14.11.2018

Psykiatrisk Afd. i Svendborg

INGENIØR`NE har vundet udbuddet vedr. Bygherre-rådgivning ifm. "Modernisering af Psykiatrisk Afdeling i Svendborg" for Region Syddanmarks Projektafdeling.

Der var indbudt 3 bydende rådgivere til løsning af opgaven. INGENIØR`NE vandt opgaven i samarbejde med Arkitektfirmaet Charlotte Folke som således fungerer som underrådgiver på projektet. Bygherrerådgivningen omhandler bl.a. færdiggørelse af byggeprogram, indledende myndighedskontakt, udarbejdelse af udbudsmateriale til et totalentrepriseudbud, herunder kontrahering med entreprenør samt opstilling af bedømmelsesparametre for udbuddet samt udvælgelse af totalentreprenør. Endvidere skal der ydes rådgivning ifm. totalentreprenørens projektering, herunder brugerproces samt teknisk rådgivningsbistand under totalentreprisens udførelse, herunder udførelse af afleveringsforretning for Bygherren.

Tildelingen af kontrakten blev foretaget på baggrund af vurdering af pris og CVère på tilbudte nøglemedarbejdere. Opgaven forventes afsluttet med udgangen af 2021.

INGENIØR`NE takker Region Syddanmarks Bygningsafdeling for tilliden ved tildeling af opgaven og ser frem til et godt samarbejde på projektet.Kontakt os

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.
Kontakt os på tlf. 75 18 01 11 eller send os en mail på post@ingenior-ne.dk