Reference for DAVIDSEN Tømmerhandel A/S, Vejle

Omfattende udvidelse og modernisering af eksisterende faciliteter

Bygherre:

Davidsen Tømmerhandel A/S Vejle

Areal:

Renovering: 1.200 | Nybyg:

Færdiggjort:

2023 - 2024

Byggeriet

Davidsen Tømmerhandel ønsker at skabe nye faciliteter, der lever op til fremtidens krav.

Udvidelsen af tømmerhandlen sker i flere etaper. Første etape omfatter en udvidelse af trælasten på 2.500 m². Derudover optimeres logistikken med forbedrede ind- og udkørselsforhold.

I anden etape udvides butiksarealet med opførelse af en ny butik på 480 m², så der sammenhængende bliver en butik på i alt 1.200 m² fordelt på 2 plan. På 1. sal indrettes afdeling med arbejdstøj.

Det nye butiksareal samt kontorer forsynes med ventilation med genvinding, og der monteres næsten 200 m² solceller på taget, som led i projektets bæredygtighedsstrategi.

Samtidig med udvidelsen/ombygningen af butikken og kontorerne til aktuelle behov ændres bygningernes forsyningskilde til fjernvarme i stedet for opvarmning med gas.

Alle arbejder pågår med butikken i fuld drift. 

Udførte ydelser

INGENIØR’NE varetager projekteringsledelse og projektering - herunder medvirkende ved idéudvikling og budgettering.

Projektet gennemarbejdes fra skitseforslag til myndighedsansøgning og udførelsesprojekt.

INGENIØR’NE rådgiver inden for anlæg, konstruktioner, brand, VVS og el, energi- og miljørådgivning, byggeledelse og afleveringsforretning.

 


Udbudsform

Fagentrepriser.

Kresten Jensen

Bygherrerådgiver/Projektchef
Tlf.: +45 27 26 46 60
Mail: kje@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job