Reference for Kolding Sundhedscenter, Etape 2

Kolding Sundhedscenter - Etape 2

Bygherre:

Kolding Kommune

Areal:

4500 m²

Færdiggjort:

2016 - 2017

Byggeriet

Projektet omfatter opførelse af sundhedscenter ved Kolding Sygehus.

Opførelse af Sundhedscentret etape 2 danner sammen med etape 1 et karakterfuldt og imødekommende bygningsanlæg i én fællesbygning, der i idé, udtryk og disponering ikke signalerer sygehus, men sundhedscenter.

Etape 2 omfatter en række specialfunktioner såsom tandregulering, tandkirurgi og specialtandpleje til fysik og psykisk udviklingshæmmede samt sindslidende. Samling af disse funktioner et centralt sted i kommunen, og placering i forbindelse med sygehuset, giver mulighed for øget kvalitet og effektivitet.

Udførte ydelser

INGENIØR'NE har varetaget bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af Kolding Sundhedscenter, etape 2 herunder:

  • Udarbejdelse af byggeprogram bestående at bl.a. funktionsbeskrivelser, funktionsdiagrammer, rum- og arealopgørelser
  • Udarbejdelse af nyt standardbyggeprogram for Kolding Kommune
  • Gennemførelse af EU-udbud med forudgående prækvalifikation
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentrepriseudbud
  • Deltagelse som rådgiver og varetagelse af sekretærfunktionen for bedømmelsesudvalget i forbindelse med bedømmelse af indkomne forslag
  • Kontrahering med totalentreprenør
  • Opfølgning og bygherretilsyn i udførelsesperioden
  • Mangelgennemgang, aflevering og 1 års eftersyn

Udbudsform

Kolding Sundhedscenter er udbudt i totalentreprise i EU-udbud med forudgående prækvalifikation.

Henrik Bilberg

Afdelingschef Kolding, Partner
Tlf.: +45 40 11 27 37
Mail: hb@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job