2016

Ny medarbejder

13.12.2016

INGENIØR’NE kunne 1. december byde velkommen til endnu en medarbejder i Odense.. Anne kommer fra en stilling som teknisk designer hos entreprenørfirmaet Kemp & Lauritzen, hvor hun de seneste 3½ år har beskæftiget sig med projektering og tegning af traditionelle sprinkleranlæg på bl.a. på Odeon, Odense Musik- og Teaterhus, og udvidelsen af Rigshospitalets Nordfløj i København. Hun har også projekteret og tegnet højtryksvandtågeanlæg på DNU, Det ny Universitetshospital i Skejby Århus, og hun har været CAD-ansvarlig på de tre store opgaver.Tidligere har hun været ansat i en lang årrække (19 år) i Bygningsafdelingen hos Ingeniørfirmaet COWI, hvor de primære opgaver bestod af tegning af VVS-installationer til udbudsmateriale og lidt ventilations- og el-tegninger til både store og små byggerier.
Danske Bank i Odense

24.11.2016

INGENIØR’NE A/S udfører for tiden ingeniørprojekt på ombygning af Danske Banks Finanscenter beliggende på Albani Torv i Odense.

Totalentreprenør på projektet er KPC og arkitekt er Arkitema i Århus.

Ombygningen skal stå færdig i foråret 2018


Reception i Odense

17.11.2016
INGENIØR'NE vil gerne sige tak for opmærksomheden til vores reception i Odense fredag d. 11/11.
Det var en rigtig dejlig dag, som vi vil tænke tilbage på med stor glæde.

Se billeder her


Dagkirugisk Ambulatorie -Velje Sygehus

17.11.2016
INGENIØR’NE har netop afsluttet ombygning af Dagkirurgisk Ambulatorie på Vejle Sygehus. Projektet startede i sommerferien 2016 og mandag den 14. november 2016 blev de første operationer gennemført. Projektet har omfattet opbygning af 3 stk. nye OP stuer med tilhørende faciliteter samt opvågning og venteområde. Stuerne overholder nyeste standarder med overtryk på 15 Pa samt er indrettet med det nyeste OP-udstyr og ergonomisk lys. INGENIØR’NE har forestået opgaven som totalrådgiver og udført både byggeledelse og fagtilsyn. Opgaven er afleveret til rette kvalitet, rette tid og med et budget som har været overholdt. Opgaven er løst i samarbejde med arkitektfirmaet Arkitema.Hospitalsenheden Viborg

17.11.2016
INGENIØR`NE E arbejder netop nu i samarbejde med KPF arkitekter på flere spændende projekter på Hospitalsenheden Viborg. I KBA ombygges netop nu Blodprøvetagningen, mens der sideløbende detailprojekteres på Båndløsning et andet sted i KBA. Båndløsningen er et robotiseret analysesystem for blodprøver som dermed kan analyseres og sorteres uden menneskelig kontakt med prøverne. 


Ny medarbejder

14.11.2016

INGENIØR’NE kunne 1. november byde Rasmus Beyer velkommen. Rasmus er uddannet teknikumingeniør fra Horsens teknikum i 2003 med speciale i bærende konstruktioner

Rasmus skal sidde på vores kontor i Odense og beskæftige sig med projektering af bærende konstruktioner. Han kommer fra en stilling som konstruktionsingeniør hos Henry Jensen A/S i Odense, hvor han har arbejdet primært med bolig-, kontor- og industribyggeri, samt større og mindre byggerier indenfor uddannelses sektoren, private som offentlige byggerier.
Guldager Idrætscenter

14.11.2016

INGENIØR'NE projekter i øjeblikket vindfang, overdækninger og renovering af omklædnings og badefaciliteter på Guldager idrætscenter for Esbjerg Kommune.

Der udføres 45m2 nyt vindfang og trappeadgang, 300 m2 overdækninger for adgangsforhold og ca. 400 m2 ombygning og renovering af omklædningsrum m.v. 

Opgaven udbydes i indbudt licitation i samarbejde med Arkitektfirmaet Rudolf Lolk. 


Energinet

11.11.2016

IINGENIØR'NE har i samarbejde med totalentreprenør Nem Byg og Tekt arkitekter vundet opgaven med udflytning af ca. 100 arbejdspladser ved energistyrelsen/energinet.dk´s fra København til Esbjerg.

I den forbindelse renoveres 2 bygninger ved Ålborg universitet i Esbjerg på Niels Bohrs Vej 8. Samlet bygningsmasse ca. 2500m2 der indrettes som kontorarbejdspladser, kantine og konference m.v. 

Bygningen afleveres til bygherre ultimo april 2017.

Regionshospitalet Horsens

03.11.2016
INGENIØR`NE har netop vundet den spændende opgave vedr. etablering af nyt centralt køle og nødstrømsanlæg på Regionshospitalet Horsens. På hospitalet i Horsens har diverse udvidelser og en forøgelse af scanner antallet indhentet kølekapaciteten og derfor skal der nu etableres et nyt køleanlæg på ca. 2,5 MW som skal forsyne hele bygningsmassen på hospitalet. INGENIØR`NE har vundet opgaven i totalrådgivning og har Arkitema med som underrådgiver. Opgaven skal løses med en budgetramme for håndværkeromkostninger på ca. 23 mio.


Hotel Norden

28.10.2016

INGENIØR’NE arbejder i øjeblikket sammen med Tegnestuen Mejeriet as, om ombygning af køkken på Hotel Norden i Haderslev. Det nye køkken skal stå færdig den 1. april 2017. I den periode etableres der, et midlertidigt køkken til hotellet. 


Godsbanen 1A4 Aalborg

27.10.2016

INGENIØR’NE A/S er gået i gang med ingeniørprojekt på et 4-7 etagers elementbyggeri med 100 lejligheder og 2 stk. mindre erhvervslejemål i stueetagen, 

på det gamle godsbaneareal i Aalborg.

Hele bebyggelsen udføres med facade af teglformur, og enkelte mindre træpartier. Alle lejligheder for egen altan.

På bygningens aftrapninger udføres der fælles tagterrasser.

Projektet er i alt på ca. 5450 m².

Totalentreprenør på projektet er Raundahl & Moesby i Århus og arkitekt er KPF Arkitekter i Aalborg.


Illustration: KPF Arkitekter

Rehabiliteringscenter Kerteminde

26.10.2016

Mandag den 24. Oktober blev det første spadestik taget til det nye rehabiliteringscenter på toften i Kerteminde taget. INGENIØR’NE varetager projektering af bl.a. kloak, beton, stål samt alle installationer på sagen. Sagen løses i samarbejde med arkitektfirmaet RUM som varetager rollen som totalrådgiver. Projektet forventes klar til indvielse i 2017.


Hjertet i Ikast

12.10.2016

INGENIØR'NE har lavet aftale med KPC om opførelsen af Hjertet i Ikast. Byggeriet skal indeholde kombineret skole og kulturcenter på ca. 3900 m², fordelt på 2 etager. Arkitekt på sagen er C.F. Møller. Projektering foregår nu og frem til december måned.


Ny medarbejder

06.10.2016

INGENIØR’NE kan nu sige velkommen til Hans Theil.


Hans har med sine mere end 40 års erfaring med sygehusinstallationer været rådgiver på stort set alle sygehuse i Danmark. 

Senest har han været rådgiver for ventilation til det nye universitetshospital i Odense. 

Derfor bliver han en stor styrke i INGENIØR’Nes sygehusteam.


Velvære kræver et godt indeklima, et godt indeklima kræver god ventilation, det er Hans’ passion. 

Han er blevet den sygehusvæsenet går til, når der skal renoveres eller bygges nyt. Hans har i den forbindelse været foredrags holder i både ind- og udland, blandt andet om ventilation på operationsstuer. Derudover har han en lang række udgivelser af artikler bag sig.

Hans er deltidsansat og tilknyttes vores kontor i Odense. Vi ser meget frem til samarbejdet.
Ny medarbejder

05.10.2016
INGENIØR'NE byder velkommen til
Peder Rønne Thomsen, som er ansat som vvs-installatør og kloakmester pr. 01.10.2016. Han kommer fra en lignede stilling fra Søren Jensen A/S. Peder er uddannet vvs-installatør og kloakmester og har arbejdet med projektering, tilsyn, projektledelse og driftoptimering de sidste 10 år, Inden da har han arbejde i en årrække arbejdet som vvs-montør og blikkenslager på forskelligartede opgaver fra små serviceopgaver til store entrepriseopgaver. Kombinationen af teori og praktik er et gennemgående kendetegn ved Peder’s arbejdsmetode.
Gennem mange og varierede opgaver har Peder opnået særlig viden i mange former for kloakinstallationer.
Nyt domicil i Esbjerg

30.09.2016

Der bliver arbejdet på fuld tryk, på INGENIØR'NEs nye domicil i Esbjerg. Vi glæder os alle til de nye omgivelser.


Ny medarbejder

27.09.2016
INGENIØR'NE har den 1. september ansat Niels Ibsgaard som projektchef.

Niels kommer fra en stilling som projektleder hos Søren Jensen Rådgivende Ingeniør, hvor han har været ansat de sidste 5 år. Han er uddannet Teknikumingeniør årgang 1990 fra Horsens ingeniørhøjskole. Niels har stor erfaring med projektledelse, kontrahering, forhandling og økonomistyring på større projekter. Derud over har Niels en særlig viden inden for datacenter og renrumsventilation og har ventilation og VVS som fagspeciale. 

SEPE Extreme race 2016

13.09.2016

I år deltog INGENIØR'NE SEPE Extreme race 2016 i Guldager

Se mere her


Ny medarbejder

07.09.2016
Michael Duhrkoop Christensen er pr. 1. september ansat som projektleder, projektering af banker med tilhørende byggeledelse. 
Michael kommer fra en stilling ved COWI i Odense, hvor han har været ansat de seneste godt 23 år. Michael  er uddannet bygningsingeniør ved Odense Teknikum som bygnings-konstruktionsingeniør i januar 1985.
Michael har tidligere projekteret konstruktioner, men har i de seneste mange år været fast rådgiver for Arbejdernes Landsbank, hvor han har stået i spidsen for en stor del af alle ombygninger og ny indretninger af eksisterende og nye filialer under Arbejdernes Landsbank i Danmark samt været bygherrerådgiver på diverse tilhørende ny- og tilbygninger på Arbejdernes Landsbank filialnet. 
Ny medarbejder

07.09.2016
INGENIØR'NE kunne d. 1. august byde velkommen til Jens V. Bjerregaard. 

Jens er uddannet teknikumingeniør fra Horsens teknikum i 1993 med speciale i bærende konstruktioner. Jens kommer fra en stilling i Spæncom og har tidligere arbejdet i OBH og FBJ Rådg. Ingeniører A/S, hvor han primært har rådgivet/dimensioneret for elementfabrikker i både forspændt og slapt armeret beton. Jens har arbejdet med større bolig-, kontor- og industibyggerier, og har derved opnået et stort kendskab i opbygning med betonelementer.

Ny medarbejder

07.09.2016
INGENIØR'NE har pr. 1/9 ansat Ole Poulsen som projektleder og konstruktionsingeniør. 

Ole er uddannet som bygningsingeniør ved Odense Teknikum og kommer fra en stilling som konstruktionsingeniør / projektleder ved Orbicon i Viby. Ole har 17 års erfaring med projektering af bærende konstruktioner indenfor alt husbygning

Vejle Sygehus

01.09.2016

I godt samarbejde med teknisk afdeling, lægger INGENIØR'NE sidste hånd på projekteringen af endnu en opgave på Vejle Sygehus.


Denne gang drejer det sig om ingeniørydelser for projektering og udførelse af om- og tilbygning i forbindelse med installation af ny Tesla3 MR scanner på A520. Arbejdet omfatter Myndighedprojekt, projektering og udbud, samt byggeledelse under udførelsen.


Låsbyhøj - Bygherrerådgivning

31.08.2016

INGENIØR’NE har lavet aftale med Kolding Kommune omkring endnu en bygherrerådgivningsopgave.

Det drejer sig om rådgivning i forbindelse med ombygning af Låsbyhøj Kolding, Nørregade 1, 6000 Kolding.

Rådgivningen omfatter gennemførelse af brugerproces, udarbejdelse af byggeprogram baseret på funktions krav, udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentrepriseudbud i samarbejde med bygherre, besvarelse af spørgsmål i tilbuds fase, evaluering og bedømmelse af totalentreprisetilbud, teknisk rådgiverbistand under projektering og udførelse til og med aflevering.


Merrykarreen København

30.08.2016

INGENIØR'NE og NJ Gruppen har indgået aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. Merrykarreen på Tingvej 4-8, 2900 København S. 
Merrykarreen består af et 4½ etagers infill-hus med kælder under. Ca. 3050 m² i alt. Der opføres 21 boliger og en dagligvarebutik i stueetagen. Kælderen indrettes med P-pladser, depotrum, teknikrum og lager til dagligvarebutik. Arkitekt på opgaven er Kullegaard i Valby.


Projektet er indsendt til myndigheds behandling, og hovedprojektering pågår inden for nærmeste fremtid.

Blodprøvetagning Viborg Sygehus

30.08.2016

INGENIØR’NE har indgået aftale med Regions Midtjylland om teknisk rådgivning og bistand, i forbindelse med ombygning af KBA blodprøvetagning på Regionshospitalet i Viborg. Projektet omfatter ca. 600. Arbejdet er påbegyndt, og forventes færdig gjort ultimo 2016.


Blue Water Stafetten 2016

19.08.2016

I år deltog INGENIØR'NE med 5 hold til Blue Water Stefetløbet

Se mere herNy medarbejder

17.08.2016
INGENIØR'NE har den 15/8 budt velkommen til Thomas D. Hansen, som skal være med til, at styrke vores team af byggeledere. 
Thomas er uddannet bygningskonstruktør i juni 2016, fra Erhvers Akademi Sydvest, og er tidligere uddannet kloakmester.

Thomas kommer fra et job som projektleder hos Brinck entreprenør, hvor han har været ansat siden uddannelsens praktiktid. Før Uddannelses start har han været selvstændig anlægs entreprenør i 8 år. En branche han har været i, i 16-17 år. Han har arbejdet med alt inden for anlægs branchen, dog med hovedvægt på jord, kloak, vejanlæg og byggeri.

ERDANHUS

16.08.2016

INGENIØR’NE A/S udfører for tiden ingeniørprojekt på et 4-7 etagers elementbyggeri med 171 lejligheder og tilhørende kælder, som indrettes med depoter og P-kælder.

Projektet opføres på den gamle Fragtmandscentralgrund i Århus på Søren Frichs Vej.

Bygherre er ER invest og Danica Pension.

Totalentreprenør på projektet er Raundahl & Moesby i Århus og arkitekt er Arkitema i Århus.

Lejlighederne skal stå færdige i starten af 2018

Illustration: Arkitema.
Vestergade Odense

14.07.2016

INGENIØR’NE og H. Skjøde Knudsen, har indgået aftale om teknisk rådgivning og bistand til Vestergade 97 i Odense. 

I samarbejde med Arkitema Architects skal der projekteres en etageboligbebyggelse med tilhørende udearealer, parkeringsplads og cykel-, renovationsskure.  I alt ca. 3700 m2, fordelt på fem etager.

INGENIØR’NE skal stå for alle fornødne ingeniørydelser, i forbindelse med projektering og gennemførelse af opgaven. Projektet er startet og boligerne forventes færdige i august 2017.

Idrætshal Greve

12.07.2016

I samarbejde med Dorte Mandrup arkitekter og JaJa arkitekter, skal INGENIØR’NE lave det nye velfærds- og væksthus i Karlslunde. Huset bliver et bud på fremtidens aktivitetshus og samlingspunkt. Projekteringen skal foregå i foråret 2017, og bygningen forventes indviet i 2018 eller starten af 2019
Sommerafslutning 2016

11.07.2016
INGENIØR’NE holdt, d. 8 juli sommerafslutning for alle medarbejdere.


INGENIØR'NE ØNSKER ALLE EN FANTASTISK SOMMER

Butcher Esbjerg

11.07.2016

I samarbejde med Weile arkitekter, går INGENIØR’NE i gang med ombygningen af det gamle posthus på torvet i Esbjerg. Den ikoniske gamle bygning, skal forvandles til et madtempel, med 3 nye restaurationer, natklub og fest lokaler.

Arbejdet med den frede bygning er sat i gang og forventes færdigt sidst på året.
Ny medarbejder

23.06.2016
1. juni har INGENIØR'NE også budt velkommen til Peter Søholm.
Peter er uddannet byggetekniker ved Erhvervsakadami Sydvest Esbjerg. Han kommer fra en stilling ved Søren Jensen i Vejle, hvor han har været ansat de sidste 6 år. Peter har erfating med industri- og boligbyggeri, skoler, universiteter, sportsarenaer, kontor- og P-huse. Han har medvirket ved udarbejdelse af IKT-aftaler og CAD-koordinering, samt virket som projektadministrator på Byggeweb.

Peter har tidligere været ansat 14 år ved Strunge & Hartvigsen A/S i Vejle, hvor han har beskæftiget sig med projektering af konstruktioner i AutoCAD, både 2D og 3D samt været CAD-koordinator.

Ny medarbejder

21.06.2016
1. juni er Michael Runge ansat hos INGENIØR'NE. Han er uddannet vvs- og ventilationsingeniør fra Odense ingeniørhøjskole. 
Michael kommer fra en stilling hos Søren Jensen, hvor han har været ansat de senest 6 år.
Her har han arbejdet meget med sygehuse både nybyggeri og ombygninger i eksisterende sygehuse, hvor han har 
fungeret som projektleder, fagansvarlig og fagmedarbejder, samt tæt kontakt til brugere og tekniske afdelinger.

Før dette har han bl.a. arbejdet med energi og projektering af diverse opgaver inden for industri, administrations- og erhvervsbyggeri.


Ny medarbejder

21.06.2016
INGENIØR'NE har d. 1. maj sagt velkommen til Karsten Gade Holm. 

Karsten har i de sidste 18 år arbejdet hos Sweco/Grontmij/CarlBro. hvor beskæftigelsen primært har været konstruktioner inden for svømmebade, men spænder vidt kan udfører opgaver inden for, VVS, Ventilationer, Installationer, Vandbehandling, Bygværker, Brand, Svømmebade m.m. CAD-operatør for rigtig mange svømmebadsprojekter og har derved fået et stort kendskab til især konstruktioner i svømmebade, hvor der hersker et aggressiv miljø, hvilket stiller krav til bl.a. valg af materiale. Har gennem de sidste mange år arbejdet med 3D i AutoCad og Revit, udarbejdet  IKT-aftaler været Cad koordinator på en del større byggeprojekter

Ny medarbejder

17.06.2016
INGENIØR'NE kunne d. 1. juni byde velkomment til Dorte Kahl. Dorte er uddannet Teknisk Designer ved EUC-Syd i Haderslev.

Dorte kommer fra en stilling hos Rambøll, hvor hun har været ansat de sidste 8 år.
Hun har primært arbejdet med el- og konstruktions projektering i AutoCad og Revit, indenfor renoveringsområdet, samt større og mindre nybyggerier, private som offentlige.

Hotel Scandic i Odense

17.06.2016
INGENIØR’NE har indgået aftale med Hotel Scandic, om vurdering af tilstanden på de eksisterende installationer, samt levetidsbetragtninger på deres hotel i Odense. 
På baggrund af denne tilstandsvurdering, skal INGENIØR’NE udarbejde projekt for renovering af vand-og afløbsinstallationer samt nyt produktionskøkken. Renoveringen udføres over sommerferien imens hotellet er i fuld drift.
Projektet er udbudt i fagentreprise og INGENIØR’NE udfører byggeledelse for Scandic Odense under udførelsen.INGENIØR'NE støtter Team Rynkeby

16.06.2016
INGENIØR'NE har valgt at støtte Børne Cancerfonden, ved at give et sponorart til Team Rynkeby Trekanten. Team Rynkeby Trekanten består af 50 aktive medlemmer, der efter hård træning hele foråret, tager turen på cykel til Paris i uge 28.

Vi ønsker dem en god tur.
Ny medarbejder

03.06.2016
Vi har pr. 9. maj ansat Lise Korshom Frederiksen. Lise er uddannet bygningskonstruktør, fra Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense i 2011. 

Hun kommer fra en stilling ved COWI A/S i Vejle, hvor hun primært har arbejdet med projektering af konstruktioner i Revit og BIM modellering.


INGENIØR'NE åbner nyt kontor i Odense

02.06.2016
INGENIØR’NE vokser stadig godt, og vores aktiviteter breder sig mere og mere til Fyn. Derfor har vi åbnet et kontor i Odense.
Fra den 1/5, er vi rykket ind på Sivlandvænget 27 i Odense S. Her har vi foreløbigt ansat 5 personer, der skal have fast base i Odense, men vi forventer, at antallet vil vokse betydeligt i løbet af året. Kontoret er beliggende tæt på motorvejsafkørslen, hvilket gør transporten nem både for kunder, samarbejdspartnere og kollegaer fra både Esbjerg og Kolding. Forventningen er, at kontoret kan danne ramme for den forsatte vækst hos INGENIØR’NE i de kommende år.


Køling af krydsfeltsrum

01.06.2016
IINGENIØRE’NE har som led i Region Syddanmarks netværks sanering på sygehusene, indgået en aftale om ingeniørrådgivning i forbindelse med koncept udvikling af køleprincipper i krydsfelts rum på sygehusene i Region Syddanmark. Omfanget af opgaven justeres løbende i tæt samarbejde med Region Syddanmark og i takt med gennemførelsen af netværks saneringen på sygehusene. Konceptudviklingen danner grundlag for efterfølgende udbud af ventilation eller køling i de pågældende krydsfeltrum.
Projekterne inkl. udførelsen af ventilations- eller kølearbejderne skal være afsluttede inden udgangen af december 2016.


Risskov Engpark

31.05.2016
INGENIØR'NE arbejder i øjeblikket sammen med Arkitema K/S, om opførsel af Risskov Engpark, kun 6 km fra Aarhus Centrum. INGENIØR'NE står for ingeniørarbejdet i forbindelse med projekteringen af 20.000 m2 etage byggeri + kælder. Arbejdet er allerede i gang og vil fortsætte året ud. Der bliver både 2, 3 og 4 værelses lejligheder. Lejlighederne forventes, at være indflytnings klar fra sommeren 2017.

Solvangskolen Farum

31.05.2016
I samarbejde med Totalentreprenøren Adserballe & Knudsen A/S og arkitektfirmaet Mangor & Nagel, er INGENIØR'NE i øjeblikket i gang med projektering af genopførelse af en del af Solvangskolen i Farum. Byggeriet er en kombination af genopførelse på eksisterende kælder samt tilbygning. Projektet, der indeholder klasselokaler samt pædagogisk læringcenter, skal efter planen stå færdigt ved udgangen af året. Byggeriet opføres som let byggesystem med lette præfabrikerede elementer i såvel tage som facade. INGENIØR'NE projekterer alle ingeniørdiscipliner på projektet.

Studietur til Riga 2016

31.05.2016
INGENIØR’NE har været på 4 dages studietur til Riga


Alminde Viuf Hallen

18.05.2016
INGENIØR’NE har i samarbejde med Feldthaus arkitekterne, indgået aftale om projektering af ny tilbygning til Alminde Viuf Hallen. Tilbygningen skal rumme en ny multihal, med blandt andet springgrav og trampoliner. Arbejdet udføres for Kolding kommune, hvor INGENIØR'NE er underrådgivere til Feldthaus arkitekterne.Vejle Sygehus

12.05.2016

Ombygning af Neurologisk Ambulatorium A510 til Ortopædkirurgisk Operations afsnit for dagkirurgi, Ortopædkirurgisk Ambulatorium.


INGENIØR'NE er totalrådgiver på den todelte opgave med etablering af et Dagkirurgisk operations afsnit for ortopædkirurgi, bestående af 3 operationsstuer for ortopædkirurgisk degkirurgi med tilhørende opvågningsafsnit og birum, samt ombygning til ortopædkirurgisk ambulatoriefunktion. Projektet er målrettet højt patient flow og patientvenlige arbejdsgange.


Se mere her


Vejle Sygehus

12.05.2016

Vejle Sygehus. Ombygning af Klinisk Nuclearmedicinsk Afdeling A 620 til Radiologi med Uroradiologiske og hjertemedicinske undersøgelser og interventioner.  


INGENIØR´NE indgår som totalrådgiver på ombygningen indeholder optimering af hjertemedicinsk CT og undersøgelsesområde, etablering af et højteknologisk Uroradiologisk CT scannerrum og et Gennemlysningsrum med multiple undersøgelsesfunktioner. Alle 3 rum med specialemålrettede betjeningsrum. Herudover bygges 4 ultralydsrum, samt birum og et moderne venteområde. Estimeret byggesum 7,5 mio. kr. 


Se mere her


Lillebælt halv maraton 2016

12.05.2016

INGENIØR'NE deltog igen i år, ved Lillebælt halv maraton. Denne gang med 24 personer.

Se mere her


Tjæreborg ældrecenter

11.05.2016
INGENIØR’NE har indgået samarbejde med Esbjerg kommune omkring kloakseparering af Tjæreborg Ældrecenter inkl. dementboligafsnit og rækkehuse. Opgaven er en totalrådgivning og projekteringen vil ske i løbet af efteråret 2016 med udførelse i 2017. CIVICA - Højstruplund etape 2

11.05.2016
INGENIØR’NE lægger i disse dage, sidste hånd på projekteringen af udskiftning af VVS installationer i Højstruplund for CIVICA. Opgaven omfatter 126 lejligheder, vaskeri, fælleshus og servicebygning. Herefter opstarter udførslen, hvor INGENIØR’NE er ansvarlig for byggeledelsen. Udførelsen forventes færdig i løbet af efteråret 2016.


BOVIA AAB, Kolding – Helhedsplan

29.04.2016
INGENIØR’NE har lavet en aftale med BOVIA, angående udarbejdelse af Helhedsplan på AAB Kolding, Afdeling 71. Helhedsplanen dækker 12 boliger og arbejdet skal laves fra maj til juli måned 2016.


Kloakprojekt JL Heibergs allé

29.04.2016
INGENIØR’NE har lavet en aftale med Esbjerg Kommunale Boliger, om planlægning, projektering, udbud og byggeledelse vedrørende kloaksepareringen af JL Heibergs allé m. fl., samt tilhørende terræn- og anlægsarbejde. 
Projektet skal tillige indeholde ny og mere moderne affaldshåndtering med nedgravede og kølede affaldsbokse samt udvidede parkeringsarealer. Det drejer sig om ca. 22.500 m² på Hans Tausensvej – Rahbeksalle og JL. Heibergsalle. 
Separeringen vil ske fra juli måned og forventes færdig i starten af november 2016.


Nyt domicil til ATEA, Kolding

18.04.2016
INGENIØR’NE projekterer i samarbejde med RUM Arkitektur, nyt domicil til ATEA i Kolding.

Projektet omfatter opførelsen af 1200m² administrationsbygning i to plan indeholdende kontorfaciliteter, kantine samt lager.

Projektet er udviklet af DN Group A/S og opføres af DN Construction A/S.


Ny medarbejder

18.04.2016
Vi har pr. 1. april ansat Jette Brix. Jette er uddannet bygningsingeniør fra Aalborg Universitet, Esbjerg. Hun har en årrække siddet som byggesagsbehandler på Esbjerg Kommune, primært med erhvervssager. Efterfølgende har hun arbejdet med med projektering og byggeledelse af anlægs- og kloaksaneringsopgaver ved NIRAS i Esbjerg. Hun kommer fra en stilling som underviser af bygningskonstruktører på EASV, hvor hendes primære undervisningsfag har været, bærende konstruktioner, tekniske installationer samt byggelovgivning.


Ny medarbejder

07.04.2016
Martin Johan Svendsen er pr. 1 april ansat som ingeniørassistent med området boligforeninger som speciale. Martin kommer fra en stilling ved Rambøll i Odense, hvor han har været ansat de seneste godt 11 år. 

Oprindelig har Martin en teknisk uddannelse inden for design, hvor han har projekteret betonkonstruktioner, men har de seneste godt 7 år hovedsageligt arbejdet med boligforeninger som assisterende byggeleder med kontakt til beboerne og tilsynsførende på ingeniørfagene.


Søllerødgade 17-19, København K

05.04.2016
INGENIØR’NE arbejder i øjeblikket sammen med Total Entreprenør, H. Skjøde Knudsen omkring opførsel af en etageboligbebyggelse. Der er i alt 26 lejligheder i 6 etager med tilhørende kælder og parkeringskælder, beliggende i København K. 

I alt drejer det sig om 2.725 m² bolig og 1.114 m2 kælder. Arkitekter på sager er DesignGroup Architects A/S.


Uffesvej, afd. 2, Odense

04.04.2016
I samarbejde med CIVICA, har INGENIØR’NE indgået aftale om totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af Uffesvej 20-26 i Odense. 

Det omfatter 24 boliger og et fælles udeareal. Totalrådgivningen omfatter dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt, hovedprojekt, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn.


Lillebæltsvænget, Middelfart

02.04.2016
CIVICA har indgået aftale med INGENIØR’NE om totalrådgivning i forbindelse med renovering af afdeling 115, Lillebæltsvænget i Middelfart. 

Opgaven lyder på 87 boliger, og omfatter forprojekt, hovedprojekt, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn.


Frejaparken B32, Esbjerg

02.04.2016
INGENIØR’NE har indgået en aftale med Andels Bolig- og Byggeforening af 132, om total rådgivning i forbindelse med udskiftning af vinduer og tagbelægning, samt etablering af kloakseparering i Frejaparken Esbjerg.


Søger nye medarbejdere

01.04.2016
INGENIØR’NE søger nye medarbejdere til vore afdelinger i Esbjerg, Kolding og Odense. Se mere under Job i menuen.
INGENIØR’NE i front indenfor BIM projektering

31.03.2016
INGENIØR’NE er en virksomhed i udvikling og vækst, hvilket betyder at vi ønsker at være i front indenfor fremtidens projekteringsmetoder med bl.a. 3D projektering i Revit og udnyttelsen af data fra modellerne. 
Vi er derfor stolte over, at en af vore dedikerede frontløbere Emil Edvardsen har fået mulighed for at være Speaker ved den internationale ”Revit Technology Conference Europe 2016” (RTC).
På konferencen vil Emil holde indlæg om, hvordan Revit kan anvendes til projektering af rør- og kanalsystemer, således at BIM modellen indeholder de informationer, som er relevante for en ingeniør i projekteringsarbejdet.

Indlægget vil også fokusere på kvalitetssikring af projekterne således at den nødvendige luftmængde, varme og køl til rummene er opfyldt og fejl opdages når der sker ændringer i projektforløbet. 
Der bliver også plads til en række tips og tricks, som kan hjælpe andre projekterende med at løse komplicerede opgaver i hverdagen. Hele præsentationen bliver en fremvisning i Revit.
Konferencen, som afholdes i Porto i Portugal i perioden fra den 20. til 22. oktober 2016, har i flere år haft stor deltagelse fra Danmark, og det er med stor tilfredshed, at INGENIØR’NE i år kan bidrage med viden og erfaringer på den store internationale scene.Irmabyen i Rødovre

31.03.2016
I samarbejde med NJ gruppen, arbejder INGENIØR’NE i øjeblikket på opførslen af 78 boliger i Irmabyen, en helt ny bydel i Rødovre. 

Det drejer sig om 2 5-6 etagers etageejendomme på i alt 7200 m², som under terræn er forbundet af en parkeringskælder på 2720m². Projekteringen vil foregå i løbet af 1. halvår 2016. Bygherregruppen repræsenteret ved Morten Hansen Vejle og Ravn arkitekter fra Vejle.Nyt domicil til INGENIØR'NE, Esbjerg

29.03.2016
INGENIØR’NE i Esbjerg, har overtaget det gamle posthus i Esbjerg pr. 1. mats 2016. Den skal nu gennemgå en omfattende renovering for, at gøre plads til de ca. 46 medarbejdere, der er tilknyttet INGENIØR’NES Esbjerg afdeling. Husets størrelse er på 2200 m² , hvilket betyder god plads, til Esbjerg afdelingens hurtigt voksende medarbejderantal. Der vil samtidig være optimale parkeringsforhold til både personale og kunder. Vi forventer bygningen står indflytningsklar sidst i 2016.Ny medarbejder

16.03.2016
INGENIØR'NE kunne i marts byde velkommen til Thorbjørn Pedersen. Thorbjørn er uddannet El-installatør fra Erhvervsakademiet i Odense.

Thorbjørn har bla. beskæftiget sig med projektering af elinstallationer på plejehjem, sygehuse, 
sportsarenaer, museer, kontorhuse og
p-huse. Derudover har han specialiseret sig i brandsikringsinstallationer. Thorbjørn kommer fra en stilling i Rambøll, hvor han har arbejdet i 8 år som el-ingeniør.Energinet.dk
Etablering af byggeplads, COBRAcable

04.03.2016
INGENIØR'NE skal projektere, udbyde og drive byggepladsen. Opgaven omhandler udbud af byggepladsindretning i f.m. anlæggelse af midlertidig arbejdsplads til anvendelse for opførelse af transformerstation. 
Pladsen skal anvendes til entreprenører og håndværkere, materialeoplag, p-pladser, aflæsningsområder, skurby og lignende aktiviteter, i f.m. udførelse af Energinet.dk’s projekt ”COBRAcable”.
Ny medarbejder

02.03.2016
INGENIØR'NE har ansat endnu dygtig VVS-Ingeniør, Charlotte Damsgaard. Charlotte er uddannet indeklima og energi ingeniør fra Aalborg universitet.

Charlotte kommer fra en stilling hos Niras, hvor hun har arbejdet i ca. tre år som VVS ingeniør.
Ny medarbejder

02.03.2016
Vi har i februar budt velkommen til Gitte Sig Hvorslev. Gitte er uddannet bygnings-ingeniør fra Aalborg Universitet Esbjerg, men har i mange år tegnet. 

Tidligere har hun arbejdet hos Carl Bro som konstruktionsingeniør, projektteknikker hos Betonelement med speciale i P-huse samt været ansat hos Esbjerg Maritime Service inden for offshore området.
Ny medarbejder

01.02.2016
INGENIØR’NE har ansat Martin Jepsen som konstruktør / byggeleder. Martin er uddannet bygningskonstruktør fra Vitus Bering i Horsens. Desuden har han sikkerhedsuddannelse og en Projektlederuddannelse. Martin har en solid erfaring med AutoCAD. Han har samlet mere en 12 års erfaring med projektering og byggeledelse fra både entreprenørbranchen og som rådgiver. Han har tidligere arbejdet ved Tegnestuen Mejeriet A/S og drevet selvstændig Tømrer og Bygningskonstruktør virksomhed.Karréen, Esbjerg

01.02.2016
Arkitektfirmaet Rudolf Lolk og INGENIØR’NE arbejder lige nu på højtryk for at gøre tegninger og beregninger færdige til opstart på byggesagen i marts måned. Projektet udføres for KPC Byg i Herning som en totalentreprise og bygherre på projektet er KD Selskaberne. Der er primo 2016 søgt om nedrivningstilladelse og 1. februar er der søgt om byggetilladelse til det nye projekt. 
Ny medarbejder

01.02.2016
Vi har i december ansat endnu en dygtig medarbejder, Jonna, som er uddannet teknisk assistent. Jonna har mange års erfaring, hvor hun har projekteret El, VVS og ventilation i AutoCad og Revit. 
Hun har tidligere arbejdet hos MOE, Niras, Grontmij, Alectia og Rambøll samt arbejdet på mange forskellige byggerier,  blandt andet  administrationsbygninger, 
syge- og sundhedshuse samt skoler.


Til forside
 
Læs mere her
Læs mere på deres hjemmeside
koldinghus
odense
Læs mere her
GOG
teamesbjergfodbold
Læs mere her
Kolding Teater
INGENIØR'NE | Jernbanegade 1 6700 Esbjerg | Tlf: 75 18 01 11 Døgnvagt: 26 84 60 07Mail: post@ingenior-ne.dk CVR 78015217

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.