Reference for Fuglebakken, Esbjerg

Renovering af 187 boliger, hvoraf de 60 lejligheder er etableret med tilgængelighed

Bygherre:

EAB, Esbjerg

Areal:

187 boliger

Færdiggjort:

2014 - 2017

Byggeriet

Renoveringen omfatter ny klimaskærm, tag, nye ydermure, vinduer og døre. Total indvendig renovering med optimeringen af lysforhold, ombygning og nyindretning af lejlighederne.

Den oprindelige bebyggelse er en flergenerationers afdeling. Afdelingen er opført i 1956 til 1958, som et forsøgsbyggeri med nedrivningsklausul på 60 år.

Bebyggelsen er efterisoleret i 1986.

Opgaven blev udført i samarbejde med d.a.i. arkitekter og udenomsarealer nytænkes for at bebyggelsen opnår en samlet helhed.

 

Udførte ydelser

Rådgivningen omfatter delt rådgivning med gennemførelse af den beboerdemokratiske proces via workshops og studieture.
Logistikplaner for genhusning.

Udarbejdelse af økonomiske beregninger for skema A og B samt totaløkonomiske beregninger. Upload af materiale til Landsbyggefondens driftsstøtteportal.

Gennemførelse af projektering, prækvalifikation og udbud som fagentreprise.
INGENIØR'NE har varetaget projektledelse for rådgivningsteamet, ingeniørprojektering, energioptimering, planlægning og tidsstyring, fagtilsyn og byggeledelse samt arbejdsmiljøkoordinering.


Udbudsform

Projektet erudført i fagentreprise.

Bjarne Burgdorff

Projektchef, Markedsleder Alment
Tlf.: +45 24 69 45 30
Mail: bb@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job