2015

  
  Vejle Sygehus, B120

  23.12.2015
  INGENIØR’NE har siden august 2015 været i gang med ombygning af etage B120 på Vejle sygehus. Etagen skal   ombygges til ny nuklearmedicinsk- og røntgenafdeling, hvor sygehuset bl.a. har indkøbt to nye SPECT-CT    scannere til afdelingen. Første fase er nu så langt, at de nye scannere er installeret, og man forventer de første  patienter medio januar 2016. INGENIØR’NE  har fungeret som totalrådgiver på opgaven med Arkitema Architects  som underrådgiver og har i den forbindelse forestået projektering, tilsyn og byggeledelse. Ombygning af B120 har  stillet store krav til både byggeledelse og håndværkere. Ombygningen sker i etaper mens der fortsat er drift på  dele af etagen, samtidig med at der er fungerende OP-stuer og scannerrum både over og under etagen hvor der  arbejdes. Den sidste halvdel af etagen ombygges i fase 2 som forventes at starte i februar 2016. Afdelingen  forventes klar til medio 2016.


  
  Horsens Sygehus, Sterilcentralen

  23.12.2015
  INGENIØR’NE har fungeret som totalrådgiver for Regionshospitalet Horsens i f.m. forbedring af indeklimaet på    sterilcentralen. INGENIØR’NE har løst problemerne med indeklimaet ved at etablere et nyt ventilationsanlæg til    afdelingen. Dette har medført, at alle lofter på afdelingen har været demonteret i etaper, eksisterende ventilation er  demonteret og der er etableret et nyt forbedret ventilationsanlæg for markant bedre styring af temperatur,  luftfugtighed og over-/under tyrk. Opgaven er løst i tæt samarbejde med Teknisk Afdeling og entreprenørerne.  Store dele af arbejderne er udført uden for afdelingens normale åbningstider og i lavbelastningsperioder.  Sterilcentralen har været fuldt fungerende under ombygningen, hvilket har stillet store krav til kommunikationen og  styringen til de løbende tilsyn. De sidste arbejder forventes afsluttet i januar 2016.


Ny medarbejder

01.12.2015
INGENIØR’NE har ansat Lasse Ditlevsen som projektchef. Fra kontoret i Esbjerg vil han medvirke til at varetage projekteringen af et fortsat stigende antal opgaver hos INGENIØR’NE. Lasse er en kompetent projektleder med mange års erfaring fra en bred vifte af byggeopgaver. Han uddannet diplomingeniør fra Ingeniør Højskolen i Århus og har endvidere solid erfaring som konstruktionsingeniør. Lasse kommer fra en stilling som senior projektleder i NIRAS og har samlet set mere end 12 års erfaring med projektering og projektledelse indenfor byggeri.

P-Hus, Lüdersvej, København

30.11.2015
Parkeringshuset på Københavns Nordhavn skyder i vejret, og der afholdes rejsegilde d. 17 december.

Bygningen bliver i alt 8 etager høj, med et samlet areal på ca. 18.000 m². 

Det opføres af totalentreprenør 5E-byg og INGENIØR´NE har udført ingeniørprojektet.

Ny medarbejder

18.11.2015
INGENIØR’NE har ansat Brian Guldborg Hansen som Seniorprojektchef /Markedschef Fyn. Brian er uddannet Bygningsingeniør fra Odense Teknikum og kommer fra en stilling som Projektchef hos COWI A/S, hvor han de sidste 10 år har beskæftiget sig med projekt- og projekteringsledelse på multidisciplinære projekter for såvel nybyggeri som renovering. Brian har stor erfaring med bygherrerådgivning samt omfattende viden om tekniske installationer såsom VVS, Ventilation og afløb. Brian vil her den første tid være at finde på både Kolding og Esbjerg kontoret.

Ny medarbejder

18.11.2015
Vi er glade for, at byde Morten Hjorthøj velkommen hos INGENIØR'NE. Morten er ansat som byggeleder. Han er uddannet bygningskonstruktør og tømrer. Desuden har Morten sikkerhedsuddannelse og gennemgået Nohr-con entrepriseretlige Certificeringsprogram for entreprenører.

Morten har 8 års erfaring fra entreprenør-branchen som byggeleder/projektleder og 
kommer fra en stilling som Projektleder hos Dansk Halbyggeri A/S. 

Ny medarbejder

18.11.2015
Vi har i november budt velkommen til Ann Feiss som er en rigtig dygtig konstruktionsingeniør. Ann er uddannet ingeniør i USA, hvor hun i 11 år har udført rådgivningsarbejder inden for bl.a.  én families huse, skoler, kirker og større boligbyggeri. De seneste 8 år har hun arbejdet konstruktionsingeniør hos Spæncom her i Danmark med elementprojektering og design med speciale i vægge og facader.

Ann er tilknyttet kontoret i Kolding.

  9 boliger i Roskilde

  18.11.2015
  I samarbejde med Krogh arkitekter opføres for CASA Nord 9 boliger i Roskilde. Boligerne opføres som 3    rækkehuse og er udført i betonelementer og tagkassetter. INGENIØR'NE står for projektering af konstruktioner,    energiberegning samt byggemodning.

Trylleskoven, Solrød

18.11.2015
INGENIØR'NE projekterer 10 rækkehuse indeholdende 32 boliger i Solrød. De ingeniørfaglige discipliner er projektering af konstruktioner, energiberegning samt byggemodning Boligerne er udført i træelementer i to etager. Bygherre er Casa Nord og arkitekt på sagen er Krogh arkitekter.


Isværket

02.11.2015
INGENIØR’NE projekterer nyt kontordomicil ”Isværket” på Torskekaj på Esbjerg Havn for Isværket A/S. Opgaven omhandler et kontorhus i 3 etager på ca. 4.300 m² og lagerfaciliteter på ca. 500 m². Fyraftensmøde om trivsel og arbejdsglæde

29.10.2015
INGENIØR’NE havde inviteret konsulent Jesper Brandt Dalager fra 2BeYou til, at holde et fyraftensmøde omkring emnet trivsel, arbejdsglæde, travlhed og stress. Møderne var godt besøgt på firmaets Kolding kontor og i Esbjerg. Spændende og varierende arbejdsopgaver, Fleksibel arbejdstid, søde og hjælpsomme kollegaer, humor samt kaffe var nogle af de faktorer der hos INGENIØR'NE skaber trivsel.


Renovering af 72 boliger, Haderslev

29.10.2015
INGENIØR’NE har sammen med Jorton A/S og Årstiderne Arkitekter vundet totalentreprisen på renovering af Haderslev Andelsboligforenings afd. 61, Aabenraavej i Haderslev. Det drejer sig om renovering af 72 boliger. Opgaven omfatter facaderenovering ved bl.a. nye skalmure, og sammenlægning af boliger med henblik på at etablere mere rummelige boliger. 
Boligerne ombygges og renoveres med ventilationsanlæg, samt fornyelse af vand, varme og el installationer. INGENIØR’NE vil på opgaven bistå totalentreprenøren Jorton A/S med alle ingeniørfaglige discipliner.


  COBRAcable

  21.10.2015
  INGENIØR'NE er sammen med GPP Arkitekter blandt en række andre virksomheder blevet prækvalificeret til at     afgive tilbud som totalrådgiver i forbindelse med projektering af stationsbygninger i Endrup ved Esbjerg.

  Formålet med COBRAcable  er, at forbinde Danmark og Holland med et direkte kabel, så vindenergi kan              udveksles, afhængig af hvor der er overskudskapacitet. Kablet lægges fra Endrup og via Fanø videre i Nordsøen   til Eemshaven ved den Hollandske nordkyst. Kablet er et HVDC-kabel, der kan overføre 700MW. En af de nye    stationsbygninger i Endrup skal rumme en omformer fra jævnspænding til vekselspænding.

Ny adresse i Kolding

19.10.2015
INGENØR’NE fortsætter væksten, hvilket betyder at INGENIØR’NEs Koldingkontor er flyttet i nye lokaler på Kokholm 1 i Kolding. INGENIØR’NE har i de seneste år ansat mange nye dygtige medarbejdere, hvoraf en stor del har fast base på firmaets kontor i Kolding. Dette har medført, at kontoret er vokset fra 2 til de nuværende 20 medarbejdere på knap 2 år. De nye lokaler på Kokholm 1 er beliggende tæt på motorvejsnettet, hvilket gør det let for både kunder og samarbejdspartnere at finde INGENIØR’NE. Det er forventningen, at de nye lokaler vil kunne danne ramme for den fortsatte vækst i de kommende år.

Ny i bestyrelsen

08.10.2015
Jan Bendix er indtrådt i bestyrelsen hos INGENIØR’NE for, at styrke selskabets strategiske og organisatoriske udvikling. 

Jan er selvstændig rådgiver og sparringspartner omkring ledelses- og virksomhedsudvikling. Han har en lang række tillidshverv i danske virksomheder og er forfatter til adskillige bøger og artikler omkring ledelse, organisation, virksomhedsudvikling m.v.

Ny medarbejder

01.10.2015
INGENIØR'NE har igen ansat en dygtig 3D CAD specialist. Søren Svart Pedersen er uddannet teknisk designer fra EUC Haderslev indenfor byggeri. 

Søren har tidligere arbejdet med dokumentering af elinstallationer i Revit og AutoCAD, og er tiltrådt fra en stilling som teknisk designer hos Spangenberg & Madsen A/S. 

Søren vil være tilknyttet kontoret i Kolding.

Ny medarbejder

01.10.2015
INGENIØRNE'NE har ansat en nyuddannet bygningskonstruktør fra Erhvervsakademi Sydvest Esbjerg. Britta Hedegaard Larsen afsluttede sin uddannelse i januar 2015 og har under uddannelsen b.la. fået interesse for området brandteknik, hvilket bliver en af hendes hovedopgaver. Hun har tidligere arbejdet ved JM Byg A/S, som Bygnings-konstruktør.

Britta er tilknyttet kontoret i Esbjerg.

Ny medarbejder

25.09.2015
For at optimere planlægningen af sagernes ressourcerneforbrug og tidsstyring har vi ansat en dygtig og erfaren planlægger til at varetage den nyoprettede funktion i virksomheden.

Janni Rahbek er uddannet indenfor administration og har de seneste 10 år arbejdet med planlægning i alle afskygninger.
Hun har erfaring fra både VELUX, Vestas og senest har hun været planlægger hos Semco Maritimes telecom afdeling.

Ny medarbejder

25.09.2015
INGENIØR’NE har ansat en dygtig Ingeniørassistent, 3D CAD specialist, Revit (MagiCAD) – VVS & ventilation. Helle Toft Trillingsgaard Stæhr er uddannet teknisk assistent og har erfaring som Ingeniørassistent hos Grontmij, Hess og Rambøll, hvor hun har projekteret VVS og ventilation i 3D CAD, AutoCAD/Revit (MagiCAD). Helle har arbejdet på projekter indenfor alle typer af byggeri, herunder sundheds- og  sygehusbyggeri samt svømmebade.

Helle vil være tilknyttet kontoret I Esbjerg.

Ny medarbejder

25.09.2015
Til styrkelse af designområdet på Koldingkontoret har vi ansat Susanne Elisa Staunstrup. Susanne er uddannet Teknisk Designer fra Hansenberg i Kolding indenfor byggeri. Hun har tidligere arbejdet med projektering af konstruktioner og installationer, samt energiberegninger og varmetab. Hun var tidligere ansat  som Teknisk Designer hos ingeniørfirmaet cgteknik 90 ApS.

Aabyen Århus

25.09.2015
INGENIØR’NE A/S udfører for tiden ingeniørprojekt på et 4-7 etagers element-byggeri med 102 boliger og tilhørende kælder, som indrettes med depoter og P-kælder. Her ud over opføres der i stue-etagen en dagligvarebutik på ca. 1000 m²
Projektet opføres på den gamle Fragt-
mandscentral i Århus på Søren Frichs Vej.

Totalentreprenør på projektet er Raundahl & Moesby i Århus og arkitekt er Arkitema i Århus.

Praktikant

21.09.2015
Mette Holm Qvistgaard er vores ingeniørpraktikant – tilknyttet kontoret i Kolding. 

Hun er studerende på Aalborg Universitet, Esbjerg og har i forbindelse med sin uddannelse valgt at komme i praktik hos os inden de afsluttende eksamener i foråret 2016. Mette læser indenfor byggeri og anlæg med primæropgaver i konstruktioner.

Firmatur, Hamborg

17.08.2015
I weekenden den 15. til 16. august har INGENIØR'NE's medarbejdere  og deres bedre halvdel været på studietur, hvor både arkitektur og ingeniørkunst blev udforsket blandt Hamborgs fantastiske seværdigheder. 

Vi havde en rigtig god tur med hyggelig samvær og fantastiske oplevelser.

Sdr. Stenderup Børneunivers

10.08.2015
Mandag den 10. august blev Sdr. Stenderup Børneunivers indviet med taler fra både skoleleder Uffe Rasmussen og borgmester Jørn Pedersen. 

Skolen har været gennem en ombygning således der nu er en integreret børnehave på skolen. INGENIØR’NE har fungeret som totalrådgiver og har forestået byggeledelsen samt fagtilsyn, mens arkitektarbejdet er løst i samarbejde med tegnestuen Mejeriet fra Kolding. Foreløbig er ni børn indskrevet i Børneuniverset, der hare plads til i alt 25 børn.


Boliger på Vallensbæk Stationstorv.

10.08.2015

INGENIØR’NE projekterer boliger på Vallensbæk stationstorv. Opgaven udføres for Vallensbæk boligselskab og udføres i totalentreprise i samarbejde med NJ Gruppen og CASA arkitekter.


Projektet omhandler etablering af 49 almene seniorboliger med tilhørende fælleslokaler. Bebyggelsen skal danne ramme om et seniorbofællesskab, som Vallensbæk Boligselskab er ved at etablere parallelt med opførelsen af boligerne.


Boligbebyggelsen skal opføres oven på en ny centerbebyggelse på Vallensbæk Stationstorv, som opføres under anden entreprise umiddelbart forinden igangsætningen af dette projekt. Centerbebyggelsen færdig-gøres samtidig med at råhuset for nærværende opgave udføres. Det eksisterende Vallensbæk Stationstorv nedrives delvist for at give plads til den nye bebyggelse. Centerbebyggelsen består af butikker i et plan med adgang til hver butik i facaden mod P-pladsen. Der etableres P-dæk på taget over centeret, og boligerne etableres på søjler over P-dækket. INGENIØR’NE udfører alle ingeniørdiscipliner som 3D projektering, samt udfører tilsyn på byggeriet. Projektet forventes at står færdigt i foråret 2017.


Din Forsyning, Esbjerg

10.07.2015
INGENIØR'NE har i samarbejde med Friis & Moltke Architects og MOVE arkitektur, vundet projektkonkurrencen om opførelse af nye kontor- og lagerfaciliteter for Din forsyning i Esbjerg. 

Der opføres i alt 5.260 m² bebyggelse med 2.964 m² kontorer, 1510 m² lager og 786 m² værksteder. Idéen er at skabe et hus med en stærk arkitektonisk karakter, som "smelter" to bygninger sammen til én.

Ny medarbejder

09.07.2015

INGENIØR´NE ansætter ny medarbejder og udbygger firmaprofilen med en Sundhedsafdeling INGENIØR´NE har gennem tiden håndteret flere og flere projekter inden for sundheds- og sygehusbyggeri. Firmaet har derfor 15. juni 2015 ansat Ulla K. Jessen, der har en sundhedsfaglig uddannelse suppleret med pædagogik og uddannelse fra Århus Universitet i ”Sundhedsvidenskab og praksisudvikling”. Ulla har en lang og bred erfaring fra og berøringsflade i sundheds-væsenet på alle niveauer. Erfaringerne er opbygget fra arbejdet som sygeplejerske, patientvejleder embedsmand og hospicechef.


Ullas profil som sundhedsfaglig specialist passer rigtig godt ind i firmaets vision om, at yde høj kvalitet i rådgivningsprojekter og kan kvalificere sundheds- og sygehusprojekter med kompetencer og erfaring med:     


- Principper for sundhedsfaglig kvalitet og patientsikkerhed                                                                                   - Sammenhæng og patientoplevet kvalitet                                                                  

- Produktivitet og arbejdspladsforhold                                                                                                

- Helende arkitektur (designprincipper for lindrende arkitektur,  indretning og materialevalg)        


Ulla har erfaring med de driftsmæssige konsekvenser af indretning og materialevalg. Desuden har hun erfaring med undervisning, ledelse af brugerinvolveringsprocesser og udarbejdelse af proceskommissorier.

Den nye Sundhedsafdeling udgør 2 medarbejdere, med Ulla K. Jessen som ny medarbejder og Jack Andersen, der er en erfaren ingeniør. Jack har de seneste 10 år udført projekt- og projekteringsledelse i mere end 70 sygehusprojekter af forskellig størrelse.


Sundhedsafdelingen er et nyt tiltag, der styrker INGENIØR´NE som samarbejdspartner i alle projekter, hvor der skal tages højde for menneskers velbefindende, gode arbejdsgange og godt arbejdsmiljø 


Godsbanen i Aalborg

25.06.2015
INGENIØR'NE udfører for tiden ingeniør-projekt på et boligbyggeri i 7-8 etager i Aalborg. Projektet består af 56 boliger og et erhvervslejemål i stueetagen. Halvdelen af stueplanen udføres med delvis nedgravet kælder med depotrum. 

Totalentreprenør på projektet er Raundahl & Moesby i Århus og arkitekt er KPF Arkitekter i Aalborg.

Deloitte, Esbjerg

12.06.2015
INGENIØR’NE projekterer nyt domicil til Deloitte på Esbjerg Havn. Projektet består af en 3 etagers kontorbygning på ca. 3000 m² og hertil kommer en parkerings- og teknikkælder på ca. 1100 m²

Projektet gennemføres i totalentreprise sammen med KPC og det er arkitektfirmaet C.F. Møller, som har tegnet huset. Bygherre er Deloitte Fonden.

Viking, Esbjerg

05.06.2015

INGENIØR’NE projekterer sammen med Krogh Arkitekter en ny helhedsplan for Viking i Esbjerg med det formål at give hele bygningsmassen og adgangsområderne en opfriskning så bygningerne udstråler den kvalitet som Viking står for.

Projektet omhandler 3 udbud i hovedentreprise bestående af kantineudvidelse, facade projekt og anlægsprojekt. 

Kantineprojektet består af en udvidelse af kantine og kontorforhold på ca. 500 m² samt renovering af ca. 300 m² eksisterende opvask og køkkenområde m.v.


Facadeprojektet omhandler nye facader, vinduer og ombygning af indgangsområdet samt etablering af nye rammer til markering af bygningerne. Anlægsprojektet omhandler ca. 3500 m² nye belægninger og landskabsmæssige tiltag på forarealerne ud mod Sædding Ringvej herunder ny lyssætning af arealerne. 

Projektet opstartes uge 22 og forventes afsluttet uge 50.


Kurt Beier Transport, Esbjerg

05.06.2015
I totalentreprise under MUFF BYG projekterer INGENIØR’NE nyt domicil for Kurt Beier transport. Projektet udføres på Guldborgsundvej, på et 14.000 m² stort areal i Esbjerg N med 1400 m² admini-stration og 800 m² lager og velfærds-bygning.

INGENIØR’NE udfører fuldt projekt med myndighedsprojekt, byggemodning og konstruktioner samt funktionsudbud på installationer. 
Krogh Arkitekter udfører arkitektprojekt på opgaven, der starter juni 2015 og afsluttes marts 2016.

Velkommen til 2 nye medarbejdere

01.06.2015
INGENIØR'NE kunne 1. juni byde velkommen til 2 nye dygtige og erfarende medarbejdere. begge vil være tilknyttet Koldingkontoret.

Henrik Strynø (øverst), er uddannet bygningskonstruktør og kommer fra entreprenørbranchen, hvor han har arbejdet efter at have undervist på byggeteknisk højskole i Odense i en årrække. Henrik har desuden en Master i projektledelse. Hans speciale er projektledelse, entreprisejura samt byggeledelse, men har også arbejdet med organisation ved bla. Dong Energy, Århus universitet og DPU. Henrik har derudover arbejdet med projektering ved bla. Creo-Arkitekter i godt 10 år og har desuden arbejdet som certificeret byggeleder i både Tyskland og Sverige.


Torben Kristiansen er uddannet konstruktionsingeniør og har tidligere arbejdet 23 år i Rambøll med projektering og projektledelse af alle former for byggeri, såvel nybyggeri som renovering. 

Torben har blandt andet stor erfaring med svømmehaller og realisering af helhedsplaner for almene boligforeninger.
Lalandia Billund, Wild River

28.05.2015
Jeanette Ottesen, ny Europamester i Europas længste Wild River. Jeanette Ottesen indviede Europas længste Wild River i Lalandia Billund, den 28. maj.

INGENIØR’NE har været totalrådgivere på opførelse af den 168 meter lange Wild River. Wild River er etableret i forbindelse med udførelse af et udendørs vandland ved Lalandia Billund. Wild River har et fald på mere end 7 meter og har en vandstrøm på 2.800 m³/h.

I forbindelse med Wild River er der etableret et undendørs svømme- og morskabsbassin på 10 x 16,7 meter samt endnu en spa.


Ny medarbejder

04.05.2015
INGENIØR'NE har ansat en ny ung og dygtig medarbejder.

Frank Jørgensen er uddannet konstruktionsingeniør fra Ingeniør Højskolen i Aarhus. Frank kommer fra en stilling hos Niras i Esbjerg, hvor han har arbejdet i ca. to år.

Frank er tilknyttet kontoret i Esbjerg.

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg: 

Ny sengebygning

28.04.2015

INGENIØR`NE har i samarbejde med MT Højgaard og Arkitema vundet totalentrepriseudbuddet på den ny sengebygning ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Projektet omhandler ialt 158 et-sengs stuer fordelt på i alt 5 etager hver med 32 sengestuer på hver etage. Herudover KBA og nyt auditorium samt trafikcenter. Byggeriet opføres i 7 etager fordelt på 14.000 m². Konkurrencen blev bedømt på pris, funktionalitet / arkitektur / teknik samt organisation og proces. 

 


Det fremlagte forslag blev bedømt bedst af alle, særligt på projektdelen med arkitektur, funktionalitet og teknik. Projekt påbegyndes i foråret 2015 og forventes færdigopført i 2017.


Teambuilding

22.04.2015
INGENIØR'NE var lørdag den 18. april i Middelfart for at dyrke teambuilding i form af Match Race med sejlbåde. Vi havde i samarbejde med Match Racing Denmark arrangeret en Match Racing dyst hvor vi med 6 sejlbåde fik lært at navigere i farvandet i lillebælt. Efter træningen skulle der dystes for fulde sejl.

Det blev en spændende og lærerig dag.


Ny børnehave på Sdr. Stenderup Skole

21.04.2015
INGENIØR’NE er udpeget til totalrådgiver ifm. etablering af en ny børnehave på Sdr. Stenderup skole. Arbejdet udføres for Kolding kommune og løses i samarbejde med tegnestuen Mejeriet fra Kolding. Det er skolens gamle bibliotek og tilstødende lokaler som ombygges til ny børnehave.
Børnehaven kommer til at huse ca. 25 børn i alderen 3-5 år. Ombygningen omfatter bl.a. nye facader, toiletforhold og nyt køkken. Derudover tilpasses indretningen til børnehave. Projektet er udbudt i fag-entreprise og INGENIØR’NE forestår byggeledelsen og fagtilsyn. Licitationen blev afholdt inden påske og arbejdet på pladsen er netop startet.

Rådhusskolen i Vamdrup

21.04.2015
INGENIØR’NE forestår arbejdet som totalrådgiver ifm. en tag- og vindues-udskiftning på Rådhusskolen i Vamdrup. Arbejdet udføres for Kolding kommune og omhandler udskiftning af ca. 200 kvm tagkasetter samt ca. 100 kvm vinduespartier. Arbejdet er udbudt i hovedentreprise og varetages af Tømrerfirmaet Jørgen Lund Frederiksen A/S fra Kolding. Arbejdet er nu kommet godt i gang og forventes afsluttet i Maj 2015.

35 års jubilæum

15.04.2015
INGENIØR'NE har i dag fejret Anette Jensens 35 års jubilæum i firmaet. Hun blev overrasket med "surprise" i kantinen hvor vi efterfølgende fik morgenbrød. 

Anette kom til firmaet for 35 år siden og startede som kontorassistent idet der var stor travlhed. Vi er glade for at Anette og vore medarbejdere generelt forbliver mange år i virksomheden.

(Anette ses tv. i billedet)

Nyt Rehabiliteringscenter, Kerteminde Kommune

10.04.2015
I samarbejde med arkitektfirmaet RUM har INGENIØR`NE vundet opgaven om nyopførelse af nyt rehabiliteringscenter i Kerteminde Kommune. Projektet har været udbudt i totalrådgiverkonkurrence og styregruppen har udpeget det vindende team hvor RUM a/s er totalrådgiver og underrådgiverne er INGENIØR'NE samt arkitekt Mette Blicher. Rammerne er designet ud fra nyeste viden om sundhed og forebyggelse i tæt samspil med smukke omgivelser.

  23 Boliger på Liflandsgade i København

  11.03.2015
  INGENIØR'NE udfører for tiden projektering på 23 boliger på Liflandsgade i København for totalentreprenør NJ       Gruppen.

  De 23 boliger udføres i en 5 etagers bygning. Der udføres P-kælder under bebyggelsen.
  INGENIØR’NE udfører ingeniørprojekt for bærende konstruktioner, afløb og brand. 

Vejle Sygehus

10.03.2015
INGENIØR`NE har netop vundet totalrådgivningsudbuddet på Vejle Sygehus vedr. ”Modernisering af Nuklearmedicinsk Afdeling, Røntgenafdelingen og Urologisk Afdeling”. 

Der blev konkurreret på pris, organisation og opgavens gennemførelse. En meget spændende opgave som vi ser frem til at løse, med Arkitema som underrådgiver. Opgaven skal pågå over de næste 3 år, idet der er en del rokader involveret i det samlede projekt med flytning af de pågældende afdelinger. Det samlede budget er estimeret af Bygherren til ca. 35 mio. kr. Opstart af projektet pågår fra d.d. 

Ny medarbejder

02.03.2015
Så er der kommet endnu en ny og dygtig medarbejder til INGENIØR’NE.

Emil Edvardsen er uddannet ingeniør fra DTU indenfor energi og indeklima. Emil har tidligere arbejdet som konsulent med Revit MEP som speciale og er tiltrådt fra en stilling som VVS ingeniør og BIM manager fra Søren Jensen A/S. Tidligere har Emil projekteret installationer på de store sygehusprojekter i Danmark. Emil vil være tilknyttet kontoret i Kolding.
 

Hospice Sydvestjylland

02.03.2015

INGENIØR´NE projekterer ombygning og tilbygning af Hospice Esbjerg således, at stuer og servicefaciliteter moderniseres og tilpasses nye mål og standarder.

De nye lokaler tilpasses nye krav omkring håndteringen af stærkt plejekrævende beboere uden at lokaliteterne signalerer ”sygehus”, men i stedet signalerer hjemlig hygge og rolige afbalancerede lokaliteter.

Inddragelse af palliativt videncenter og udarbejdelse af skitseforslag i samarbejde med Signal Arkitekter, København.

 

 

Inddragelse af bruger grupper for optimering af projekt og afholdelse af workshops for afstemning af fælles forventninger og opbygning af ejerskab for projektet.INGENIØR’NE håndterer totalrådgivningen med Krogh Arkitekter som lokal underrådgivere. Samtidig foretages projektering af alle ingeniørfag samt projekteringsledelsen for udbud i fagentreprise med fuld byggeledelse samt byggesagens økonomihåndtering.

Genhusning håndteres i samarbejde med Hospice Sydvestjylland og SVS Esbjerg efter en stram tidsplan. 


INGENIØR'NE vinder konkurrencen om Ryhaven

20.02.2015

INGENIØR’NE har som del af et totalentreprise team vundet konkurrencen om opførelse af 174 boliger i Ryhaven for Østjysk bolig i Århus.

Konkurrencen er vundet sammen med Scandi Byg som totalentreprenør og RAVN Arkitektur samt landskabsarkitekt Vibeke Rønnow som de øvrige rådgivere.


Opgaven går ud på at nedrive og genopføre 124 familieboliger på eksisterende sokler, samt opføre 50 nye ungdomsboliger samt et nyt fælleshus.

 


Boligerne opføres med fabriksfabrikerede rumstore moduler som sammenbygges og tilsluttes på byggepladsen. Boligerne opføres alle som lavenergi 2020 byggeri. Udover etablering af boligerne skal terræn og landskab bearbejdes herunder belægninger, kloak, belysning mv. Opførelsen forventes at opstarte sommeren 2015. 


Vi støtter...

01.02.2015
Medarbejderne hos INGENIØR'NE har igen i år støttet Danmarksindsamlingen og støttet med 11.000 kr.
 
INGENIØR'NE har fordoblet dette beløb og i alt har vi bidraget med 22.000 støttekroner.
 
Slutresultatet for hele Danmarks Indsamlingen blev over 95 mio. kr.

Nyt Domicil til Claus Sørensen A/S

21.01.2015
I samarbejde med Friis & Moltke projekterer INGENIØR'NE otte etagers kontorbyggeri på ca. 7600m2, for Claus Sørensen A/S, på Bryggen i Esbjerg.
Ud over projektering af de ingeniørmæssige fag, håndterer INGENIØR'NE også byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen.
 

Ny medarbejder

20.01.2015
INGENIØR'NE har igen ansat en ny dygtig medarbejder, Henrik Hansen.

Henrik er uddannet el-installatør. Han har stor erfaring med bolig- og industribyggeri fra sin tid som selvstændig elinstallatør. Han har siden været projektleder ved en eltavle-fabrikant. Henrik er startet på kontoret i Esbjerg, men skal på sigt tilknyttes Koldingkontoret.
 

91 studieboliger på Teglholmsgade i København

08.01.2015
INGENIØR'NE udfører for tiden projektering af 91 stk. studieboliger i København for C.F.P. Ejendomme A/S.De 91 studieboliger udføres i en 7 etagers bygning. I baggårdsrum udføres jorddækket 1 plans depotrumsbygning med integreret overdækket cykelparkering. Opgaven omfatter projektering af alle fag og udbud i fagentreprise. INGENIØR'NE er totalrådgiver på opgaven og varetager også byggeledelsen. Harrebek Arkitekter i Nyborg er arkitekt på opgaven. Forventet byggestart er foråret 2015.

Kolstrup Boligforening

01.01.2015
Kolstrup Boligforening afd. 15 Uglekær, Frueløkke og Hørgård i Aabenraa. Hvor INGENIØR'NE er valgt som bygherrerådgiver i gennem udførelsesfasen. Sagen omfatter b.la. nedrenovering af lejligheder fra 396 lejemål til 283 lejemål. Fra blokbyggeri til rækkehuse, totalrenovering af de resterende 3 blokke til totaløkonomi på 267 mio. kr.
 
Til forside
 
Læs mere her
Læs mere på deres hjemmeside
koldinghus
odense
Læs mere her
GOG
teamesbjergfodbold
Læs mere her
Kolding Teater
INGENIØR'NE | Jernbanegade 1 6700 Esbjerg | Tlf: 75 18 01 11 Døgnvagt: 26 84 60 07Mail: post@ingenior-ne.dk CVR 78015217

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.