Reference for Flygtningemuseet FLUGT

Genskabelse af en unik historisk fortælling ved at forene de få bevarede historiske bygninger med nyt. Mødet med den buede facade giver oplevelsen af et lukket ydre, hvorfra der åbnes op til et helt samfund på anden side.

Bygherre:

Vardemuseerne

Att:

Claus Kjeld Jensen, tlf. 2938 6664

Areal:

1500 / 600 m2

Færdiggjort:

2018 - 2022

Byggeriet

Tilbage i Anden Verdenskrig var området omkring Aal plantagen ved Oksbøl Danmarks største flygtningelejr. Nu arbejdes der for Vardemuseerne på at skabe et unikt museum med respekt for historien. Museet skal symbolisere det lukkede ydre og det åbne indre, hvor flygtningelejren fungerede som en by, med alle de funktioner, der normalt hører til et samfund.

Projektet består i en opdatering af området omkring den gamle oksbøllejr, herunder ombygning af to eksisterende barakker samt opførsel af en ny ankomstbygning.

I den ene af de to barakker etableres udelukkende udstilling samt biograf i flere plan, hvor den tidligere kælder inddrages. I den anden barak etableres undervisningsfaciliteter, café, produktionskøkken samt personalefaciliteter suppleret med udstilling.

Det samlede areal for de to eksisterende barakker er ca. 1500 m2, som renoveres med respekt for de historiske detaljer fra den tidligere flygtningeby.

Begge barakker bygges sammen via en buet tilbygning på ca. 600 m2, der med et højt arkitektonisksnit understøtter de renoverede barakker.

 

Udførte ydelser

INGENIØR'NE har været bygherrerådgiver på projektet forud for projekteringen.

INGENIØR´NE udfører projektering som delt rådgivning i samarbejde med arkitekten BIG og Nem Byg A/S som styrende entreprenør.

INGENIØR´NE står for projekteringsledelsen, og udfører projektering af alle ingeniørdiscipliner herunder fagtilsyn samt sikring af overholdelse af den økonomiske ramme under projekteringen gennem faseopdelt budgetafhandling for optimal økonomisk styring.

INGENIØR´NE og BIG håndterer i fællesskab brugerprocessen og udarbejdelse af byggeprogrammet.


Udbudsform

Projektet udføres i fagentreprise med NemByg som styrende entreprenør.


Det er en spændende udfordring, at være en del af skabelsen af en historisk fortælling"


Michael Jensen

INGENIØR'NE, Projektchef, Partner

Michael Jensen

Projektchef, Partner
Tlf.: +45 26 84 60 07
Mail: mj@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job