Reference for Kolding Sundhedscenter, Etape 2

Kolding Sundhedscenter - Etape 2

Bygherre:

Kolding Kommune

Areal:

4500 m²

Pris:

DKK 74 mio.

Færdiggjort:

2016 - 2017

Honorarsum:

DKK 500.000

Byggeriet

Projektet omfatter opførelse af sundhedscenter ved Kolding Sygehus.

Sundhedscentret, etape 1, fremstår i dag som et karakterfuldt og imødekommende bygningsanlæg, der i idé, udtryk og disponering ikke signalerer sygehus men sundhedscenter.

Ved opførelse af etape 2 skal det samlede byggeri fortsat fremstå karakterfuldt og imødekommende og danne ét hele som én bygning med et fælles formsprog.

Etape 2 omfatter en række specialfunktioner så som tandregulering, tandkirurgi og specialtandpleje til fysik og psykisk udviklingshæmmede samt sindslidende. Samling af disse funktioner et centralt sted i kommunen og placering i forbindelse med sygehuset, giver mulighed for øget kvalitet og effektivitet.

Udførte ydelser

Vores ydelse omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af Kolding Sundhedscenter, etape 2 herunder:

  • Udarbejdelse af byggeprogram bestående at bl.a. funktionsbeskrivelser, funktionsdiagrammer, rum- og arealopgørelser
  • Udarbejdelse af nyt standardbyggeprogram for Kolding Kommune
  • Gennemførelse af EU-udbud med forudgående prækvalifikation
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentrepriseudbud
  • Deltage som rådgiver og varetage sekretærfunktionen for bedømmelsesudvalget i forbindelse med bedømmelse af indkomne forslag
  • Kontrahering med totalentreprenør
  • Opfølgning og bygherretilsyn i udførelsesperioden
  • Mangelgennemgang, aflevering og 1 års eftersyn

Udbudsform

Kolding Sundhedscenter udbydes i totalentreprise i EU-udbud med forudgående prækvalifikation.

Se flere Projekter herunder