Reference for DAB FREMAD Boligforening - Gefionsparken

Renovering af 77 almennyttige boliger

Bygherre:

DAB Fremad Boligforening Esbjerg

Areal:

77 boliger | 6580 m2

Færdiggjort:

2022 - 2023

Byggeriet

Renovering af 77 boliger beliggende i rækkehusbebyggelse.

Indvendigt omfatter renoveringen køkkener, bad og installationer, herunder nyt mekanisk ventilationsanlæg.

Nye bygningsdele er efterisoleret jfr. BR2020.

Udvendigt omfatter renoveringen kviste, facader, vinduer, efterisolering, ledninger i terræn, belægninger renovering af kloakker og etablering af LAR-anlæg til håndtering af regnvand. Udenoms arealer nytænkes for at bebyggelsen opnår en samlet helhed.

I byggeriet er der valgt materialer som har lang levetid og minimalt vedligehold. I anlægsprojektet er der indtænkt drift af ledninger i terræn. Der er f.eks. etableret større sandfangs brønde, hvorved driften bliver minimeret.

Renoveringen er gennemført med støtte fra Landsbyggefonden.

Udførte ydelser

INGENIØR'NE har som totalrådgiver varetaget projekteringsledelse, IKT-ledelse, projektledelse, projektering af alle ingeniørdiscipliner, miljøsanering, energioptimering, planlægning og tidsstyring, brand, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering, fagtilsyn, økonomistyring samt aflevering.

Desuden afholdelse af den beboerdemokratiske proces med informationsmøder, beboerinddragelse og workshops samt udarbejdelse af logistikplaner for genhusning og integrering i udførelsestidsplan.

Endvidere deltagelse i besigtigelse med Landsbyggefonden, afsluttende forhandlinger med Landsbyggefonden om endelig udformning og økonomi for helhedsplanens udførelse. Udarbejdelse af økonomiske beregninger for skema A, B og C samt totaløkonomiske beregninger. Upload af materiale til Landsbyggefondens driftsstøtte-portal. Udarbejdelse af supplerende rapporter digitalisering af eksisterende bygninger samt behovsanalyser. Udarbejdelse af boliganalyse vedr. tilgængeligheds- og sammenlægningsboliger.


Udbudsform

Storentreprise.

Christian Bjerre Jensen

Projektleder, Fagchef for Alment samt Anlæg
Tlf.: +45 40 11 86 41
Mail: cb@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job