Reference for Bredhøj, Silkeborg

120 almene lejligheder fordelt på 4 boligblokke på hver 10 etager med 30 boliger i hver, samt kælder.

Bygherre:

Midtjysk Boligselskab

Totalentreprenør:

O. Adsbøll & Sønner

Areal:

12.580 m²

Færdiggjort:

2018 - 2021

Byggeriet

Nybyggeri af 4 almene boligblokke på hver 10 etager med hver 30 boliger på i alt 12.580 m2 samt kælder.

Desuden etablering af ude- og friarealer, p-pladser, veje, stier m.v.

Projektet er fordelt på 2 etaper.
Etape 1 – blok 1 og 2 afsluttes ultimo 2019 og etape 2 (blok 3 og 4) afsluttes foråret 2021.

 

Udførte ydelser

Rådgivningen omfatter dispositionsforslag, projektering af alle ingeniørfag incl. brand- og energiforhold, lyd- og dagslysindfald samt IKT ledelse. Håndtering af LAR projekt samt eksisterende skybrudsveje.


Udbudsform

Projektet udføres i totalentreprise i samarbejde med O. Adsbøll & Sønner og TNT arkitekter.

Bjarne Linde Jensen

Afdelingschef Odense, Projektleder, VVS Ventilations Ingeniør
Tlf.: +45 22 36 37 24
Mail: blj@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job