende kælderlokaler hvor opgaven er at projektere konstruktioner, ventilation, VVS, køl og medicinske gasser. I tilknytning til scannerrummene udføres operationsrum, server/teknikrum, personale og patientfaciliteter med tilhørende nye rekreative udearealer.
 
SuperBugsen Fanø
 
14.04.2014
INGENIØR’NE er som bygherrerådgiver og totalrådgiver for Fanø Brugsforening i gang med udvikling af en anderledes SuperBrugsen. Den nye SuperBrugsen i Nordby på Fanø skal efter planen opføres på Hovedgaden 87, hvor den nuværende arrest er placeret.
Projektet har været udsendt i arkitektkonkurrence, og konkurrencen er vundet af Arkitektfirmaet Rudolf Lolk.

INGENIØR’NE er som totalrådgiver i samarbejde med arkitektfirmaet Rudolf Lolk i øjeblikket i gang med projekteringen af SuperBrugsen, og skal efterfølgende varetage byggeledelsen af byggeriet.
SuperBrugsen skal efter planen stå klar til brug medio 2015.
 

Energihandlingsplan for BOVIA, Kolding

13.04.2014


INGENIØR’NE udarbejder energihandlings-plan for AAB afdeling 73 i Kolding som administreres af BOVIA. Opgaven omfatter registrering af eksisterende boligblokke bestående af 4 blokke med hver 12 boliger. Der skal udarbejdes Energi-handlingsplan med strategi for forsynings-forhold og energistyring, konkrete forslag til energiforbedringer for klimaskærm og tekniske installationer samt økonomiske vurderinger af tilbagebetalingstid og muligheder for tilskud og salg af energi-besparelser. I forbindelse med forslag til energiforbedringer foretages desuden vurderinger af indeklima, komfort, levetid og æstetik. Boligerne er opført i 1953 og omfatter 3 etager foruden kælder.

Nyt flisfyret vamecentral, Thyborøn

12.04.2014
INGENIØR'NE projekterer udvidelse af Thyborøn Fjernvarme A.m.b.a i Thyborøn i samarbejde med Tjæreborg Industri. Projekteringen omhandler primært: Byggemodning, myndighedsprojekt og indhentning af byggetilladelse. Detailprojektering af bærende konstruktioner og betonelementer samt stabilitetsberegning. Anlægsarbejder, pladsbelægninger og afløbsprojektering. Arkitektdesign varetages af Arkikon.
 
ECCO Innovationshus, Tønder

07.04.2014
Den 7. april 2014 blev første spadestik taget til ECCO Innovationshus. Huset er en gave fra ECCO til Tønder Kommune i forbindelse med ECCO's 50 års jubilæum. Huset kommer til at ligge i forbindelse med det nye Campus Tønder. Huset er tegnet af ZENI Arkitekter fra Aabenraa og INGENIØR'NE har stået for de ingeniørmæssige discipliner.

Nye medarbejder
 
26.03.2014
INGENIØR´NE har igen ansat en dygtig og kompetent medarbejder. 
 
Christian Bjerre Jensen som kommer fra en stilling som ingeniør i Arkitektfirmaet 78 i Rødekro. Christian har gennem årene arbejdet med projektering af bærende konstruktioner og bygge-modning til forskellige typer byggeri, samt udførelse af byggeledelse og tilsyn. Christian er uddannet bygningsingeniør og energikonsulent, han har 7 års erfaring fra rådgiverbranchen. Christian er startet på INGENIØR'NE's kontor i Esbjerg, men skal på sigt tilknyttes Koldingkontoret.

Praktikant


26.03.2014

Martin Tofting Kristensen er i et 11 ugers praktikforløb som VVS-installatør hos INGENIØR'NE. Efter praktik forløbet er Martin færdig med sin uddannelse. Han har studeret på Erhvervsakademi MidtVest i Herning.


Ny medarbejder

03.03.2014
INGENIØR´NE har endnu en gang ansat en dygtig medarbejder.
 
Lise Ventzel er uddannet teknisk tegner og skal blandt andet arbejde som CAD operatør. Lise kommer fra en lignende stilling ved Grontmij. Med hendes lange erfaring vil hun styrke husets tegnerteam. Vi byder Lise velkommen.

Ålstruplund plejecenter

11.03.2014
Den 25 februar 2014 var der indvielse af 8 nye boliger, 2 aflastningsboliger og nyt modtagerkøkken på Åstruplund plejecenter i Glejbjerg.

Byggeriet var en blanding af både renovering/ombygning samt nyopførsel. INGENIØR'NE udførte opgaven i samarbejde med Pluskontoret som arkitekt. Projektet blev udført i fagentrepriser, hvor alle entrepriser var fra lokal området. INGENIØR'NE varetog på projektet ingeniørfagene, byggeledelsen samt sikkerheds- og sundhedsopgaven. De 2 bygherrer, Holsted Boligforening og Vejen kommune, råder hermed over 16 boliger og 2 aflastningsboliger.

Tinghøj plejecenter er afleveret
 
03.03.2014
Fredag den 31. januar 2014 blev 16 nye plejeboliger med tilhørende fællesarealer samt en ny aktivitetsbygning ifm. Tinghøj plejecenter i Hammel afleveret. Projektet er gennemført i hovedentreprise i et samarbejde med arkitektfirmaet MEISSNER + SIGH og INGENIØR’NE. INGENIØR’NE har varetaget opgaven som ingeniør, tilsyns-førende samt stået for bygge- og sikkerhedsledelse. Hovedentreprenør på opgaven er Steen Ginnerup fra Skive mens bygningen administreres af boligselskabet Al2Bolig og udlejes til Favrskov kommune

Vejen kommune har fokus på energiforbruget

24.02.2014
Vejen Kommune har gennem flere år, ihærdigt arbejdet på at nedbringe energi-forbruget på kommunens ejendomme. Gennem dette arbejde er der opnået gode erfaringer og gode energi-besparelser ved at installere CTS anlæg. Der er bl.a. etableret zonestyring af varmen, samt behovsstyret ventilation i klasselokaler på skolerne. I den forbindelse arbejder CTS specialist, Bo Jørgensen, INGENIØR’NE på CTS udbud på en række skoler i Vejen Kommune. 
Dette drejer sig om Skodborg Skole, Andst Skole og Holmeå Skolen. Udbuddene gennemføres ved en skole ad gangen, og arbejdet udføres i tæt samarbejde med en af Vejen Kommunes energispecialister Jonas Rosenlund Jensen samt de enkelte skolers Tekniske serviceledere.


Fuglebakken - Esbjerg

15.02.2014
INGENIØR´NE skal i samarbejde med d.a.i. arkitekter udføre totalrådgivning på renoveringsprojektet Fuglebakken i Esbjerg.
Projektet har kørt ved landsbyggefonden gennem en længere periode og der er afholdt diverse workshops med beboerne, hvilket har givet stor ejerskab og næsten enstemmig vedtagelse på beboermødet. Skema A er godkendt ved kommunen og projekteringen er derfor opstartet med udbud i fagentreprise efter sommerferien 2014. 

Bebyggelsen omhandler ca. 190 lejligheder beliggende som rækkehuse tæt/lav med tilhørende fællesarealer, garager og festsale m.v. Husene totalrenoveres, dog bibeholdes dele af tag og den bærende ydermur samt de i forvejen renoverede badeværelser i bebyggelsen.


DONG WIND POWER
 
12.02.2014
DONG WIND POWER er kommende lejer af nyt kontor, lager og kajanlæg som opføres af KPC som er bygherre. Der bygges et 2.000 m2 stort kontor og omklædning samt 1.300 m2 lager/værksted med tilhørende kajanlæg. Huset bygges i energiklasse 2015 med mulig opgradering til energiklasse 2020. INGENIØR'NE er totalrådgivere under KPC med Arkitektfirmaet Lolk som arkitekt på opgaven.

Finderupvej i Århus
 
10.02.2014
INGENIØR’NE A/S udfører for tiden ingeniør projekt på et boligbyggeri i 5-6 etager i Århus. Projektet består af 138 boliger incl. tilhørende jordækket P-kælder. 
 
Totalentreprenør på projektet er Raundahl & Moesby i Århus og arkitekt er Arkitema i Århus. 

Grøn Smiley

06.02.2014
Vi havde den 13. januar besøg af arbejdstilsynet. Et såkaldt risikobaseret tilsyn. 

Virksomhedens arbejdsmiljø er under det risikobaserede tilsyn gennemgået og det blev vurderet, at INGENIØR'NE fuldt ud lever op til arbejdsmiljøreglerne og vi har fået tildelt en grøn smiley.

Ny medarbejder

01.02.2014
INGENIØR´NE har endnu en gang ansat en dygtig medarbejder.
 
Vi byder Torben Bøgelund Madsen velkommen ombord som ny bygge-leder. Torben er uddannet Tømrer og Ingeniør med diverse specialer inden for byggeledelse, økonomistyring, sikkerheds-koordinering, beboerhåndtering og tilstandsvurderinger m.v. Torben kommer fra en lignende stilling ved Grontmij med 24 års erfaring fra rådgiverbranchen og vil indgå som en del af vores i forvejen stærke team af fuldtids byggeledere. 

Vi støtter...

01.02.2014
Medarbejderne hos INGENIØR'NE har i 2014 støttet med 15.000 kr. til Danmarks Indsamlingen - Når mor mangler.
 
INGENIØR'NE har fordoblet dette beløb og i alt har vi bidraget med 30.000 støttekroner. 
 
Slutresultatet for hele Danmarks Indsamlingen blev til et flot resultat på hele 87.414.404 kr.

Højhus Tovværksgrunden

02.02.2014
INGENIØR’NE har indgået aftale med CEBRA a/s om sikkerhedskoordinering i forbindelse med opførelse af højhuset på Tovværksgrunden. Bygherren er Boligforeningen Ungdomsbo. Den over 30 m høje bygning på 10 etager indeholder 50 ungdomsboliger, som skal stå færdig 1. august 2014. 
 
CEBRA a/s, med kontor i Århus, har ønsket at få et lokalt firma til at stå for sikkerheden. 

SuperBrugsen - Fanø

30.01.2014
INGENIØR’NE er som bygherrerådgiver og totalrådgiver for Fanø Brugsforening i gang med udvikling af en anderledes SuperBrugs som ikke er set andre steder.

Den nye SuperBrugsen i Nordby på Fanø skal efter planen opføres på Hovedgaden 87, hvor den nuværende arrest er placeret.

Fanø Brugsforening ønsker at skabe en dagligvarebutik der er noget andet end det man oplever andre steder i Danmark. En dagligvarebutik der passer ind i de særlige omgivelser, og som skal være kendetegnet af Fanø-arkitektur og en særlig stemning som den nuværende butik er kendt for.  INGENIØR’NE udarbejder som bygherrerådgiver materiale til den idékonkurrence der blandt indbudte arkitektfirmaer. Idékonkurrencen skal give Fanø Brugsforening forskellige forslag til konkrete udformninger af den nye SuperBrugsen. 
Den 2000 m2 store dagligvarebutik skal efterfølgende projekteres af INGENIØR’NE som totalrådgiver.

Det Faglige Hus

13.01.2014
Den 9. april 2013 blev det nye kontordomicil afleveret til bygherren. Hen over sommeren 2013 fik Det Faglige Hus samlet sine lokale afdelinger i deres nye hovedkontor på ca. 8.300 kvm ved Esbjerg lufthavn. Her et halvt år efter afleveringen er de ansatte ved at have fundet sig til rette i de nye lyse lokaler. INGENIØR’NE er stolte over, at kunne have bidraget med et smukt og velfungerende domicil til Det Faglige Hus.

Esvagt

13.01.2014
INGENIØR’NE er nu kommet godt fra start med det nye kontordomicil for Esvagt på Esbjerg Havn. Fundamentet er støbt, og elementmontagen er netop afsluttet. I de kommende uger pågår facadelukning af det godt 1.900 kvm store kontordomicil, inden de indvendige arbejder for alvor går i gang. Først i februar monteres der stålspær til den øverste penthouse etage.Det Faglige Hus - Garage og p-pladser

10.01.2014
Den 10. januar kunne der holdes rejsegilde på Det Faglige Hus’ nye garagebygning. Bygningen er ca. 450 kvm og består dels af en kold- og en opvarmet del. Bygningen opføres med opmuret gavle i Petersen tegl, facader i Paroc panel system og fladt paptag. 

Bygningen er både tegnet og projekteret af INGENIØR’NE.


Eurofins -6500 kvm laboratoriebygninger
 
06.01.2014
INGENIØR`NE er blevet tildelt en spændende opgave af Vejen Invest A/S, med at projektere de tekniske installationer til ca. 6.500 m² laboratorie-bygninger i Vejen. Bygningerne skal huse Eurofins Steins Laboratoriums aktiviteter


Til forside
 
Læs mere her
Læs mere på deres hjemmeside
koldinghus
odense
Læs mere her
GOG
teamesbjergfodbold
Læs mere her
Kolding Teater
INGENIØR'NE | Jernbanegade 1 6700 Esbjerg | Tlf: 75 18 01 11 Døgnvagt: 26 84 60 07Mail: post@ingenior-ne.dk CVR 78015217

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.