Se vores kompetencer

Med INGENIØR'NE på sagen sikres det, at bygherrens idéer bliver til virkelighed, at byggeriet udføres til tiden, til den rigtige pris og i den rigtige kvalitet.

Miljø

Vi kan tilbyde miljørådgivning i forbindelse med en lang række miljøopgaver. Der kommer løbende ny lovgivning på området som virksomheder og industrien i et eller andet omfang er forpligtet til at forholde sig til.

Vi kan indenfor miljøområdet tilbyde følgende:

 • Vejledning / rådgivning i forhold til miljølovgivningen
 • Ansøgning om miljøgodkendelse af industrivirksomheder, samt dimensionering af procesudsugningsanlæg
 • Udarbejdelse af driftsjournaler
 • Udfærdigelse af anmeldelse jf. VVM-bekendtgørelsen
 • Anmeldelse af smedeværksteder jf. branchebekendtgørelsen
 • Anmeldelse af autoværksted jf. branchebekendtgørelsen
 • Rådgivning ifm. etablering af olietanke på over eller under 6.000 liter (lovkrav til etablering, inspektion, sløjfning, m.v.)
 • Rådgivning ift. håndtering, sortering, opbevaring og bortskaffelse af affald (se nedenfor)
 • Udarbejdelse af ansøgning om tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak
 • Udarbejdelse af ansøgning om nedsivning af tag- og overfladevand
 • Anmeldelse af jordflytning og udarbejdelse af § 8 ansøgning jf. jordforureningsloven


 

Affaldslovgivningen

Affaldslovgivningen stiller en række krav i forbindelse med renovering, ombygning og nedrivning af bygninger eller dele heraf (f.eks. screening, kortlægning og anmeldelse til kommunen). 

Det er bygherrens ansvar, at evt. miljøfarlige stoffer (PCB, asbest, tungmetaller, m.m.) bliver screenet og kortlagt forinden et projekt kan igangsættes. Fjernelse af miljøfarlige stoffer har også betydning for arbejdsmiljøet på byggepladsen.

Vi kan tilbyde følgende rådgivning:

 • Screening af bygning eller dele heraf
 • Kortlægning af miljøfarlige stoffer
 • Udarbejdelse af nedrivningsplaner
 • Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald til kommunalbestyrelsen

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.
Kontakt os på tlf. 75 18 01 11 eller send os en mail på post@ingenior-ne.dk

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job