Reference for AAB Kolding, Afd. 6 - Carl Plougs Vej / Bellevuegade

Totalrådgivning ifm. helhedsplan. 

Bygherre:

AAB Kolding

Arkitekt:

GRAA Arkitekter A/S

Areal:

50 boliger | 3.988 m²

Færdiggjort:

2020 - 2021

Byggeriet

Projektet omfatter renovering og ombygning af 50 boliger på Carl Plougs Vej 1 og Bellevuegade 44 – 52.

20 boliger er totalrenoveret til tilgængelighed mens, øvrige boliger bevarer deres oprindelige indretning og har fået nyt ventilationsanlæg.

Der er monteret nye vinduer og døre i alle boliger, mens der i tilgængelighedsboliger også er monteret altaner. Facaden mod gården er efterisoleret og skalmuret og der er etableret ny tagbelægning.

Udendørsarealerne ved de opgange, der er ombygget til tilgængelighedsboliger er optimeret således, at de er tilgængelige for kørestolsbrugere.

Byggeriet er udført i overensstemmelse med ABR18 og gennemført med støtte fra Landsbyggefonden.

Beboerne i tilgængelighedsboligerne har været genhuset under processen.

For at sikre et bæredygtigt byggeri, er der i projektet stillet en række krav, der påvirker materialevalg, producentvalg og byggeledelsen på projektet.

Projektet gennemføres som del af rammeaftale.

Udførte ydelser

Rådgivningen omfatter totalrådgivning med ansvar for arkitekt-og ingeniørydelser, herunder projekteringsledelse, projektering, alle ingeniørdiscipliner, miljøsanering, brand, byggeledelse, fagtilsyn og økonomistyring.

Desuden deltagelse i besigtigelse med Landsbyggefonden, udarbejdelse af skema A, B og C samt totaløkonomiske beregninger i samarbejde med bygherren. Upload af materiale til Landsbyggefondens driftsstøtteportal, udarbejdelse af supplerende rapporter digitalisering af eksisterende bygninger samt behovsanalyser. Afsluttende forhandlinger med Landsbyggefonden om endelig udformning og økonomi for helhedsplanens udførelse.


Udbudsform

Projektet er udbudt i hovedentreprise, i indbudt licitation.

Kent Grundell Hansen

Projektchef
Tlf.: +45 22 19 67 60
Mail: kh@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job