miljø & arbejdsmiljø

Vores arbejdsmiljøforhold skal i alle henseender være gode, attraktive og udviklende. De skal, under hensyntagen til de økonomiske muligheder, række ud over overholdelsen af lovgivningens krav.
 
Vores gode arbejdsforhold skal sikre, at vi kan fastholde og tiltrække dygtige og kvalificerede medarbejdere. Vi skal skabe en arbejdsplads, hvor det samtidigt er sjovt at gå på arbejde og der skal sikres rammer og betingelser til at imødegå og håndtere arbejdsbetinget stress i organisationen.
 
Det er vores politik og holdning, at ansatte ikke må udsættes for risici for arbejdsbetingede skader, nedslidning, udbrændthed eller stress.
 
Nye medarbejdere introduceres grundigt i virksomheden. I løbet af den første tid efter tiltrædelsen bliver der tilknyttet en ”tutor”, som svare på spørgsmål og tage sig af den nye medarbejder socialt og arbejdsmæssigt.


Via en flad ledelsesstruktur sikrer vi, at medarbejdere kan komme til orde. På månedlige orienteringsmøder bliver medarbejderne orienteret om alle væsentligt forhold vedr. virksomhedens drift og dagligdag.


Vi påskønner sociale aktiviteter for medarbejderne og yder økonomisk støtte til løbende arrangementer for medarbejderne, som arrangeres af personaleforeningen.
 
Hvert år afholdes tekniske ekskurtioner til udflugtsmål i ind -eller udland hvor formålet er at styrke både de faglige kvalifikationer, men også personlige relationer medarbejdere og ledelse i mellem. Vi afholder årlige udviklingssamtaler og arbejdspladsvurderinger, hvor alle forhold vedr. det fysiske og psykiske miljø drøftes.
 
Vi sikrer, at medarbejdere ikke overbelastes ved overarbejde. Mere end 20 % overarbejde accepteres ikke.
De overordnede mål skal nås ved, at der udføres et systematisk, forebyggende arbejdsmiljøarbejde og ved at anvende den til enhver tid bedste viden og indsigt, som er tilgængelig. Forebyggende arbejdsmiljøarbejde skal være en integreret del af alle aktiviteter og på alle niveauer i virksomheden. Arbejdsmiljøarbejdet skal omfatte alle miljømæssige påvirkninger, herunder psykiske påvirkninger.
 
Vi tilstræber et lavt sygefravær og hurtig identificere, hvis medarbejdere har fravær, som følge af arbejdsbetingede forhold. Ved mistanke om fravær på grund af arbejdsmiljøforhold, afholder personalechefen samtaler med den pågældende.


Vi har arbejdstilsynets grønne smiley.

Til forside
 
Læs mere her
Læs mere på deres hjemmeside
koldinghus
odense
Læs mere her
GOG
teamesbjergfodbold
Læs mere her
Kolding Teater
INGENIØR'NE | Jernbanegade 1 6700 Esbjerg | Tlf: 75 18 01 11 Døgnvagt: 26 84 60 07Mail: post@ingenior-ne.dk CVR 78015217

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.