Reference for Teglværkskvarteret, Esbjerg

115 nye boliger

Bygherre:

Arbejdernes Boligforening, Esbjerg

Areal:

8400 m²

Pris:

DKK 125 mio. incl. moms

Færdiggjort:

2017 - 2021

Honorarsum:

DKK 11,8 mio. incl moms

Byggeriet

Opførelse af 115 boliger for Arbejdernes Boligforening, som en del af bebyggelsen Teglværkskvarteret i Esbjerg.


Projektet omfatter 65 familieboliger i Tårn A, B+C samt 50 integrationsboliger, der er etableret ovenpå områdets nye dagligvarebutik.

Tårn A, B+C er opført i 6 til 12 etager og udført med central trappe- og elevatorkerne, der af hensyn til flugtvejssikkerheden er forsynet med overtryksventilering.

Integrationsboligerne er små etværelses boliger, som er opført i 2 til 4 etager. Adgang til boligerne sker via to trappe- og elevatortårne samt udvendig svalegang. Dagligvarebutikken er udført under anden entreprise.

Bygningerne er "klimasikret" ved at gulvniveau er hævet, så der ikke kan komme vand ind ved en evt. oversvømmelse.

Der er lavet totaløkonomisk beregning på projektet.

Udførte ydelser

INGENIØR'NE har som totalrådgiver varetaget ingeniørrådgivningen i form af projekteringsledelse, tilsyn og byggeledelse.

Som underrådgiver er tilknyttet Arkitektfirmaet Rudolf LOLK A/S.


Udbudsform

Projektet er udbudt som EU-udbud i fagentreprise med forudgående prækvalifikation iht. udbudsloven.


Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte mig"


Christian G. Gram

INGENIØR'NE, Gruppeleder Konstruktioner, Esbjerg

Christian G. Gram

Gruppeleder Konstruktioner, Esbjerg
Tlf.: +45 26 81 27 75
Mail: cg@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job