IAT - NYT SMEDEVÆRKSTED, ESBJERG HAVN


INGENIØR'NE projekterer nyt smedeværksted for IAT Base & Energy i forbindelse med eksisterende faciliteter på Esbjerg Havn.

Smedeværkstedet er på i alt 800 m2 incl. diverse velfærdsforhold. Værkstedet indeholder bl.a. svejseafsnit og malerafsnit. Rådgivningen omfattede totalrådgivning, projektledelse, fagtilsyn og byggeledelse.

Bygherre: IAT

Udført: 2013 - 2014


 

DONG WIND POWER 


Projektet omhandler etablering af ca. 1.300 m2 opvarmet lager og værksted samt ca. 2.000 m2 kontordomicil. Projektet er pæle-funderet og komplet højvandssikret til kote 4,5 DVR. Terrænkote er ca. 3,0 DVR. Projektet er udført som lavenergi 2015 og opføres i sandwichelementer.

Bygherre: Dong Energy

Udført: 2014

Rådgivningen har omfattet totalrådgivning og fagtilsyn. Projektet er udført i totalentreprise.

Dat-Schaub, Esbjerg 


Projektering af ny administrationsbygning på 700 m2 samt ny kantine og omklædningsfaciliteter på ca. 800 m2. Desuden ombygges og renoveres eksisterende produkton og lager på ca. 7.800 m2. Projektet er delt i 3 etaper udbudt i fagentreprise med efterfølgende kontrahering, byggeledelse og fagtilsyn.

Bygherre: Dat-Schaub

Udføres: 2014-2015

Rådgivningen omfatter totalrådgivning, projektledelse, byggeledelse og tilsyn.

ESVAGT Esbjerg havn


Projektering af nyt kontordomicil på Esbjerg Havn for Esvagt A/S samt indretning af håndværkertilbud i fagentrepriseudbud med efterfølgende kontrahering, byggeledelse og fagtilsyn. Der har i projektet været stor fokus på at få et godt indeklima ift. luftkvalitet, temperatur, lys og akustik.

Bygherre: Esvagt A/S

Areal: 1.900 m2

Udført 2013 - 2014.

 


 

Halliburton, Esbjerg havn

Projektet for Halliburton Danmark vedrørede etablering af nye faciliteter på Esbjerg Havn.

Projektet består af 1.500 m2 tankanlæg, 700 m2 mixerhal, vaskehal, oplag for brandfarlige væsker, 2.400 m2 værksted, 3.300 m2 tørvarelager og 1.200 m2 administration. Projektet er opstartet og skal stå endelig færdig til ibrugtagning ved udgangen af 2014.

Rådgivningen omfatter bygherrerådgivning, projektledelse, projektering, fagtilsyn og byggeledelse. 

Projektet er gennemført i et internationalt miljø, hvor der har været involveret og afholdt møder med repræsentanter fra Halliburtons afdelinger i Huston, London, Skotland og Stavanger. Alt officielt kommunikation er foregået på engelsk. 

Reservelastcentral, Esbjerg Forsyning 


Ny reservelastcentral for fjernvarmeforsyningen i Esbjerg Kommune. Projektet omfatter etablering af ny varmecentral med kedelanlæg, pumpestation og skorsten. Bygningsanlægget er udført som en kombination af pladsstøbt beton, betonelementer og stålkonstruktioner. Bygningen er pælefunderet.

Anlægsum: ca. 50 mill.
Bygherre: Esbjerg Kommune
Rådgivningen har omfattet al bygningsrådgivning, byggeledelse og tilsyn.


Assens Fjernvarme

 

Nyt kraftvarmecentral med flisfyringanlæg.
Projektet omfatter etablering af ny varmecentral med kedelanlæg, turbineanlæg, skorsten og flislager.
Bygningsanlægget udført som kombination af pladsstøbt beton, betonelementer og stålkonstruktioner.
Anlægget er udført som en totalleverance fra Ansaldo Vølund.
Bygherre: Assens Fjernvarme.
Rådgivningen har omfattet al bygningsrådgivning, byggeledelse og tilsyn.


Junckers Fabrikker

 

Kraftvarmecentral for affaldsforbrænding.
Projektet omfatter udvidelse af varmecentral med kedelanlæg, turbineanlæg, skorsten og affaldssilo.
Bygningsanlægget udført som kombination af pladsstøbt beton, betonelementer og stålkonstruktioner.
Anlægget er udført som en totalleverance fra Ansaldo Vølund.
Byggeriet er pælefunderet.
Bygherre: Junckers Fabrikker
Rådgivningen har omfattet al bygningsrådgivning, byggeledelse og tilsyn.

 

Triple Nine Fish Protein a.m.b.a.

 

Termisk Forbrændingsanlæg.
Dioxinanlæg.
Projektet omfatter etablering af termisk forbrændingsanlæg for behandling og rensning af afkastluft fra produktionen samt etablering af anlæg til rensning af fiskemel for dioxinindhold.
Bygningsanlægget udført som kombination af pladsstøbt beton, betonelementer og stålkonstruktioner.
Byggeriet er pælefunderet.
Bygherre: Triple Nine Fish Protein a.m.b.a.
Rådgivningen har omfattet al bygningsrådgivning, byggeledelse og tilsyn.

 

Kommunekemi


Kraftvarmecentral for kommunekemi.
Projektet omfatter etablering af varmecentral med kedelanlæg, turbineanlæg, skorsten mv.
Bygningsanlægget er udført med pladsstøbt betonkonstruktioner og betonelementer.
Anlægget er pælefunderet.
Anlægget er udført som en totalleverance fra Ansaldo Vølund.
Bygherre: Kommunekemi.
Rådgivningen har omfattet al bygningsrådgivning.


Tønder Kaserne

 

Ombygning af hovedbygning Tønder Kaserne til kontorbygning for erhvervslejere, bl.a. Skat og Fødevarestyrelsen.
Projektledelse, ingeniørprojektering, byggeledelse og fagtilsyn.


 

ES Paint

 

Etablering af sandblæse- og malervirksomhed i Esbjerg.
Projektledelse, ingeniørprojektering, byggeledelse og fagtilsyn.

 

Jysk Miljørens

 

Etablering af olierensningsanlæg på Århus Havn.
Projektledelse, ingeniørprojektering, byggeledelse og fagtilsyn.

 

Gunnar Lund Olieservice A/S

 

Etablering af oliebehand-lingsanlæg på
- Esbjerg Havn
- Fredericia Havn
- Århus Havn
- Prøvestenen Kbh
Projektledelse, ingeniørprojektering, byggeledelse og fagtilsyn.

 

Dat-Schaub A.m.b.a.

 

Etablering af proteinfabrik i Åbybro
Projektledelse, ingeniørprojektering, byggeledelse og fagtilsyn.

 

Multiline A/S

 

Ny administrations- og lagerbygning i Sorø opført som betonelementbygger.
Projekt størrelse, ca. 13.000 m2
Statiske beregninger og projektering af betonelementer.

 

Dansk Supermarked

 

Central lager Øst for Netto opført som højlager. Byggeriet er udført som betonelementbygning.
Projekt størrelse, ca. 16.000 m2
Statiske beregninger og projektering af betonelementer.

Til forside
 
Læs mere her
Læs mere på deres hjemmeside
koldinghus
odense
Læs mere her
GOG
teamesbjergfodbold
Læs mere her
Kolding Teater
INGENIØR'NE | Jernbanegade 1 6700 Esbjerg | Tlf: 75 18 01 11 Døgnvagt: 26 84 60 07Mail: post@ingenior-ne.dk CVR 78015217

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.