Se vores virksomhed

INGENIØR'NE er en moderne arbejdsplads, hvor vi vægter en målrettet indsats og høj kvalitet i arbejdet. Vi arbejder seriøst med vores vision, hvor vi som virksomhed yder langtidsholdbare, gennemtænkte og gennemarbejdede projekter.

Vores arbejdsmiljøforhold skal i alle henseender være gode, attraktive og udviklende. Vores gode arbejdsforhold skal sikre, at vi kan fastholde og tiltrække dygtige og kvalificerede medarbejdere. Vi skal skabe en arbejdsplads, hvor det er sjovt at gå på arbejde.
Det er vores politik og holdning, at ansatte ikke må udsættes for arbejdsbetingede skader, nedslidning, udbrændthed eller stress.
Nye medarbejdere introduceres grundigt i virksomheden. I løbet af den første tid efter tiltrædelsen bliver der tilknyttet en ”mentor”, som kan svare på spørgsmål og tage sig af den nye medarbejder socialt og arbejdsmæssigt.

Via en flad ledelsesstruktur sikrer vi, at medarbejdere kan komme til orde. På månedlige dialogmøder bliver medarbejderne orienteret om alle væsentligt forhold vedr. virksomhedens drift og dagligdag.

Vi afholder årlige udviklingssamtaler og arbejdspladsvurderinger, hvor forhold vedr. det fysiske og psykiske miljø drøftes.
Forebyggende arbejdsmiljøarbejde skal være en integreret del af alle aktiviteter og på alle niveauer i virksomheden. Arbejdsmiljøarbejdet skal omfatte alle miljømæssige påvirkninger, herunder psykiske påvirkninger.

Vi påskønner sociale aktiviteter for medarbejderne og yder økonomisk støtte til løbende arrangementer, som arrangeres af personaleforeningen.
Der afholdes jævnligt studieture til udflugtsmål i ind -eller udland, hvor formålet er at styrke både de faglige kvalifikationer, men også personlige relationer medarbejdere og ledelse i mellem. 

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.
Kontakt os på tlf. 75 18 01 11 eller send os en mail på post@ingenior-ne.dk

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job