Se vores virksomhed

INGENIØR'NE er en moderne arbejdsplads, hvor vi vægter en målrettet indsats og høj kvalitet i arbejdet. Vi arbejder seriøst med vores vision, hvor vi som virksomhed yder langtidsholdbare, gennemtænkte og gennemarbejdede projekter.

22.09.2023

Energiens Folkemøde 2023 er godt i gang.

INGENIØR'NE støtter op ved folkemødet om fremtidens energi, miljø og klima.

Energiens Folkemøde afholdes af foreningen Energy Science World med støtte fra Esbjerg Kommune, en række fonde, virksomheder og uddannelsesinstitutioner – og INGENIØR’NE støtter naturligvis også.

Til Energiens Folkemøde sættes fokus på energi, miljø og klima – både blandt de højt specialiserede, men også med fokus på at nå ud til den almene, og ikke mindst inspirere de unge mod et fremtidigt uddannelsesvalg, hvor energien er i centrum.

Fokus på energi er stort hos INGENIØR’NE. Med øgede energikrav i byggeriet og den skærpede interesse for energioptimering, er der ingen tvivl om, at energi overordnet sammen med bæredygtighed og miljø er områder, vi bygger på. Netop derfor er det også særligt vigtigt for os hos INGENIØR’NE at støtte op når foreningen Energy Science World afholder Energien Folkemøde i Esbjerg, udtaler John Andresen, Direktør og Partner hos INGENIØR’NE.

 

Se opslag

14.09.2023

INGENIØR’NE rådgiver indenfor den grønne omstilling.

Den 13. september åbnede støtteordningen SMV:Grøn 2.0. En støtteordning, der er med til at skubbe små og mellemstore virksomheder mod en grøn omstilling, og kan give støtte til en bred vifte af initiativer indenfor rådgivning og investering eller en kombination heraf.

SMV:Grøn 2.0 yder 50% i støtte på rådgivning og/eller 25% i støtte på investeringer. SMV:Grøn 2.0 sætter særligt fokus på cirkulær økonomi, der sikrer et miljømæssigt ansvarligt ressourceforbrug. Ved at minimere mængden af affald og øge muligheden for genbrug og genanvendelse af ressourcer bidrager I til at reducere udledningen af drivhusgasser.

 

Skal vi hjælpe dig og din virksomhed på vej?

 

Eksempler på, hvad der gives tilskud til:

  • Afklaring og identifikation af virksomhedens potentialer for implementering af f.eks. redesigne produkter, processer, services eller for at reducere eller genanvende affald og genbruge restprodukter
  • Udvikling af cirkulære forretningsmodeller, arbejdsgange eller processer
  • Indsatser med det formål at øge efterspørgsel og udvikling af markedet og forbrugernes efterspørgsel på bæredygtige og ressourceeffektive løsninger
  • Opbygge eller øge kapacitet og overgang til grøn omstilling og cirkulær økonomi gennem adgang til partnerskaber, værdikædesamarbejder, netværksskabelse og symbioser i SMV´er
  • Test af cirkulære løsninger, forretningsmodeller eller processer mhp. at vurdere konkrete løsninger eller potentialer for virksomheden i overgangen til cirkulær økonomi.
  • Certificeringer og Miljømærkninger
  • Nyt software, maskiner eller udstyr
  • Test af eksisterende udstyr og produkter
Se opslag

24.08.2023

Prækvalificeret til DTU Space

DTU Campus i Lyngby står overfor opførelse af et Space Center.

3 hold er prækvalificeret til at give tilbud på opgaven. Vi hos INGENIØR’NE udgør i tæt samarbejde med 5E Byg og Arkitema det ene hold.

Bygning på DTU Campus Lyngby skal primært huse Institut for Rumforskning og Rumteknologi, DTU Space. Nybyggeriet bliver til en laboratorie- og kontorbygning på ca. 6.600 brutto m².

Vi ser meget positivt på opgaven hos DTU sammen med 5E Byg og Arkitema. Det er enormt spændende, at få lov til at bruge vores solide viden og erfaring fra sundheds- og laboratoriebyggerier i en anden kontekst, udtaler Jack Andersen, Projektchef, Markedsleder Sundhed.

Se opslag

21.08.2023

Efterspørgslen kalder på energirigtige løsninger

Hos INGENIØR’NE er der mange spændende igangværende projekter, ligesom rigtig mange spændende opgaver er i vente. Rådgivning, der fremtidssikrer en solid energiøkonomi er særligt efterspurgt.

Agilitet og løbende tilpasning til efterspørgslen i markedet har altid været prioriteret hos INGENIØR’NE. Efterspørgslen på bæredygtige og energioptimale løsninger er meget aktuelle, og et aktivt strategisk valg om at stå bredt på faglighed, har sikret INGENIØR’NE en sund og solid forretning gennem årene, der imødekommer fremtidens byggeri og efterspørgsel.

Koblingen mellem både energi og bæredygtighed ind til de traditionelle byggefaglige ingeniørdiscipliner er den ekstra service, vi kan tilbyde vores kunder, udtaler Ole Wandall-Frostholm, der er Drift- og Energirådgiver hos INGENIØR’NE.

Hos INGENIØR’NE sikres den optimale rådgivning gennem den brede pallette og det tværfaglige arbejde. 

Aktuelt arbejdes med flere opgaver indenfor energioptimering. Strømpriser er højaktuelle og uforudsigelige. Mange forbereder sig før efteråret og vinteren nærmer sig, og ønsker rådgivning til optimale løsninger. Der rådgives om den bedste langsigtede energibesparelse, de bedste tilskudsbetingelser og optimal fremadrettede drift indenfor alt fra boliger, industri til offentlige bygninger. 

Se opslag

17.08.2023

Rejsegilde ved Stationen i Billund

Tirsdag den 15. august var en milepæl i byggeriet Stationen i Billund, hvor der blev afholdt rejsegilde.  

INGENIØR’NE varetager byggeledelsen. En opgave, der stilles øgede krav til, da boligprojektet er Svanemærket byggeri og udføres DGNB guld. Desuden skal byggeriet overholde kravene til den frivillige bæredygtighedsklasse. Parametre, der kræver særlig opmærksomhed gennem hele opførelsesperioden. 

Boligprojektet indeholder 12 etageboliger opdelt i 3 typer - 2 store, 6 mellem og 4 mindre, kaldet studios. Bygningen er opført i 4 etager i CLT elementer for de bærende konstruktioner (træelementer), og står nu inddækket i stillads med monterede vindueselementer. Boligerne bliver hjem for ansatte ved Lego og deres familier, og vil efter planen være klar til indflytning i sommeren 2024.

Vi takker bygherre, entreprenører samt Tegnestuen Mejeriet og Artelia for det gode samarbejde.

Se opslag

16.08.2023

Vi er med når Rynkeby får nyt plejehjem

Kerteminde Kommune får nyt moderne plejehjem i Rynkeby. Et plejehjem, hvor både borgere og medarbejdernes ønsker, er blevet højt prioriteret i processen for at sikre bedst mulige forudsætninger og faciliteter i en kommende hverdag.

Den lokale forankring er også en del af projektet. Der er gjort meget for, at byens børn naturligt har deres gang i området og i haven bagved plejehjemmet, er der plads til at lege.

I tæt samarbejde med totalentreprenør Hansson & Knudsen samt ERIK Arkitekter, varetager INGENIØR’NE rådgivning på alle ingeniørdiscipliner i forbindelse med opførelsen af plejehjemmet. 42 boliger og tilhørende servicefaciliteter forventes, efter planen, klar i forsommeren 2025.

Funktionalitet og Udformning er hovedfokus fra bygherre, og inddragelsesprocessen med både borger og medarbejdere fortsætter under byggeriet, så byggeriet bliver som ønsket.

Vi glæder os til samarbejdet med Hansson & Knudsen samt ERIK Arkitekter.

Se opslag

07.07.2023

Godthåbsparken er kommet godt i mål

Projektet er afleveret og beboerne er flyttet ind.

Renoveringsprojektet i Godthåbsparken i Bramming, startede op tilbage i 2021 og er netop i juni måned afleveret.

De 145 boliger i Bramming Boligforening, under Boligkontoret Danmark, er blevet til 133 nye tidssvarende boliger med bl.a nye badeværelser og opdateret ventilationsanlæg. Alle lejligheder på 1. sal har fået nye altaner, og 75 mindre etværelses lejligheder på 35 m² og 50 m², er lagt sammen til toværelses lejligheder på 85 m², for at imødekomme det aktuelle behov.

INGENIØR’NE har været med hele vejen fra forberedelse, udarbejdelse af tilstandsvurdering og tilstandsrapport, samt dialog og afsluttende forhandlinger med Landsbyggefonden om endelig udformning og økonomi for helhedsplanens udførelse.

Se opslag

23.06.2023

En del af vinderteamet

Med Vilhelm Lauritzen Architects som totalrådgiver, og i tæt samarbejde med ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S, Kjaer & Richter A/S samt STED By og Landskab, kan vi hos INGENIØR’NE glæde os over at være en del af vinderteamet af Bygningsstyrelsens rammeaftale for Region Hovedstaden.

 

I samarbejde med teamet, skal vi yde rådgivning for Region Hovedstaden. Rammeaftalen gælder hele Bygningsstyrelsens opgaveportefølje som nybyggeri og ind- og udvendigt vedligehold på både universitets- og kontorejendomme.

Se opslag

10.05.2023

Faglig udveksling mellem projektlederne

INGENIØR’NE samlede alle projektledere til faglig udveksling og et kig ind i de nye udfordringer som byggebranchen står overfor – i den nære fremtid.

Ingen dage er ens, og alle projekter har sit eget tvist. Alligevel kan meget erfaring og læring, anvendes i kommende projekter. Netop derfor prioriteres det sociale og faglige fællesskab hos INGENIØR’NE, hvor erfaringsudveksling er en naturlig del af hverdagen.

Projektlederne var dog taget delvist ud af deres hverdag, da de var samlet til ERFA-dag på kontoret i Kolding. Her blev der mulighed for at sætter ord på aktuelle udfordringer, ny lovgivning, fremadrettet strategi og præsentationer af nye værktøjer med fokus på at møde de mange nye udfordringer som byggebranchen kigger ind i – i den nære fremtid.

På dagen var der bl.a. indslag fra flere kollegaer om så forskelligartede emner som: DS1140 i certificeringsprocessen, DGNB – Drift og beregning af tilbud. Dagen blev afsluttet med ”værktøjstimen”, hvor projektledelsesværktøjskassen fik et eftersyn og blev tunet til fremtiden.

 

Se opslag

01.05.2023

Rådgivning ved den nye bydel i Aarhus.

INGENIØR'NE rådgiver på 2. etape af den nye bydel ved Amtssygehuset i Aarhus.

Et virkelig spændende projekt er nu blevet en realitet. I samarbejde med PenSam, Raundahl & Moesby A/S, LINK Arkitektur og DEAS A/S har vi vundet 2. etape af den nye bydel ved Amtssygehuset i Aarhus.

Projektet omfatter nybyg og renovering med respekt for det gamle Amtssygehus, og skal ende op med 430 boliger. En opgave som vi, hos INGENIØR’NE, glæder os til og er klar til at løfte, udtaler Mogens Schmidt, Projektleder hos INGENIØR’NE.

INGENIØR’NE udfører de klassiske ingeniørdiscipliner på projektet, inklusiv certificering af konstruktioner og brand. Projektet skal desuden DGNB Guld certificeres.

Se opslag

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.
Kontakt os på tlf. 75 18 01 11 eller send os en mail på post@ingenior-ne.dk

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job