Reference for AKUT 2 - Regionshospitalet Horsens

Ombygning og renovering af eksisterende akutafdeling i 4 etaper.

Rådgivningen omfatter ingeniørprojektering, byggeledelse og fagtilsyn.

Bygherre:

Region Midt, Regionshospitalet Horsens

Arkitekt:

ERIK Arkitekter

Areal:

2000 m² renovering + 2600 m² ombygning

Færdiggjort:

2017 - 2022

Byggeriet

Projektet gennemføres i forlængelse af bygherrens afslutning på AKUT 1 og omfatter total ombygning af tidligere central operationsafdeling til akutmodtagelse, samt renovering af eksisterende akutafdeling. 

4600 m² tung renovering/ombygning i 4 etaper med sygehusafdelingen i fuld drift. Opholdsfaciliteter, lægevagtfaciliteter, sengepladser til patienter med mindre komplekse tilstande, personalefaciliteter, depotrum samt sengeafsnit i forbindelse med Akutafdelingen. Alle nødvendige installationer er indeholdt i opgaven, herunder vand, varme, el, styring af IT.

Projektet på niveau 2 omfatter bl.a. etablering af ny traumeafdeling med 2 store fuldt udstyrede traumestuer samt en mindre stue og en dekontaminering/brandsårsstue, ny diagnostisk ø central i afdelingen. 26 sengestuer af varierende størrelse, 5 "blå" pladser, 1 GU-stue, 2 lægevagtrum samt et konferencerum med plads til 18-20 personer. Derudover følgearbejder i form af trappe og elevator.

Projektet indeholder desuden en komplet facaderenovering i 2 niveauer, efterisolering af tag, overfladearbejder, miljøsanering, totalrenovering af installationer og varmesystem samt etablering af en lukket adgangsvej til akut/ lægevagten. Der skal etableres differentierede indgange til hhv. liggende og gående patienter.

De nye fysiske rammer skal understøtte det tværfaglige samarbejde i afdelingen og den nuværende praksis med ”speciallægen i front”.

Som en del af opgaven skal foreliggende projektforslag udarbejdet af CF Møller skal granskes, re-tænkes og kvalificeres.
Herudover udføres facaderenovering og renovering af lofter med let renovering over 1500 m².

Udførte ydelser

INGENIØR'NE har som totalrådgiver varetaget følgende ydelser:

  • Projekteringsledelse
  • Brugerinddragelse
  • IKT-ledelse
  • Udarbejdelse projektforslag samt for- og hovedprojekt
  • PQ for entreprenører med tilhørende udvælgelse
  • Tilbudsindhentning og kontrahering med fagentrepriser
  • Projektopfølgning og fagtilsyn 

INGENIØR'NE har forestået byggeledelse. 

Projektet har omfattet teknisk rådgivning og bistand vedrørende konstruktioner, commissioning, VVS, ventilation, EL, miljø og CTS.

Herudover rådgivning i forbindelse med projektering af forsyningsveje og rådgivning omkring rokader for afdelinger som flyttes imellem de enkelte bygninger.

Teamet overtog et projektforslag udarbejdet af C.F. Møller, som dannede udgangspunkt for projektets videre forløb.

INGENIØR`NE har i den forbindelse udført verificering, kvalificering og revidering af projektforslag på baggrund af en omfattende dialog og samarbejde med brugerudvalget. Derudover hoved- og detailprojektering, projektopfølgning og fagtilsyn og i den forbindelse drøftet og kvalificeret det medicotekniske udstyr i tæt samarbejde med brugere og ingeniører.


Udbudsform

Projektet er udbudt i fagentreprise.

Yderligere oplysninger fås hos Senior Projektchef Jack Andersen.


Hvis du vil høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte mig."


Jack Andersen

INGENIØR'NE, Projektchef, Markedsleder Sundhed

Jack Andersen

Projektchef, Markedsleder Sundhed
Tlf.: +45 20 46 17 04
Mail: jka@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job