Reference for DAB FREMAD Boligforening - Gefionsparken

Renovering af 77 almennyttige boliger

Bygherre:

DAB Fremad Boligforening Esbjerg

Areal:

77 boliger | 6580 m2

Færdiggjort:

2022 - 2023

Byggeriet

Renovering af 77 boliger beliggende i en rækkehusbebyggelse.

Udvendig renoveres kviste, facade, vinduer, ledninger i terræn og belægning.

Indvendigt renoveres køkkener, bad og installationer, herunder nyt mekanisk ventilationsanlæg.

Opgaven udføres i samarbejde med Gråbrødre Arkitekter og udenomsarealer nytænkes for at bebyggelsen opnår en samlet helhed.

I byggeriet er der valgt materialer som har lang levetid og minimalt vedligehold. I anlægsprojektet er der indtænkt drift af ledninger i terræn. Der er f.eks. etableret større sandfangsbrønde, hvorved driften bliver minimeret.  

Nye bygningsdele efterisoleres til BR2020.

Udførte ydelser

Rådgivningen omfatter totalrådgivning med gennemførelse af den beboerdemokratiske proces via workshops.
Logistikplaner for byggeriet.

Udarbejdelse af økonomiske beregninger for skema A og B samt totaløkonomiske beregninger. Upload af materiale til Landsbyggefondens driftsstøtteportal.

Gennemførelse af projektering og udbud som storentreprise.

INGENIØR'NE står for projektledelse for rådgivningsteamet, ingeniørprojektering, energioptimering, planlægning og tidsstyring, fagtilsyn og byggeledelse samt arbejdsmiljøkoordinering.

Opgaven udføres i samarbejde med Gråbrødre Arkitekter


Udbudsform

Storentreprise.

Christian Bjerre Jensen

Konstruktions- og anlægsingeniør
Tlf.: +45 40 11 86 41
Mail: cb@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job