ANLÆG

For samtlige anlægsarbejder tilbyder INGENIØR’NE at udarbejde projektmateriale, bestående af udbudsbeskrivelse og tegningsmateriale, afholde licitationer samt stå for tilsyn med arbejdets udførelse frem til aflevering og det efterfølgende garantieftersyn.

 

Arbejdet udbydes i underhåndsbud eller begrænset/offentlig licitation afhængig af bygherres ønske. Enten som fag-, hoved- eller totalentreprise alternativt i partnering såfremt dette ønskes.
 
Vejprojektering med længde og tværprofiler, samt beregning af optimale vejforløb, i forhold til koter på både ny vej samt nærområdet med tilhørende afvandingsproblematikker, indgår alt sammen i projekteringen for at opnå det bedst mulige resultat for bygherre.
 
INGENIØR’NE har udarbejdet adskillige projekter på vej og stianlæg. Herunder primære og sekundære veje og stier, vejudvidelser, rundkørsler, parkeringsanlæg, idrætsanlæg, hvilestrækninger, chikaner og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger samt trafikreguleringer m.v.
 
Beregninger og detailprojektering af privat og offentligt kloakanlæg af større og mindre karakter med følgende elementer, opstuvning, forsinkelsesbassiner, regnvands magasiner, gravitations- og trykledninger, pumpestationer, dræn og grundvandssænkning, bygværker og nedsivningsanlæg herunder diverse økosystemer m.v. udføres med nyeste teknikker af velkvalificerede medarbejdere.
 
INGEIØR’NE udfører ligeledes projektering af renseanlæg hvor proces- og maskinanlæg udføres af en ekstern samarbejdspartner, via Tech-Sam samarbejdet, med speciale inden for de pågældende specialer.

Til forside
 
Læs mere her
Læs mere på deres hjemmeside
koldinghus
odense
Læs mere her
GOG
teamesbjergfodbold
Læs mere her
Kolding Teater
INGENIØR'NE | Jernbanegade 1 6700 Esbjerg | Tlf: 75 18 01 11 Døgnvagt: 26 84 60 07Mail: post@ingenior-ne.dk CVR 78015217

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.