DONG WIND POWER 


Projektet omhandler etablering af ca. 1.300 m2 opvarmet lager og værksted samt ca. 2.000 m2 kontordomicil. Projektet er pæle-funderet og komplet højvandssikret til kote 4,5 DVR. Terrænkote er ca. 3,0 DVR. Projektet er udført som lavenergi 2015 og opføres i sandwichelementer.

Bygherre: Dong Energy

Udført: 2014

Rådgivningen har omfattet totalrådgivning og fagtilsyn. Projektet er udført i totalentreprise.

Dat-Schaub, Esbjerg 


Projektering af ny administrationsbygning på 700 m2 samt ny kantine og omklædningsfaciliteter på ca. 800 m2. Desuden ombygges og renoveres eksisterende produkton og lager på ca. 7.800 m2. Projektet er delt i 3 etaper udbudt i fagentreprise med efterfølgende kontrahering, byggeledelse og fagtilsyn.

Bygherre: Dat-Schaub

Udføres: 2014-2015

Rådgivningen omfatter totalrådgivning, projektledelse, byggeledelse og tilsyn.

ESVAGT Esbjerg havn


Projektering af nyt kontordomicil på Esbjerg Havn for Esvagt A/S samt indretning af håndværkertilbud i fagentrepriseudbud med efterfølgende kontrahering, byggeledelse og fagtilsyn. Der har i projektet været stor fokus på at få et godt indeklima ift. luftkvalitet, temperatur, lys og akustik.

Bygherre: Esvagt A/S

Areal: 1.900 m2

Udført 2013 - 2014.

 


Mærsk Olie & Gas 

Projektering af nyt kontordomicil med plads til 600 arbejdspladser og kantine til 250 personer. Bygningen indeholder produktionskøkken, fitness, stort serverrum mv. 
Huset opføres iht. energikravene ved BR2015. dette opnås bl.a. ved hjælp af solceller samt en lang række tiltag til nedbringelse af energiforbruget. Der er i projektet stor fokus på at få et godt indeklima i forhold til luftklalitet, temperatur, lys og akustik.
Bygherre: KPC ejendomme.
Yderligere omfatter delt rådgivning i totaltentreprise. 


Halliburton, Esbjerg havn

Projektet for Halliburton Danmark vedrørede etablering af nye faciliteter på Esbjerg Havn.

Projektet består af 1.500 m2 tankanlæg, 700 m2 mixerhal, vaskehal, oplag for brandfarlige væsker, 2.400 m2 værksted, 3.300 m2 tørvarelager og 1.200 m2 administration. Projektet er opstartet og skal stå endelig færdig til ibrugtagning ved udgangen af 2014.

Rådgivningen omfatter bygherrerådgivning, projektledelse, projektering, fagtilsyn og byggeledelse. 

Projektet er gennemført i et internationalt miljø, hvor der har været involveret og afholdt møder med repræsentanter fra Halliburtons afdelinger i Huston, London, Skotland og Stavanger. Alt officielt kommunikation er foregået på engelsk. 


Oilpower, Esbjerg

Projektet omfatter værksted på 800 m2 og 450 m2 administration fordelt på 2 plan. 
Hallen er en let stålbuehal med betonsikring nederst for højvande. Opvarmet med strålevarme og kalorifere. 
Administrationsbygningen er i 2 etager bygget af sandwichelementer med huldæk og udvendig tagisolering. Pælefunderet hus med selvbærende dæk og bjælker.
Radiatoropvarmet hus med baderum, toriletter og kontorer. 
Areal: 1.250 m2
Ydelser omfatter totalrådgivning med udbud i fagentreprise, byggeledelse og tilsyn. 

Dansk Scanning A/S

Opførsel af nyt domicil.
Projektet omfatter 3.000 m2 erhvervsbyggeri i 2 etager heraf ca. 800 m2 opført som administration og 2.200 m2 som værksted og lager. Bygningen opføres med energikrav, som lavenergi 2020 med jordvarme til køl og opvarmning baseret på varmepumeteknologi.
Dansk Scanning er en højteknologisk virksomhed som opbevarer meget store data for kunderne på servere placeret i et beskyttet miljø med konstante temperaturer og stor brandsikkerhed. Køl og varmeforbrug til serverfunktionen samkøres med bygningen og det tilhørende jordvarmeanlæg, så alt energiforbrug udnyttes optimalt. 
Areal: 3.000 m2
Ydelser omfatter totalrådgivning med udbud i fagentreprise inkl. tilsyn og byggeledelse. 


ECCO Sko A/S - Uddannelsescenter

Nye værelser, lejligheder og boliger i f.m. uddannelses- og konferencecenter projekteret og opført som 2020 energi-boliger.
Projektet omfatter i alt ca. 5.500 m2 og fordeler sig på i alt 74 boenheder med forskellige størrelser. Herudover anlægsprojekt med nye veje, p-pladser og landskabstilpasninger. 
Areal: 5.500 m2
Ydelser omfatter totalrådgivning og udbud i fagentreprise, tilsyn og byggeledelse. 


Det Faglige Hus

Opførelse af nyt kontordomicil ved Esbjerg Lufthavn for Det Faglige Hus. Domicilet får et etageareal på ca. 8.000 m2 og opføres i 3 etager.
Bygninger bliver opført som energi-0 bygning.
Huset kommer til at indeholde foyer, kontorlandskaber, kantine med produktionskøkken samt arkiv- og depotrum i kælderetagen.
Ydelser omfatter totalrådgivning, tilsyn og byggeledelse.

Kongensgadekarréen

Programmering og udbud af udviklingsprojekt omfattende 3.500 m2 administration og kontor, 
6.500 m2 bolig, 3.000 m2 butikker samt 4.500 m2 parkering.
Der er gennemført arkitektkonkurrence med gennemførelse af vinderprojekt.
I bygherrerådgivningen er der udfært alt programmering, udbud, tidsplanlægning, budgettering, lokalplanlægning etc.
Ydelser omfatter totalrådgivning incl. byggeledelse og projektledelse.ECCO Sko AS - Hotel & Konference

Projektering af nye værelser, lejligheder og boliger i f.m. uddannelses- og konferencecenter projekteret som energi-0 boliger. Projektet omfatter ialt ca. 4.000 m2 og fordelser sig på ialt 74 bo-enheder i forskellige størrelser. Herudover anlægsprojekt med nye veje, p-pladser og landskabstilpasninger
Ydelser omfatter totalrådgivning, tilsyn og byggeledelse.

ECCO Sko AS - Ombygning i Bredebro

Ombygning af eksisterende lager og kontorer til nyt kontorområde samt ombygning af 2 etagers kontorbygning til kontorlandskab ialt ca. 6.000 m2
Projekteringen omfatter alt inden for AV-udstyr.
Ydelser omfatter totalrådgivning, tilsyn og byggeledelse.

Skattecenter Tønder, tidl. Tønder kaserne

Om- og tilbygning af tidligere hovedbygning på Tønder kaserne til ny administration for SKAT, samt ombygning for Fødevarestyrelsen. Projektet omfatter et samlet etageareal på ca. 6.000 m2
Ydelser omfatter totalrådgivning, projektledelse, tilsyn og byggeledelse efter udbud i fagenterpriser.


Kompetencecenter, Tønder Kommune

Ombygning af tidligere garageanlæg til undervisnings- og administrationsformål. Samlet etageareal 2.200 m2
Ydelser omfatter totalrådgivning, byggeledelse og  tilsyn.

Til forside
 
Læs mere her
Læs mere på deres hjemmeside
koldinghus
odense
Læs mere her
GOG
teamesbjergfodbold
Læs mere her
Kolding Teater
INGENIØR'NE | Jernbanegade 1 6700 Esbjerg | Tlf: 75 18 01 11 Døgnvagt: 26 84 60 07Mail: post@ingenior-ne.dk CVR 78015217

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.