Reference for AAB Kolding, Afd. 6 - Carl Plougs Vej / Bellevuegade

Renovering og ombygning af 50 almene boliger 

Bygherre:

AAB Kolding

Areal:

50 boliger, 3.988 m2

Færdiggjort:

2020 - 2021

Byggeriet

Projektet omfatter renovering og ombygning af 50 boliger på Carl Plougs Vej 1 og Bellevuegade 44 – 52.

Carl Plougs Vej 1 og Bellevuegade 52 ombygges til tilgængeligheds-boliger, øvrige boliger beholder deres nuværende indretning og får nyt ventilationsanlæg.

Der monteres nye vinduer og døre samt nye altaner. Facaden mod gården efterisoleres og skalmures og der etableres ny tagbelægning.

Udendørsarealerne ved de opgange, der ombygges til tilgængelighedsboliger optimeres således, at de bliver tilgængelige for kørestolsbrugere.

Udførte ydelser

Rådgivningen omfatter totalrådgivning med ansvar for arkitekt-og ingeniørydelser, herunder:

Projekteringsledelse
Projektering
Alle ingeniørdiscipliner
Miljøsanering
Brand
Byggeledelse
Fagtilsyn
Økonomistyring

Rådgivningen gennemføres som del af rammeaftale.


Udbudsform

Projektet udbydes i hovedentreprise, i indbudt licitation.

Kent Grundell Hansen

Projektchef
Tlf.: +45 22 19 67 60
Mail: kh@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job