Freja Parken, B32


Renovering af tage, gangbroer, efterisolering af tag rum, vindues udskiftning, kloakseparering. Sagen omfatter vindues udskiftning i 266 lejligheder fra plast til træ/alu. Renovering af tage på 2, 3 og 8 etagers bygninger med nye zink tage. Kloak separering af bebyggelsen. Etablering af trapper til højhus tage, samt sikringer for faldliner. Udarbejdelse af økonomiske beregninger samt totaløkonomiske beregninger. Afholdelse af den beboerdemokratiske proces med infomøder beboer inddragelse og workshop med byggeudvalget.


Bygherre: B32, Esbjerg

Udførsel: 2016-2017

Energihandlingsplan for BOVIA, Kolding

 

INGENIØR’NE udarbejder energihandlings-plan for AAB afdeling 73 i Kolding som administreres af BOVIA. Opgaven omfatter registrering af eksisterende boligblokke bestående af 4  blokke med hver 12 boliger. Der skal udarbejdes Energi-handlingsplan med strategi for forsynings-forhold og energistyring, konkrete forslag til energiforbedringer for klimaskærm og tekniske installationer samt økonomiske vurderinger af tilbagebetalingstid og muligheder for tilskud og salg af energi-besparelser.

Bygherre: BOVIA, AAB Kolding afd. 73

Udført: 2014

I forbindelse med forslag til energiforbedringer foretages desuden vurderinger af indeklima, komfort, levetid og æstetik. Boligerne er opført i 1953 og omfatter 3 etager foruden kælder.


AB Slåenvej -  Esbjerg


Projektering af 20 nye almene boliger på Slåenvej, Esbjerg. Boligerne udføres som ti dobbelthuse med indbygget carport og overdækkede terrasser. Bruttoarealet er på 3.020 m2. Projekteringen omhandler installationer og bærende konstruktioner. Herudover udføres et anlægsprojekt med byggemodning og håndtering af forurenet jord, samt etablering af veje, afløb og belysningsanlæg.

Samarbejde: Krogh Arkitekter

Bygherre: AB, Esbjerg

Udført: 2013 - 2014

 

EAB Fuglebakken - Esbjerg


Renoveringen omfatter ny klimaskærm, tag, nye ydremure, vinduer og døre. Total indvendig renovering med optimering af lysforhold, ombygning og nyindretning af lejlighederne. Rådgivningen omfatter delt rådgivning med gennemførelse af den beboerdemokratiske proces. Gennemførelse af projektering, prækvalifikation og udbud, samt fagentreprise. INGENIØR'NE forestår på sagen projektledelse for rådgivnings-teamet, ingeniørprojektering, energioptimering, planlægning og tidsstyring, fagtilsyn og byggeledelse.

Bebyggelsen omhandler ca. 190 lejligheder beliggende som rækkehuse tæt/lav med tilhørende fællesarealer, garager og festsale m.v. Husene totalrenoveres, dog bibeholdes dele af tag og den bærende ydermur samt de i forvejen renoverede badeværelser i bebyggelsen.
Asa- og Jættegården, Holstebro.

Asa- og Jættegårdene er opført i 1966 - 1970 og består af familieboliger i bygninger på 3 etager. Rådgivningen omfatter registrering og opmåling, rådgivning, ingeniørprojektering og fagtilsyn. Ombygningen er i hovedentreprise.

Antal boliger: 58

Tid: 2014

Bygherre: Boligselskabet Holstebro. 


Almennyttige boliger ved Kikkenborg, Bramming.

På central grund midt i byen, hver der tidligere har været hotel, har Bramming Boligforening opført en etageejendom med lejeboliger. Ejendommen er pælefunderet på grund af dybtliggende sætningsivende gytjelag. Nabo ejendommen kunne ikke tåle vibrationer fra udførelse af funderingen, hvorfor projektet har budt på funderingsmæssige udfordringer med specialudformede borede pæle. Rådgivningen omfatter delt rådgivning i samarbejde med DAI Arkitekter, Esbjerg, ingeniørprojektering, tilsyn og byggeledelse. 


SAB, Afd. Jørgensgård, Sønderborg

Fagentreprise. Udarbejdelse af ingeniørprojekt for totalentreprenør Bo Michelsen. Nedrenovering af 233 boliger til 75 boliger. Nedrenovering af 5 boligblokke fra 96 lejligheder til 42 rækkehuse. Ombygning af 1 boligblok fra 32 lejligheder til 24 lejligheder med tilgængelighed for handicappede. Renovering af 78 rækkehuse med nyt tag, døre m.v. Ombygning af 27 ungdomsboliger til 9 familieboliger omfattende facade- og tagrenovering, nye installationer, klimaskærm og nyt haveanlæg, samt tilsyn. 

Kongensgadekareen, Esbjerg

Totalrådgivning på "Drømmen" i Centrum.

Projektering af ca. 20.000 m2 kontor, butikker og liebhaverboliger opført som bæredygtigt byggeri og lavenergi 2015.

Igangværende opgave.

Bygherre: KD Selskaberne

Der er udført totalrådgivning på byggeriet.

Rådgivningen omfatter bygherrerådgivning og ingeniørprojektering. 

Emiliedalen.


Projektering af 160 lejligheder ved Emiliedalen Århus udført som lavenergi klasse 2015 bygninger med et enrgiforbrug på 52 kWh/m2 pr. år.

Der er under projekteringen lagt vægt på passive energitiltag og der er således ikke indbygget solceller, jordvarme eller solfanger som ofte er den nemme vej til opnåelse af et positivt energiregnskab.

Projektet udføres i totalentreprise med KPC, Arkitema og INGENIØR'NE i 2010 og 2011.

Areal: 18500 m2

Bygherre: 2 pensionskasser FSP og LP

Rådgivningen omfatter ingeniørprojektering.

39 boliger Lykkegårdsvej 32 - 34, Kolding.


Opførelse af 39 stk. 0-energiboliger i 2 etager fordelt på 4 blokke.

Boligerne er opført af præfabrikerede elementer og udstyret med varmepumpeanlæg, mekanisk ventilation med varmegenvinding og solcelleanlæg.

Opførelsesår: 2012

Areal: 4288 m2

Bygherre: Lejerbo i Kolding

Rådgivningen omfatter ingeniørprojektering og fagtilsyn.


 

Almennyttige boliger ved Kikkenborg i Bramming.


Opførelse af nybyggeri med ialt 18 boliger fordelt på 3 etager.

Opførelsesår: 2011

Areal: 1700 m2

Bygherre: Bramming Boligforening

Rådgivningen omfatter ingeniørprojektering og tilsyn/byggeledelse.EAB Rosengården, Esbjerg

 

Nyopførelse af 34 almene boliger opført som lejligheder ca. 3000 m2

Igangværende projekt

Bygherre: DAB, København

Bygherrerådgivningen omfatter fuld programmering og udbud i totalentreprise incl. inspirationsprojekt.


Granparken - Totalrenovering af 84 almennyttige boliger.

 

Totalrenovering af 84 boliger fordelt på 7 blokke indeholdende nye tage, havefacader, installatioenr, gulve, køkken og bad samt haveanlg. Boliger i stueetagen er gjort handicapvenlige. Alle beboere har væfret genhuset i byggeprioden. Opførelse af nyt fælleshus med vaskeri samlet ca. 8500 m2.

Byggeperiode: 2010

Bygherre: Boligforeningen Ungdomsbo

Rådgivningen omfatter ingeniørprojektering i fagentreprise og tilsyn/byggeledelse

Renovering af almene boliger.

 

Renovering og ombygning af ialt ca. 300 lejligheder ialt 28.500 m2 for Boligforeningen Ungdomsbo i flere bebyggelser i Esbjerg. Renoveringen har omfattet installationer, badeværelser, køkkener og facader i varierende omfang.

Bygherre: Boligforeningen Ungdomsbo

Rådgivningen omfatter ingeniørprojektering og tilsyn/byggeledelse i perioden 2004 - 2011.


Boligbebyggelse Elektravej, Randers

 

Tæt lav bebyggelse udført som privatboliger og andelsboliger ialt 4500 m2 ved ny udstykning i udkanten af Randers. Bebyggelsen er opført som tæt bebyggelse tilpasset udstykningen og med individuel udførelse indenfor nogle faste udførelseskriterier og omfatter 17 boliger opført som etape 1 og etape 2 med 22 boliger.

Udførelsesår: 2009 - 2011

Bygherre: Dansk Byggerådgivning.

Rådgivningen omfatter al projektering og tilsyn/byggeledelse.


Almennyttige boliger på Fanø.


Opførelse af rækkeshusbebyggelse med 25 boligenheder på Fanø. Opført som lavenergi i energiklasse 2015 og udstyret med varmepumpeanlæg, mekanisk ventilation og solcelleanlæg.

Opførelsesår: 2011

Areal 2100 m2

Bygherre: Boligforeningen Ungdomsbo

Rådgivningen omfatter ingeniørprojektering og tilsyn/byggeledelse.


Til forside
 
Læs mere her
Læs mere på deres hjemmeside
koldinghus
odense
Læs mere her
GOG
teamesbjergfodbold
Læs mere her
Kolding Teater
INGENIØR'NE | Jernbanegade 1 6700 Esbjerg | Tlf: 75 18 01 11 Døgnvagt: 26 84 60 07Mail: post@ingenior-ne.dk CVR 78015217

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.