Reference for Arbejdernes Boligforening afd. 6 og 7, Kloakseparering

Totalrådgivning ifm. kloakseparering

Bygherre:

Arbejdernes boligforening

Areal:

298 boliger | 18 boligblokke

Færdiggjort:

2017 - 2018

Byggeriet

Udførelse af nyt regnvandssystem og udskiftning/strømpeforing af eksisterende fællesledning til etablering af nyt spildevandssystem samt etablering af nye vandstik for 18 boligblokke, hvor ca. 298 lejemål er omfattet af arbejdet.

Projektet omfatter projektering, byggeledelse og 1 års gennemgang af nye regnvandsledninger internt på grunden, herunder optimering af ledningsføringer og fremtidigt vedligehold, samt udskiftning af enkelte spildevandsstik. Eksisterende fællesledning anvendes til spildevand og strømpefores grundet lægningsdybde og tilstødende fundamenter.

I projektering er indtænkt, hvorledes arbejdet kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt.

Alle lejligheder var beboede under renoveringen, hvilket stillede krav til "nedetiden" for kloakken. Beboere blev løbende orienteret om arbejdets fremdrift og hvornår deres lejlighed stod for tur.

Sideløbende med kloakseparationen blev vandledninger udskiftet, ligesom der blev koordineret med Din Forsyning, som stod for kloakseparering til og igennem området. 

Projektet er udført i overensstemmelse med AB92.

Udførte ydelser

INGENIØR'NE har som totalrådgiver varetaget projekteringsledelse, projektering af anlæg og vvs, byggeledelse, fagtilsyn og 1 års gennemgang.


Udbudsform

Hovedentreprise.

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job