Reference for Scandinavian Fittings & Flanges ApS

Projektering af nyt lager, værksted, velfærds- og kontorbygning.

Bygherre:

Scandinavian Fittings & Flanges ApS

Areal:

1750 m²

Pris:

17 mio kr.

Færdiggjort:

2015

Byggeriet

Nyt erhvervsbyggeri med plads til ca. 20 arbejdspladser og kantine til 25 personer. Bygningen indeholder lagerhal med traverskraner, værksted med procesudsugning fra drejebænk og svejsere, omklædningsfaciliteter til herrer og damer, kontorer med birum samt fælles kantine.

Rundt om lagerhallen etableres ca. 3000 m2 belægninger for udendørs oplag af materialer samt kørsel med lastbiler.

Projektet er direkte funderet på en let skrående grund. Der er udført støttemure mod nabogrunde og terrænregulering for tilvejebringelse af plane oplagspladser.

Udførte ydelser

Rådgivningen omfatter underrådgivning for Arkitektfirmaet Rudolf Lolk.


Udbudsform

Projektet udføres i fagentreprise.

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job