Miljø

Miljø

INGENIØR`NE kan tilbyde miljørådgivning i forbindelse med en lang række miljøopgaver. Der kommer løbende ny lovgivning på området som virksomheder / industrien i et eller andet omfang er forpligtet til at forholde sig til.

INGENIØR`NE kan tilbyde nedenstående rådgivning indenfor miljøområdet:
- Vejledning / rådgivning i forhold til miljølovgivningen
- Udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse af industrivirksomheder, herunder dimensionering af                   procesudsugningsanlæg (se nedenfor)
- Udarbejdelse af driftsjournaler
- Udfærdigelse af anmeldelse jf. VVM-bekendtgørelsen
- Anmeldelse af smedeværksteder jf. branchebekendtgørelsen
- Anmeldelse af autoværksted jf. branchebekendtgørelsen
- Rådgivning ifm. etablering af olietanke på over eller under 6.000 liter (lovkrav til etablering, inspektion,                   sløjfning, m.v.)
- Rådgivning ift. håndtering, sortering, opbevaring og bortskaffelse af affald (se nedenfor)
- Udarbejdelse af ansøgning om tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak
- Udarbejdelse af ansøgning om nedsivning af tag- og overfladevand
- Anmeldelse af jordflytning og udarbejdelse af § 8 ansøgning jf. jordforureningsloven

Ansøgninger og anmeldelser laves og indsendes via det digitale system Byg & Miljø (offentligt system som skal anvendes til ansøgning i forhold til miljø- og byggetilladelser).


Bygge- og anlægsaffald

Affaldslovgivningen stiller en række krav i forbindelse med renovering, ombygning og nedrivning af bygninger eller dele heraf (f.eks. screening, kortlægning og anmeldelse til kommunen). 
Det er bygherrens ansvar, at evt. miljøfarlige stoffer (PCB, asbest, tungmetaller, m.m.) bliver screenet og kortlagt forinden et projekt kan igangsættes. Fjernelse af miljøfarlige stoffer har også betydning for arbejdsmiljøet på byggepladsen.

Vi kan tilbyde følgende rådgivning:
- Screening af bygning eller dele heraf
- Kortlægning af miljøfarlige stoffer
- Udarbejdelse af nedrivningsplaner
- Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald til kommunalbestyrelsen

Der kan læses mere om bygge- og anlægsaffald på følgende hjemmeside www.vhgb.dk 
Til forside
 
Læs mere her
Læs mere på deres hjemmeside
koldinghus
odense
Læs mere her
GOG
teamesbjergfodbold
Læs mere her
Kolding Teater
INGENIØR'NE | Jernbanegade 1 6700 Esbjerg | Tlf: 75 18 01 11 Døgnvagt: 26 84 60 07Mail: post@ingenior-ne.dk CVR 78015217

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.