Se vores kompetencer

Med INGENIØR'NE på sagen sikres det, at bygherrens idéer bliver til virkelighed, at byggeriet udføres til tiden, til den rigtige pris og i den rigtige kvalitet.

Termofotografering

Nye som gamle huse kan have alvorlige fejlkonstruktioner grundet utætte dampspærre, kuldebroer og manglende isolering m.v.

Vi kan ved en gennemgang af bygningen med et termografikamera, kontrollere om forholdene er som de burde være, samt registrere evt. fejl og mangler vedr. klimaskærmen.

Om nødvendig sættes over- og undertryk på huset således at utætheder registreres med henblik på den mest effektive og rigtige udbedringsteknik.

Termofotografering af elinstallationer og motorer m.v. giver ligeledes et billede at problemzoner som ikke umiddelbart kan findes på anden måde. Herved sikres der imod overbelastning med risiko for store følgeskader.

Dugpunktsberegninger til registrering af vækstbetingelser for skimmelsvampe m.v. udføres ligeledes ved hjælp af relativ fugtighed for rummet, i forhold til overfladetemperaturer m.v.

Vores termofotografering udføres af energikonsulenter, som er uddannede bygningsingeniører, idet data og værdier kræver omhyggelig kendskab til bygningsfysik og emissionsgrad m.v.Kontakt os

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.
Kontakt os på tlf. 75 18 01 11 eller send os en mail på post@ingenior-ne.dk

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job