Reference for Det Faglige Hus, Esbjerg

Nyt kontordomicil ved Esbjerg Lufthavn for Det Faglige Hus.
Bygningen opføres som 2020 energibygning.
Rådgivningen omfatter ingeniørprojektering, byggeledelse og tilsyn.

Bygherre:

Det Faglige Hus

Att:

Brian Elsted Hansen, tlf. 79128096

Areal:

8000 m²

Færdiggjort:

2012 - 2013

Byggeriet

Opførelse af nyt kontordomicil ved Esbjerg lufthavn for Det Faglige Hus. Domicilet har et etageareal på 8000 m2 og opført i 3 etager.

Domicilet indeholder foyer, kontorlandskaber, kantine med produktionskøkken samt arkiv og depotrum i kælderetagen.

Projektet omfatter herudover anlægsarbejder for at skabe sammenhæng mellem terræn og bygninger, herunder nyt p-pladsområde og forplads.

Bygningen opføres som 2020 energibygning. Der monteres et 60 KW solcelleanlæg, som er opdelt på 4 stk. 15 KW invertere fra Danfoss Solar, type TLX Pro 15k.

Solcelleanlægget monteres på Jual tagkonsoller og skinnesystem fra WasiSolar. Solcellerne er placeret med en hældning på 30 grader og har retning stik syd.

Opvarmning af bygningen sker alene med jordvarme suppleret med varmepumper.

Se mere her: https://www.detfagligehus.dk/ 

Udførte ydelser

INGENIØR’NE har forestået totalrådgivning ifm. opgaven hvilket bl.a. har omfattet bygherrerådgivning, projekt- og projekteringsledelse, koordinering med EDB-CAD, IKT/Revit.

Tilsyn og opfølgning er lavet i AJOUR.
Projektet blev udført i fagentreprise med op til 30 fagentreprenører.

Rådgivningen omfatter bygherrerådgivning, projektledelse, tilsyn og byggeledelse.

Der er foretaget commissioning af byggeriet så det var driftsklar til tiden og opfyldte de definerede krav.


Udbudsform

Projektet er udført i fagentreprise.


Der er foretaget commissioning af byggeriet, så det var driftsklar til tiden og opfyldte de definerede krav."


Erling Hjorth Sørensen

INGENIØR'NE, Civilingeniør, Partner

Erling Hjorth Sørensen

Civilingeniør, Partner
Tlf.: +45 60 29 32 30
Mail: ehs@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job