Reference for Bindesbøllbyen

1000 boliger i Risskov fordelt på flere forskellige typer byggerier.

Bygherre:

KPC, PKA Pension, LPE Pension

Totalentreprenør:

KPC og Raundal & Moesby

Areal:

74.730 m²

Færdiggjort:

2018 - 2022

Byggeriet

Det psykiatriske hospital i Risskov er flyttet til nye bygninger i Skejby i forbindelse med udvidelsen af Skejby sygehus. Det gamle hospital er købt af KPC, som udvikler hele området med nye boliger. De bevaringsværdige bygninger er solgt fra, til forskellige boligselskaber (ca. 30.000 ), mens ca. 50.000 gammelt hospitalsbyggeri er revet ned. Dette har frigjort plads til at i alt 82.000 nybyggeri kan opføres og indrettes til ca. 1000 nye boliger. Af denne bygningsmasse er INGENIØR’NE rådgiver på 74.730 . Der er tale om meget varieret byggeri, lige fra salgsboliger som 2 etagers rækkehuse, til kollegieboliger og 5 etagers udlejningsejendomme med mange forskellige boligstørrelser.

Byggeriet udføres i betonelementer og letbeton-elementer. Facader er tegl og tage er en blanding af saddeltag med zink og flade tage med tagpap. Der bruges badekabiner i næsten alle 1000 lejligheder. Byggerierne funderes direkte, men funderingsforholdene er generelt udfordrende, idet underbunden består af meget fed ler, som kan tørre ud.

Udførte ydelser

INGENIØR'NE har udført ingeniørprojektering på samtlige ingeniørfag. Projektet er afleveret faseopdelt og det samlede projekt er delt op i passende projektstørrelser, så det er overskueligt for alle parter.

INGENIØR’NE har desuden ifm. Alléhusene udarbejdet LCA-beregning jfr. Bygningsreglementet.


Udbudsform

Totalentreprise.

Erling Hjorth Sørensen

Produktionschef, Partner
Tlf.: +45 60 29 32 30
Mail: ehs@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job