Skads Byvej:

 

Byggemodning af nyt boligområde ved Skads Byvej, med nyt vejanlæg, afvandingssystem og kloakanlæg med tilhørende kabel trace m.v. Området udføres med trafikregulerende foranstaltninger til sikring af hastighedsdæmpning m.v.
 
Vejforløb udført med asfalt for tung trafik, med tilhørende parkeringsarealer udført i vejudlæg med græsarmeringssten og afvanding via ensidigt fald til afvandingsrende, grundet den skrånende grund.
 
Terræn og vejforløb er tilpasset de 16 parceller på en sådan måde, at adgangsforholdene til disse sikres bedst mulig, under hensyntagen til den stærkt skrånende grund.
 
Afvanding af området ledes til stort forsinkelsesbassin, indbygget under adgangsvej til området og afvandingen er opbygget således, at den tager højde for tilstødende parceller på den stærkt skrånende grund.

Ridderlykke Vester Såtrup:

 

Byggemodning af nyt andelsbolig område, bestående af 13 parceller på en stærkt skrånende grund med ny asfalt belægning og vejopbygning til tung trafik.
 
Kloakering og afvanding udført på grund, via offentligt areal til pumpestation og videre til renseanlæg.
 
Kloakering udført i dimension og fald der sikre fremtidige udvidelser af det store tilstødende offentlige areal.

 

Ulkebøldam:

 

Byggemodning af nyt andelsbolig område, bestående af 12 parceller på en stærkt skrånende grund, med ny asfalt og flisebelægning egnet for tung trafik.
 
Kloakering og afvanding udført på grund, med spildevand ført til ny pumpestation på egen grund, med tilhørende 150 meter trykledning til offentligt system.
 
Offentlig regnvandsledning, tværs over grunden, er omlagt og det nye system er kørt på denne med ny udledning via nyt bygningsværk ved eksisterende å som recipient for regnvand.

 

Det gamle gartneri Sønderborg:

 

Byggemodning af nyt andelsbolig område, bestående af 84 parceller med nyt vejsystem, udlagt i asfalt egnet for tung trafik med tilhørende rundkørsel, trafikregulering, belysningsanlæg samt forbindelses vej mellem 2 offentlige hovedveje.
 
Parkeringsarealer udlagt i nærområde integreret med fælles opholdsarealer m.v.
 
Kloakering og afvanding udført på grund med spildevand ført til offentligt system, med tilslutning på 3 forskellige ledningsnet grundet manglende dybder på det eksisterende system.
 
Offentlig cykelsti omlagt delvist, grundet den ny infrastruktur i området med trafikdæmpende foranstaltninger.

 

Ny offentlig rundkørsel:

 

Projektering og anlæg af ny offentlig rundkørsel i Gjesing Nord ved Esbjerg udført for privat bygherre.
 
Rundkørsel udført ind over private boligarealer, med koordinering af dette samt etablering af nødvendige tiltag i forbindelse med dette.
 
Ny skiltning og belysning i forbindelse af rundkørsel koordineret med amtet og kommunens planafdeling m.v.


Afvanding af vejarealer udført som kantafvanding ført til offentligt system i nærområdet.

 

Byggemodning Rødekro vestergade:

 

Byggemodning af nyt andelsbolig område, bestående af 19 parceller med nyt vejsystem udlagt i asfalt egnet for tung trafik.
 
Vejanlæg udført med bundopbygning af forurenet indkapslet jordbundmateriale fra egen grund inkl. miljøbehandling og rådgivning vedr. dette.
 
Parkeringsarealer udlagt i nærområde integreret med fælles opholdsarealer m.v.
 
Kloakering og afvanding udført på grund, med spildevand ført til offentligt system med tilslutning i offentligt system i nærområdet. Regnvand ført til nyt nedsivningsanlæg på egen grund.
 
Bygningsmæssige foranstaltninger i forbindelse med bygværker udført hen over rørlagt å system under grunden inkl. miljømæssig behandling m.v.

 

Tønder kasserne:

 

Projektering og udførelse af ny svingbane ved offentlig vej i forbindelse med nye adgangsforhold til kaserneområdet.
 
Nyt internt vejforløb og parkeringsarealer, tilpasset bygningernes ny anvendelse som kontor og service faciliteter, udlagt i asfalt egnet for tung trafik efter kommunens retningslinjer, samt koordinering med privat bygherre m.v.
 
Nyt afvandingssystem for hele området koblet på offentligt system i nærområdet.

 

ECCO Sko:

 

Projektering og udførelse af interne veje og parkeringsanlæg, samt tilhørende infrastruktur og afvandingsproblematikker m.v. for bygningsmasserne omkring Tønder og Bredebro.
 
Disse udført i takt med diverse udvidelser og omlægninger gennem årene, med nødvendig miljøbehandling idet der flere steder arbejdes med diverse stoffer, som kræver behandling inden bortledning m.v.

 

Skærbæk Vandværk:

 

Rådgivning i forbindelse med nyt tankanlæg, samt renovering af eksisterende beton tankanlæg i terræn, med tilhørende betonanalyser af udborede profiler og udbedringsforslag og forseglingsprojekt m.v.
 
Forstærkninger af ekst. betontankanlæg i terræn, så denne ombygges for nu overbygning med nye ståltanke og vandbehandlingssystemer m.v.

 

Idrætsanlæg:


Renovering af eksisterende idrætsanlæg ved UC-Vest produktionsskole med nye slidbaner, springgrave og baneanlæg m.v.

 

Landtransport Esbjerg:

 

Projektering og dimensionering af ny øvelsesbane for ny trafikanter i forbindelse med Landtransports køretekniske afdeling.
 
Anlægget udlagt med nødvendige chikaner og teknisk udstyr til træning af kørefærdigheder m.v.
 
Kloakering udført til offentligt anlæg i nærområdet via olieudskiller m.v.

Til forside
 
Læs mere her
Læs mere på deres hjemmeside
koldinghus
odense
Læs mere her
GOG
teamesbjergfodbold
Læs mere her
Kolding Teater
INGENIØR'NE | Jernbanegade 1 6700 Esbjerg | Tlf: 75 18 01 11 Døgnvagt: 26 84 60 07Mail: post@ingenior-ne.dk CVR 78015217

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.