Reference for Boliger Vallensbæk Stationstorv

Projektering af 49 almene seniorboliger fordelt på 4 etager med tilhørende fælleslokaler i f.m. Vallensbæk Stationstorv 

Boligerne danner ramme om seniorbofællesskab.

Rådgivningen omfatter udførelse af ingeniørprojektering samt byggeledelse og tilsyn.

 

Bygherre:

Vallensbæk Boligselskab

Totalentreprenør:

NJ Gruppen

Areal:

5000 m²

Færdiggjort:

2015

Byggeriet

Vallensbæk Stationstorv omhandler etablering af 49 almene seniorboliger fordelt på 4 etager med tilhørende fælleslokaler.

Bebyggelsen skal danne ramme om et seniorbofællesskab, som Vallensbæk Boligselskab er ved at etablere parallelt med opførelsen af boligerne.

Boligerne skal opføres oven på en ny centerbebyggelse på Vallensbæk Stationstorv, som opføres under anden entreprise umiddelbart forinden igangsætningen af dette projekt. Centerbebyggelsen færdiggøres samtidig med at råhuset for nærværende opgave udføres. Det eksisterende Vallensbæk Stationstorv nedrives delvist for at give plads til den nye bebyggelse. Centerbebyggelsen består af butikker i et plan med adgang til hver butik i facaden mod P-pladsen. Der etableres P-dæk på taget over centret og boligerne etableres på søjler over P-dækket.

Udførte ydelser

Rådgivningen består af udførelse af alle ingeniørdicipliner som 3D projektering samt udførelse af tilsyn og byggeledelse.
Projektet udføres i totalentreprise i samarbejde med NJ Gruppen og CASA arkitekter


Udbudsform

Projektet udføres i totalentreprise.


Projektet er udført i 3D projektering"


Henrik Bilberg

INGENIØR'NE, Partner, afdelingschef, bygherrerådgiver

Henrik Bilberg

Partner, afdelingschef, bygherrerådgiver
Tlf.: +45 40 11 27 37
Mail: hb@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job