Se vores kompetencer

Med INGENIØR'NE på sagen sikres det, at bygherrens idéer bliver til virkelighed, at byggeriet udføres til tiden, til den rigtige pris og i den rigtige kvalitet.

Anlæg

Vi har erfaring i udarbejdelse af adskillige projekter på vej og stianlæg. Herunder primære og sekundære veje og stier, vejudvidelser, rundkørsler, parkeringsanlæg, idrætsanlæg, hvilestrækninger, chikaner og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger samt trafikreguleringer m.v.


Vejprojektering med længde og tværprofiler, samt beregning af optimale vejforløb, i forhold til koter på både ny vej samt nærområdet med tilhørende afvandingsproblematikker, indgår alt sammen i projekteringen for at opnå det bedst mulige resultat.

 Kloakanlæg

Vi udfører desuden beregninger og detailprojektering af privat og offentligt kloakanlæg af større og mindre karakter med følgende elementer:

  • Opstuvning, forsinkelsesbassiner og regnvands magasiner
  • Gravitations- og trykledninger
  • Pumpestationer
  • Dræn og grundvandssænkning
  • Bygværker og nedsivningsanlæg herunder LAR løsninger.

For samtlige anlægsarbejder tilbyder INGENIØR’NE at udarbejde projektmateriale, samt stå for tilsyn med arbejdets udførelse frem til ibrugtagning.

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.
Kontakt os på tlf. 75 18 01 11 eller send os en mail på post@ingenior-ne.dk

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job