Ny sengebygning på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg


På Sydvestjysk Sygehus Esbjerg etableres en ny sengebygning, som kan imødekomme fremtidens krav og visioner til patientens ophold og heling. SVS Esbjerg er akutsygehus i Region Syddanmark og skal derfor have faciliteter, som kan tilgodese fremtidens krav indretningsmæssigt og i forhold til bæredygtighed, tekniske løsninger og med øget patientrettet fokus.Projektet består af 158 enkeltmands sengestuer fordelt på 5 sengestueetager og tilhørende funktioner. Stueetage med hovedindgang, blodbank med 10 stk ambulatorier samt auditorium og teknikkælder


-     Opgaven indeholder bl.a. følgende ingeniørydelser:

-     Udfærdigelse af byggeprogram for totalentreprisen gennemførelse, herunder:

-     Opstilling af kravspecifikationer for medicinske gasser, vand-, afløb, sanitære-, varme-, køle-, sprinkler- og el-tekniske anlæg.

-     Undersøgelse af og fastlæggelse af hovedforsyninger for vand, køling, varme, sprinkling, medicinske gasser, el-tekniske anlæg, både stærk og svagstrømsanlæg samt CTS-anlæg.

-     Opstilling af kravspecifikationer for logistiske anlæg som affald- og

      linnedsug, rørpost for apotekervarer og blodprøver.

-     Undersøgelse af og fastlæggelse af hovedforsyninger logistiske anlæg som affald- og linnedsug, rørpost for apotekervarer og blodprøver.

-     Opstilling af kravspecifikationer for det statiske system for den ny bygning samt ved sammenbygning med eksisterende bygninger.

-     Opstilling af budget for anlægsøkonomi.

 

Bygherrerådgivningen er udført for Projektafdelingen for Sygehusbyggeri i Region Syddanmark og er foregået i tæt dialog med projektafdelingen for Sygehusbyggeri og Teknisk Afdeling på SVS 


Det Faglige Hus


Opførelse af nyt kontordomicil ved Esbjerg Lufthavn for Det faglige Hus. Domicilet får et etagearel på ca. 8000 m2 og opføres i 3 etager. Huset kommer til at indeholde foyer, kontorlandskaber, kantine med produktionskøkken samt arkiv og depotrum i kælderetagen.

Udførelsesperiode: 2011 - 2013

Bygherre: Det Faglige Hus

Rådgivningen pågår, og omfatter bygherrerådgivning, projektledelse, tilsyn og byggeledelse. 

Kongensgadekarréen

Programmering og udbud af udviklingsprojekt omfattende 3.500 m2 administration og kontor,
6.500 m2 bolig, 3.000 m2 butikker samt 4.500 m2 parkering.
Der er gennemført arkitektkonkurrence med gennemførelse af vinderprojekt.
I bygherrerådgivningen er der udfært alt programmering, udbud, tidsplanlægning, budgettering, lokalplanlægning etc.
Ydelser omfatter totalrådgivning incl. byggeledelse og projektledelse.

 

Kompetencecenter - Tønder Kommune

 

Ombygning af tidligere garageanlæg til undervisnings- og administrationsformål

Areal: 2200 m2

Ydelsesperiode: 2009


Rådgivningen har omfattet bygherrerådgivning, projektledelse, byggeledelse og tilsyn.

 

Ny bygning for socialrådgiveruddannelserne CVU Vest.

 

CVU-Vest udvidelse med tilbygning, der indeholder undervisningslokaler og administrationslokaler for socialrådgiveruddannelserne. Projektet er udbudt i totalrådgivning. Etageareal ialt ca. 4800 m2.

Ydelsesperiode 2006 - 2008

Bygherre: CVU-Vest
Rådgivningen omfatter bygherrerådgivning, udbud i totalrådgivning og byggestyring.

Til forside
 
Læs mere her
Læs mere på deres hjemmeside
koldinghus
odense
Læs mere her
GOG
teamesbjergfodbold
Læs mere her
Kolding Teater
INGENIØR'NE | Jernbanegade 1 6700 Esbjerg | Tlf: 75 18 01 11 Døgnvagt: 26 84 60 07Mail: post@ingenior-ne.dk CVR 78015217

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.