Se vores virksomhed

INGENIØR'NE er en moderne arbejdsplads, hvor vi vægter en målrettet indsats og høj kvalitet i arbejdet. Vi arbejder seriøst med vores vision, hvor vi som virksomhed yder langtidsholdbare, gennemtænkte og gennemarbejdede projekter.

17.01.2022

Fra praktikant til byggeleder

I dag er Katrine mødt ind til sin første dag som Byggeleder hos INGENIØR’NE efter hun for en lille uge siden, afsluttede sin uddannelse som Bygningskonstruktør på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg med en veloverstået eksamen.

Trods en ny hverdag starter for Katrine, er det ikke helt fremmed. Katrine har nemlig været i praktik som Byggeleder hos INGENIØR’NE i forbindelse med sin uddannelse, og har efterfølgende parallelt med sit studie været tilknyttet som studentermedhjælper.

Jeg glæder mig virkelig til at komme i gang på fuldtid. Det har allerede været en spændende tid hos INGENIØR’NE, hvor jeg har fået lov til at prøve en masse under min praktik. Jeg kan derfor kun se frem til de spændende opgaver og udfordringer, der nu er i vente. Og så glæder jeg mig også til fortsat at være en del af det gode kollegaskab, der er, udtaler Katrine Christensen.

Hos INGENIØR’NE prioriteres både det sociale og faglige fællesskab. At få praktikanter ind på kontorerne er meget givende og ofte ender det med en fastansættelse efter endt uddannelse. Allerede i næste uge kan INGENIØR’NE igen byde 3 nye praktikanter velkommen, der vil komme til at arbejde indenfor hvert deres område – brand, byggeledelse og miljø.

Tillykke til Katrine med den veloverståede eksamen.

Se opslag

09.11.2021

Fællesskab og fælles ERFA-dag

Hos INGENIØR’NE ønskes opretholdelse af et højt kvalitetsniveau gennem konstant faglig udvikling og ikke mindst et stærkt socialt fundament. Som supplement til faggruppernes egne ERFA-møder, afholdes derfor årligt to fælles ERFA-dage, hvor hele virksomheden samles til vidensudveksling og socialt samvær. Denne gang kunne knap 170 medarbejdere, fra Esbjerg, Kolding, Odense og Aarhus, fordele sig på 11 faggrupper på Trinity i Fredericia.

 

Trods vi har 4 lokationer, betragter vi INGENIØR’NE som én enhed. Opgaver bemandes ikke på baggrund af daglig lokation, men med baggrund i optimal faglig sammensætning. Det tilstræbes, at vi matcher kompetencer og den ønskede udvikling hos den enkelte, når vi bemander opgaver. Den tværgående kommunikation i organisationen, er derfor yderst vigtig, og med en dag som denne, hvor 11 faggrupper samles, ønsker vi at skabe optimale forhold for både det faglige og sociale fællesskab,  udtaler John Andresen, Direktør og Partner hos INGENØR’NE.

 

”Vi erkender fejl, retter dem og lærer af dem såvel internt som over for vore kunder” er skrevet i INGENIØR’NEs værdisæt.

Fejl kan og vil ske alle steder. Det vigtigste for os, er at skabe en tryghed hos medarbejderne og en sund læringskultur i organisationen. Herved sikrer vi, at vi lærer af fejlene, og ikke står i samme situation igen. Ved at skabe tryghed og åbenhed, ønsker vi at sikre den faglige kvalitet overfor kunden, men også støtte den faglige stolthed hos medarbejderne, udtaler Martin Kirk Nielsen, Kvalitets- og kompetencechef hos INGENIØR’NE.

Se opslag

21.09.2021

Rejsegilde på Nyt OUH

En milepæl blev markeret, da Nyt OUH, mandag den 20. september 2021, kunne fejre fælles rejsegilde for samtlige byggerier direkte relateret til Nyt OUH.

INGENIØR’NE er rådgiver på Servicebyen bestående af nyt Produktionskøkken, Regionalt lager samt Logistik- og sterilcentral. De 3 projekter er udbudt som delprojekter, hvor INGENIØR’NE udfører ingeniørrådgivning på alle 3 delprojekter, der er vundet i totalentreprise sammen med 5E Byg A/S.

Og netop servicebyen blev åbnet for rundvisning, efter den festlige og formelle del af rejsegildet blev afholdt i hospitalsklyngerne indenfor Ringvejen med besøg af blandt andre Sundhedsminister, Magnus Heunicke og Regionsformand, Stephanie Lose. Ringvejen danner ramme om den patientrelaterede del, hvor bl.a. Servicebyen ligger på den anden side af Ringvejen med direkte forbindelse til hospitalsklyngen via tunnelsystem. Servicebyens tre enheder er indbyrdes bundet sammen af en 6 m bred logistikkorridor, som har en vertikal tilslutning til den opførte tunnel med forbindelse til det resterende Nyt OUH placeret indenfor ringvejen.

Udover Servicebyen som ca. andrager 20.000 m², udfører INGENIØR’NE rådgivning ved opførelsen af nyt Steno diabetes center på ca. 20.000 m² nybyggeri, der skal sammenbygges med øvrige hospitalsbygninger, hvilket sker i samarbejde med 5E Byg A/S og Ravn Arkitektur.

Projekterne på Nyt OUH står ikke alene i rækken af sundhedsprojekter og Sundhed er et voksende fagområde hos INGENIØR’NE. Vi er netop i afleveringsfasen af Sterilcentralen i Randers, ligesom vi også i oktober måned, kan aflevere Akutafdelingen i Horsens. Projekterne er mange og vi favner bredt, hvor også rådgivning og sparring på mindre projekter indenfor Sundhed er et af vores kerneområder, udtaler Projektchef Jack Andersen. Han fortsætter, - netop med baggrund i den positive udvikling, glæder det os også, at Torsten Stoltze Bach kommet til. Torsten vil med sin solide baggrund og viden indenfor hospitalsudstyr styrke projekterne med viden om indretning af OP-stuer, intensiv-afdelinger og opvågningsstuer samtidigt med, at Torsten skal fungere som projektleder på mindre sundhedsprojekt opgaver.

 

Fakta:

Logistik- og Sterilcentral samt Hjælpemiddeldepot:

Ca. 10.000 m² med partiel kælder og partiel 1. sal. Teknik- og administration er placeret på 1. sal.

Totalentreprenør: 5E Byg A/S

Arkitekt: ERIK Arkitekter

 

Hovedkøkken, varemodtagelse og postcentral:

Ca. 5.000 m² med partiel 1. sal bestående administration og teknikarealer.

Totalentreprenør: 5E Byg A/S

Arkitekt: Gråbrødre Arkitekter

 

Regionalt Lager:

Ca. 4.500 m² med partiel 1. sal med administration og depoter.

Totalentreprenør 5E Byg A/S

Arkitekt: Gråbrødre Arkitekter

 

Se opslag

27.08.2021

Rammeaftale med Boligkontoret Danmark

 Onsdag den 25. august kunne vi, hos INGENIØR’NE, underskrive en rammeaftale om bygherrerådgivning for Boligkontoret Danmark.

Vi er meget glade for, at det i tæt samarbejde med Pluskontoret Arkitekter A/S, er lykkedes at skabe et stærkt hold til den fremadrettede opgave for Boligkontoret Danmark, udtaler John Andresen, Direktør og Partner hos INGENIØR’NE A/S.

Han fortsætter, med delaftalen for vest understøttes den spændende udvikling INGENIØR’NE oplever indenfor den almene sektor, hvor der ligger en klar strategi for udbygning af arbejdet indenfor den almene sektor.

Boligkontoret Danmark er et landsdækkende alment administrationsselskab for almene boligorganisationer med almene boligforeninger samt selvejende institutioner. På vegne af foreningens medlemmer er en rammeaftale om bygherrerådgivning vedrørende renovering, nybyggeri, tilbygning og ombygning blevet udbudt i 2 aftaler en for øst og en for vest til en samlet værdi af 80 mio. kr.


Se opslag

12.08.2021

JydskeVestkysten har været forbi Ådalsparken i Esbjerg

JydskeVestkysten har været forbi Ådalsparken i Esbjerg, hvor de har kigget ind i det store renoveringsprojekt for Arbejdernes Boligforening. 606 boliger er blevet til 509 moderniserede lejligheder og rækkehuse. 97 boliger er skåret fra, da boligforeningen har valgt at sammenlægge nogle af lejlighederne til fordel for et større antal kvadratmeter.

Siden 2014 har vi arbejdet på projektet, og det er med stor tilfredshed nu at se det færdige resultat, og ikke mindst at opleve glæden hos beboerne, der nu kan flytte tilbage til deres boliger, udtaler Bjarne Burgdorff, Senioringeniør og Boligforeningsansvarlig hos INGENIØR'NE. Opgaven har helt fra starten været at sikre det bedste resultat og forløb med stort fokus på beboerinddragelse.

INGENIØR’NE varetager totalrådgivningen med ansvar for arkitekt- og ingeniør ydelser, den daglige byggeledelse og kontakten til Landsbyggefonden. Arbejdet har bl.a. inkluderet udarbejdelse af tilstandsvurdering og tilstandsrapporter. Registreringer, opmålinger og indtegninger af alle bygningsdele, installationer mm. Udarbejdelse af økonomiske beregninger for skema A, B og C samt totaløkonomiske beregninger.

Se opslag

05.08.2021

Den nye sengeafdeling på Sydvestjysk Sygehus

Den nye sengeafdeling på Sydvestjysk Sygehus lever op til ønsker og forventninger

Godt halvandet år efter åbningen af den nye sengebygning på Sydvestjysk Sygehus og 10.000 patienter senere, har Sydvestjysk Sygehus spurgt patienter og pårørende om deres oplevelse af faciliteterne. Enigheden er sigende; ro, rummelighed, privatliv og plads til pårørende er nogle af nøgleordene ligesom stemningen opleves som mindre præget af traditionelt sygehus.

”Det er ligesom at komme på hotel!”, en sætning personalet ofte hører fra patient og pårørende - og de nye rammer opleves ikke kun positivt hos patient og pårørende. De moderne og flotte rammer bidrager også til den faglige stolthed hos personalet.

Hos INGENIØR’NE lægger vi stor vægt på rådgivning, der er realistisk og funktionelt. At brugerundersøgelsen samtidigt udviser evidens for det projekterede, er jo bare dejligt, og vi er meget stolte af resultatet, som vi med stor tilfredshed kunne læse i nyhedsbrevet fra Sydvestjysk Sygehus, siger Jack Andersen, der er Projektchef indenfor Sundhed hos INGENIØR’NE.

INGENIØR’NE har varetaget ingeniørrådgivning indenfor alle fag, ligesom projekteringen er sket i tæt dialog med projektafdelingen på SVS og Teknisk Afdeling på SVS Esbjerg for i samarbejde med MT Højgaard og Arkitema Arkitekter at forefinde tilpasningen til Sygehusets ønsker og behov.

Se opslag

13.07.2021

Tilstandsvurdering og energimærkning hos 31 boligselskaber

Landbyggefonden har tidligere på året udbudt en række delaftaler om granskning af Danmarks almene boliger.
Vi, hos INGENIØR’NE, har vundet 5 af Landsbyggefondens delaftaler, hvor opgaven består af tilstandsvurdering og energimærkning hos 31 boligselskaber.
 
Tirsdag gik turen forbi Den Gamle Gård, AAB afdeling 1, i Vejle, hvor Kent og Louise var på bestigelse.

Se opslag

08.07.2021

DMJX

Når Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) bygger nyt campus på Amager i København er vi, hos INGENIØR’NE, med som ingeniør.

Det er et enormt spændende projekt fagligt for os som ingeniør – men det er bestemt også enormt spændende, at få lov til at være med til et så bemærkelsesværdigt byggeri, udtaler Hanne Biller Kristensen, Projektleder hos INGENIØR’NE.

Den nye Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) kommer til at ligge meget tæt på DR Byen. Med sine 7.000 m² skal bygningen fra 2024 huse uddannelsesinstitutionens syv uddannelser i Hovedstaden. Bygningen opføres i 7 etager samt parkeringskælder, og indrettes med undervisnings- og studiefaciliteter, kontorer, auditorier samt stor tagterrasse, med udsigt over Amager Fælled.

Projektet opføres i totalentreprise med 5E Byg A/S som totalentreprenør, og i tæt samarbejde med øvrige aktører, PLH Arkitekter, Dall & Lindhardtsen og Ekolab. INGENIØR’NE varetager projekteringen af alle ingeniørfag, herunder lyd og brand.

 

Se opslag

28.06.2021

DLG er kåret til årets kontorbyggeri

Nohrcon har netop overrakt prisen for Årets kontorbyggeri 2021 til projektteamet bag DLG’s nye, ikoniske domicil ’Aksen’ i Fredericia.

Fagjuryen fremhævede bl.a. det gennemtænkte bygningsudtryk, som afspejler brugerens identitet på alle parametre. Bygningens unikke form er inspireret af et kornaks med tre strå, der vajer på marken. Arkitekturen og placeringen på marken er en reference til virksomhedens identitet. DLG er startet af landmænd, ejes af landmænd og sælger til landmænd.  

Domicilet er udført i Totalentreprise, med NRE som Totalentreprenør, og INGENIØR’NE har varetaget rådgivning på alle ingeniørfagene inkl. brand og fagtilsyn.

Indvendigt er det store atrium husets hjerte med mange forskellige muligheder for sociale møder og uformelle arbejdspladser. På den brede trappe er der plads til ophold, i auditoriet kan der holdes events, forhallen giver plads til fejringer. Flere steder er der direkte adgang til udendørsarealer og terrasser ifm. mødecenter og kantine. I kælderen er der fitnessfaciliteter. På de øvrige etager er der kontorpladser. I længerne er der individuelle arbejdsstationer, og i husets midte er der fællesarealer med plads til samarbejde, sparring og vidensdeling på tværs af teams og afdelinger. Alle arbejdspladser har adgang til naturligt lys, sol og udkig over naturen. Omkring bygningen er et rekreativt landskab og en gangsti direkte ned til Lillebælts sandstrand.

 

(Foto: Thorbjørn Hansen)

Se opslag

18.06.2021

Rejsegilde

Samarbejdspartnere, kollegaer og ikke mindst sommervejret var mødt frem til rejsegilde torsdag den 17. juni ved INGENIØR’NEs nye kontorhus på Skovvangen i Kolding.

Rammerne for det nye moderne kontordomicil er udarbejdet i samarbejde med Tegnestuen Mejeriet med vægt på INGENIØR’NEs ønske om både at skabe gode arbejdsforhold og ikke mindst plads til fællesskab, bordfodbold og fredagsbar.

INGENIØR’NE vokser, og har flere gange oplevet at vokse ud af kontorlokalerne. Med det nye kontorhus skabes en base med langsigtet perspektiv for både nuværende og kommende medarbejdere.

Se opslag

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.
Kontakt os på tlf. 75 18 01 11 eller send os en mail på post@ingenior-ne.dk

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job