Se vores virksomhed

INGENIØR'NE er en moderne arbejdsplads, hvor vi vægter en målrettet indsats og høj kvalitet i arbejdet. Vi arbejder seriøst med vores vision, hvor vi som virksomhed yder langtidsholdbare, gennemtænkte og gennemarbejdede projekter.

28.11.2023

21 nye boliger på Nipsvej i Ribe

Fredag den 24. november blev det officielle startskud for opførelsen af 21 nye boliger på Nipsvej i Ribe.

Ribe Boligforening fornyer området på Nipsvej i Ribe, hvor 10 eksisterende boliger nedrives og 21 nye boliger opføres.

Byggeudvalget fra Ribe Boligforening samledes på byggepladsen i forlængelse af et byggeudvalgsmøde, for at tage det første formelle spadestik for byggeriet, som forventes at stå færdigt den 1. september 2024.

CM Byg, entreprenøren på projektet, var vært på pladsen og stillede den gyldne spade til rådighed, så formanden for byggeudvalget, Nis Peter Heinsen, kunne tage det symbolske første spadestik.

Projektet er blevet realiseret i et samarbejde imellem Ribe Boligforening, INGENIØR´NE som totalrådgiver og med Graa Arkitekter som underrådgiver på arkitektarbejdet, hvor CM Byg vandt entreprisen og har været med til at køre projektet helt i mål.

Se opslag

21.11.2023

INGENIØR’NE støtter op om Reduction Roadmap 2.0

Vi opfordrer bygherrer og investorer til at støtte op om Reduction Roadmap 2.0. Kun ved at støtte op, kan vi skubbe til lovgivningen og vise, at vi er klar til at ’stramme skruen’ allerede fra i morgen, udtaler John Andresen direktør for INGENIØR’NE .

Reduction Roadmap 2.0 slår fast, at nybyggeri skal udlede under 5,8 kg CO₂-ækv./m²/år i 2025 for at overholde Paris-aftalen.

2025 er lige om lidt! - Det nuværende emissionskrav på maks. 12 kg CO₂-ækv./m²/år er dermed langt under mål og med en gennemsnitlig udledning på 9,5 kg er der lang vej endnu.

Vi, hos INGENIØR’NE, har gennem variantstudier og fuldskalaberegninger vist, at det kan lade sig gøre at reducere klimabelastningen betragteligt. I samspil med ambitiøse bygherrer, dygtige kolleger og projekteringsteams kloge valg og nytænkning, kan vi sammen bane vejen for mindre klimabelastning i fremtidens byggerier understreger Charlotte Lykke Pedersen, der er Senior bæredygtighedsspecialist og fagleder for bæredygtighed hos INGENIØR'NE. 

Se opslag

16.11.2023

Fagnetværk for medicinske gasser var samlet hos INGENIØR’NE

FSTA – Forum for sygehus teknik og arkitekturs fagnetværk for medicinske gasser var samlet hos INGENIØR’NE onsdag den 15. november. Der var mødedeltagere fra både sygehusenes driftsafdelinger, leverandører og rådgivere, og på dagsordenen var bl.a. test af medicinske gasser i praksis samt sikkerhedsaspekter ved håndtering af medicinske gasser.

Det er enormt givende at være en del af FSTAs fagnetværk. Sammen med øvrige specialister og dygtige fagfolk, der som os, brænder for området, har vi mulighed for at dykke ned i discipliner, der støtter vores segment indenfor den sundhedsfaglige sektor. At være vært til sådan et arrangement, er en fornøjelse og vi takker for fremmødet, udtaler Jack Andersen, der er projektchef og markedsleder for sundhed hos INGENIØR’NE.

Se opslag

08.11.2023

En god start på dagen med netværksmøde

Der var prominent spillerbesøg, da Team Esbjerg Business afholdte netværksmøde hos INGENIØR'NE.

INGENIØR`NE var onsdag morgen de stolte værter for netværksmøde i Team Esbjerg Business. Det var, som altid, en fornøjelse at deltage på mødet, og med værtskabet fik vi samtidigt lidt mere taletid. Vi kunne fortælle mere omkring aktuelle nyheder hos INGENIØR`NE, samt høre om samme hos vores netværkskolleger.

Tak til Team Esbjerg for at afholde mødet hos INGENIØR`NE.

Til netværksmødet, var der også prominent spillerbesøg, da Team Esbjerg havde taget en af verdens allerbedste kvindelige håndboldspillere med (hvis ikke den bedste), nemlig Henny Reistad. Henny fortalte om den flotte topkamp i går mod Ikast Håndbold samt de kommende opgaver mod samme modstander, hvilket var særdeles interessant.

Se opslag

03.11.2023

VGP Park Vejle

Rammerne for et samarbejde med VGP Danmark er blevet etableret efter gennemførelsen af første del af et spændende projekt relateret til VGP Park Vejle.

VGP er en betydelig aktør inden for logistikejendomme på tværs af Europa, og har nu udvidet deres tilstedeværelse til det danske marked med deres første industri-, lager- og logistikcenter, VGP Park Vejle. Dette projekt omfatter ved fuld udbygning opførelsen af omkring 80.000 m² bygninger på et areal på mere end 180.000 m². Med stor fokus på højteknologiske løsninger er bygningerne designet til at imødekomme behovene inden for industri, logistik og tilknyttet administration.

Se opslag

06.10.2023

En renovering udover det sædvanlige

Esbjerg Realskole har fået nyt kobbertag og vinduesbånd over den historiske samlingssal.

Med en skarp tidsplan i hånden på 7 uger, hen over skolens sommerferie, fik Esbjerg Realskole renoveret den 300 m² store kobberoverbygningen over skolens samlingssal.

Renoveringen blev udført 1:1, men med energiforbedring for øje, hvor alt er blevet efterisoleret og vinduesglasset blev udvalgt særligt til formålet.

For at udføre renoveringen under bedst mulige betingelser, blev der etableret et kunstigt arbejdsdæk på stillads i 10 meters højde.

Se opslag

22.09.2023

Energiens Folkemøde 2023 er godt i gang.

INGENIØR'NE støtter op ved folkemødet om fremtidens energi, miljø og klima.

Energiens Folkemøde afholdes af foreningen Energy Science World med støtte fra Esbjerg Kommune, en række fonde, virksomheder og uddannelsesinstitutioner – og INGENIØR’NE støtter naturligvis også.

Til Energiens Folkemøde sættes fokus på energi, miljø og klima – både blandt de højt specialiserede, men også med fokus på at nå ud til den almene, og ikke mindst inspirere de unge mod et fremtidigt uddannelsesvalg, hvor energien er i centrum.

Fokus på energi er stort hos INGENIØR’NE. Med øgede energikrav i byggeriet og den skærpede interesse for energioptimering, er der ingen tvivl om, at energi overordnet sammen med bæredygtighed og miljø er områder, vi bygger på. Netop derfor er det også særligt vigtigt for os hos INGENIØR’NE at støtte op når foreningen Energy Science World afholder Energien Folkemøde i Esbjerg, udtaler John Andresen, Direktør og Partner hos INGENIØR’NE.

 

Se opslag

14.09.2023

INGENIØR’NE rådgiver indenfor den grønne omstilling.

Den 13. september åbnede støtteordningen SMV:Grøn 2.0. En støtteordning, der er med til at skubbe små og mellemstore virksomheder mod en grøn omstilling, og kan give støtte til en bred vifte af initiativer indenfor rådgivning og investering eller en kombination heraf.

SMV:Grøn 2.0 yder 50% i støtte på rådgivning og/eller 25% i støtte på investeringer. SMV:Grøn 2.0 sætter særligt fokus på cirkulær økonomi, der sikrer et miljømæssigt ansvarligt ressourceforbrug. Ved at minimere mængden af affald og øge muligheden for genbrug og genanvendelse af ressourcer bidrager I til at reducere udledningen af drivhusgasser.

 

Skal vi hjælpe dig og din virksomhed på vej?

 

Eksempler på, hvad der gives tilskud til:

  • Afklaring og identifikation af virksomhedens potentialer for implementering af f.eks. redesigne produkter, processer, services eller for at reducere eller genanvende affald og genbruge restprodukter
  • Udvikling af cirkulære forretningsmodeller, arbejdsgange eller processer
  • Indsatser med det formål at øge efterspørgsel og udvikling af markedet og forbrugernes efterspørgsel på bæredygtige og ressourceeffektive løsninger
  • Opbygge eller øge kapacitet og overgang til grøn omstilling og cirkulær økonomi gennem adgang til partnerskaber, værdikædesamarbejder, netværksskabelse og symbioser i SMV´er
  • Test af cirkulære løsninger, forretningsmodeller eller processer mhp. at vurdere konkrete løsninger eller potentialer for virksomheden i overgangen til cirkulær økonomi.
  • Certificeringer og Miljømærkninger
  • Nyt software, maskiner eller udstyr
  • Test af eksisterende udstyr og produkter
Se opslag

24.08.2023

Prækvalificeret til DTU Space

DTU Campus i Lyngby står overfor opførelse af et Space Center.

3 hold er prækvalificeret til at give tilbud på opgaven. Vi hos INGENIØR’NE udgør i tæt samarbejde med 5E Byg og Arkitema det ene hold.

Bygning på DTU Campus Lyngby skal primært huse Institut for Rumforskning og Rumteknologi, DTU Space. Nybyggeriet bliver til en laboratorie- og kontorbygning på ca. 6.600 brutto m².

Vi ser meget positivt på opgaven hos DTU sammen med 5E Byg og Arkitema. Det er enormt spændende, at få lov til at bruge vores solide viden og erfaring fra sundheds- og laboratoriebyggerier i en anden kontekst, udtaler Jack Andersen, Projektchef, Markedsleder Sundhed.

Se opslag

21.08.2023

Efterspørgslen kalder på energirigtige løsninger

Hos INGENIØR’NE er der mange spændende igangværende projekter, ligesom rigtig mange spændende opgaver er i vente. Rådgivning, der fremtidssikrer en solid energiøkonomi er særligt efterspurgt.

Agilitet og løbende tilpasning til efterspørgslen i markedet har altid været prioriteret hos INGENIØR’NE. Efterspørgslen på bæredygtige og energioptimale løsninger er meget aktuelle, og et aktivt strategisk valg om at stå bredt på faglighed, har sikret INGENIØR’NE en sund og solid forretning gennem årene, der imødekommer fremtidens byggeri og efterspørgsel.

Koblingen mellem både energi og bæredygtighed ind til de traditionelle byggefaglige ingeniørdiscipliner er den ekstra service, vi kan tilbyde vores kunder, udtaler Ole Wandall-Frostholm, der er Drift- og Energirådgiver hos INGENIØR’NE.

Hos INGENIØR’NE sikres den optimale rådgivning gennem den brede pallette og det tværfaglige arbejde. 

Aktuelt arbejdes med flere opgaver indenfor energioptimering. Strømpriser er højaktuelle og uforudsigelige. Mange forbereder sig før efteråret og vinteren nærmer sig, og ønsker rådgivning til optimale løsninger. Der rådgives om den bedste langsigtede energibesparelse, de bedste tilskudsbetingelser og optimal fremadrettede drift indenfor alt fra boliger, industri til offentlige bygninger. 

Se opslag

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.
Kontakt os på tlf. 75 18 01 11 eller send os en mail på post@ingenior-ne.dk

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job