Se vores kompetencer

Med INGENIØR'NE på sagen sikres det, at bygherrens idéer bliver til virkelighed, at byggeriet udføres til tiden, til den rigtige pris og i den rigtige kvalitet.

Vores kompetencer

Certificeret rådgivning. Vi yder rådgivning indenfor DGNB-certificeringsordning hvor vores DGNB-konsulenter rådgiver, udarbejder krav og indsamler dokumentation der skal anvendes i forbindelse med DGNB-certificering. Ligeledes har vi erfaring med Den frivillige bæredygtighedsklasse, LEED og Svanemærket.

Vores rådgivning er baseret på en grundig planlægning i de tidlige faser af projektet, så de nødvendige beslutninger tages rettidigt og omkostninger ved de bæredygtige valg minimeres.

Vi følger løbende op på de mål som vi i fællesskab med bygherren og øvrige projektteam har sat, så vi sikrer os at effekten af de bæredygtige valg kan dokumenteres efter ibrugtagning.

Vores fokusområder

Reduktion af CO2 udledning

Vi rådgiver vores kunder i, hvordan de på bedste vis kan opnå deres bæredygtighedsmål. I og med at bygge- og anlægsbranchen står for ca. 1/3 af Danmarks CO2-udledning, kan der samlet set spares for store mængder af CO2 udlægning, når vores kunder træffer de rigtige beslutninger. For at kunne træffe de rigtige beslutninger, kræver det også god rådgivning. Vores mål er at reducere klimaaftryk med de projekter vi arbejder med. Det gør vi bl.a. ved at foretage LCA-beregninger (livscyklusanalyser) i projektets designfaser, for at der dermed kan optimeres på mængder og materialeforbrug, samt vælger materialer som belaster vores miljø mindst muligt.

Ved at kombinere livscyklusanalyser (LCA) med totaløkonomiske beregninger (LCC), sikrer vi os desuden at vores bygherre kan vælge løsninger der ikke kun belaster miljøet, men også kræver minimal drift og vedligehold samt har lange levetider.

Endvidere kan vi med data fra energirammeberegninger beregne, bl.a. hvor store CO2 besparelser der opnås, ved at sænke bygningens energibehov.

Energieffektive bygninger – som en del af bæredygtigt byggeri

Vores store fokus på bygningernes energiforbrug og energirigtige løsninger resulterer i, at vi altid bestræber os på at optimere et byggeri på alle parametre, hvad enten det drejer sig om et nybyggeri som kræver energirammeberegning med passive og aktive energitiltag, eller et eksisterende byggeri med diverse styringsanlæg.

Vores dygtige CTS-ingeniører har stor erfaring med rådgivning inden for energibesparende CTS-løsninger.

Godt indeklima

Bygningens indeklima har stor indflydelse på brugerens adfærd og trivsel i bygningen. Som en afledt effekt heraf, har brugerens trivsel også en indvirkning på miljøbelastning fra installationer i driftsfasen.

Vores konsulenter i Svanemærket byggeri kan tilbyde rådgivning og løsninger som resulterer i, at bygninger får godt indeklima bl.a. vha. krav til bl.a. ventilation, fugtsikring og afgasning af skadelig kemi.

Derudover vil bygninger leve op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter. Det vil sige der kan stilles krav til alt fra maling og fugemasser til isolering, dampspærrer og gulve.

 

Miljøkortlægning

Et vigtigt bæredygtigt aspekt er genanvendelse og genbrug af materialer fra eksisterende byggerier. Med veludført miljøscreening er vi i stand til at udarbejde detaljerede beskrivelser samt en plan for, hvordan dette kan realiseres.

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.
Kontakt os på tlf. 75 18 01 11 eller send os en mail på post@ingenior-ne.dk

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job