Reference for AKUT 2 - Regionshospitalet Horsens

Ombygning og renovering af eksisterende akutafdeling i 4 etaper.

Rådgivningen omfatter ingeniørprojektering, byggeledelse og fagtilsyn.

Bygherre:

Region Midt, Regionshospitalet Horsens

Areal:

2000 m² renovering + 2000 m² ombygning

Færdiggjort:

2017 - 2022

Byggeriet

Total ombygning af tidligere centrale operationsafdeling til akut modtagelse, samt renovering af eksisterende akutafdeling.  2500 m² tung renovering, hvor der ombygges og renoveres i 4 etaper med sygehusafdelingen i fuld drift. Opholdsfaciliteter, lægevagtfaciliteter, sengepladser til patienter med mindre komplekse tilstande, personalefaciliteter, depotrum samt sengeafsnit i forbindelse med Akutafdelingen. Alle nødvendige installationer er indeholdt i opgaven, herunder vand, varme, el, styring af IT.

Projektet indeholder desuden en komplet facaderenovering i 2 niveauer, overfladearbejder, samt etablering af en lukket adgangsvej til akut/ lægevagten. Der skal etableres differentierede indgange til hhv. liggende og gående patienter.

De nye fysiske rammer skal understøtte det tværfaglige samarbejde i afdelingen og den nuværende praksis med ”speciallægen i front”

Projektet gennemføres i forlængelse af bygherres afslutning på AKUT 1 i samarbejde med KPF Arkitekter.

Som en del af opgaven skal foreliggende projektforslag udarbejdet af CF Møller skal granskes, re-tænkes og kvalificeres.
Herudover udføres facaderenovering og renovering af lofter med let renovering over 1500 m².

Udførte ydelser

Der er udarbejdet for-og hovedprojekt, tilbudshentning samt kontrahering og projektopfølgning. INGENIØR`NE har forestået byggeledelse og fagtilsyn. Projektet har omfattet teknisk rådgivning og bistand vedrørende konstruktion, commissioning, VVS, ventilation, EL og CTS. Herudover rådgivning i forbindelse med projektering af forsyningsveje.


Udbudsform

Projektet er udbudt i fagentreprise.

Yderligere oplysninger fås hos Senior Projektchef Jack Andersen.


Hvis du vil høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte mig."


Jack Andersen

INGENIØR'NE, Seniorprojektchef, bygherrerådgiver og sundhed

Jack Andersen

Seniorprojektchef, bygherrerådgiver og sundhed
Tlf.: +45 20 46 17 04
Mail: jka@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job