Reference for UC Syddanmark, Esbjerg

Projektet omhandler ombygning og renovering af undervisningslokaler, installationer og udearealer, UC Syddanmark, Skolebakken 144, Esbjerg.

Bygherre:

UC Syddanmark, Esbjerg

Areal:

9000 m²

Færdiggjort:

2014 - 2017

Byggeriet

Ombygningen omfatter bl.a. nye auditorier, ombygning af atriumgårde, udvidelse af laboratorier, tilbygning af nye grupperum, etablering af nyt bevæglab, forbindelsesgange mellem bygninger og totalrenovering af eksisterende undervisningslokaler – i alt ca. 9000 .

Endvidere er udført omfattende renoveringer på installationer for EL, VVS, CTS og ventilation samt forbedringer på klimaskærm med særlig fokus på reduktion af energiforbrug.

Desuden rådgivning inden for brand og akustik.

Udvendigt er etableret nye gårdmiljøer for studie og rekreativt ophold samt renovering og udvidelse af cykelparkeringer og belægninger.

LABORATORIEBYGNING:
Baggrunden for udvidelserne er en sammenlægning af lærer- og laborantuddannelserne. I den forbindelse er etableret nye depotrum, kemikalierum, incubatorrum og renrum.

Desuden er  laboratoriet saneret med nyt inventar og nye overflader for at imødekomme skærpede krav til hygiejne og rengøringsvenlighed.

Ydermere er der optimeret på sikkerhed og energiforbrug ved ventilering gennem bl.a. stinkskabe, punktudsugninger og kemisk affaldshåndtering.

SIMULERINGSSENGESTUEAFSNIT:
Som et led i at forbedre og målrette undervisningen for sygeplejeruddannelsen er et simuleringssengestueafsnit etableret. Her kan sygeplejeeleverne få forbedret uddannelsen omkring de hygiejnemæssige forhold i og omkring patienterne i et sengestueafsnit. Der er etableret både sengestuer med paneler for ilt og sug, medicinrum, toilet/ bad, konferencerum, depotrum, urent skyllerum osv. som på et rigtigt sengeafsnit.


OPFØRELSE AF NY UNDERVISNINGSBYGNING:
Undervisningsbygningen er udført med selvstændige datastuer, indbygget køleanlæg samt automatisk solafskærmning på facaderne. Samtlige undervisningslokaler er indrettet fleksibelt, med udgangspunkt i mulighed for individuel opdeling. Alle grupperum er etableret, så de kan anvendes som både grupperum og/eller permanente kontorer.

Projektet er udført med alle ingeniørfag (konstruktioner og tekniske installationer) og der er udarbejdet projekt i forbindelse med udbud af AV- og IT-udstyr. AV-udstyr er samkørt med solafskærmning, så alt fungerer automatisk. Der er for alle kritiske lokaler udført indeklima-beregninger for vurdering af det termiske- og akustiske indeklima.

Under projekteringen har repræsentanter for brugerne, de studerende, deltaget i de planlagte workshops og byggestyregruppemøder samt i udarbejdelsen af byggeprogram og dispositionsforslag. For bygherren har det været vigtigt, at de studerendes ønsker og behov deles med lærergruppen, så de nye studiemiljøer kan imødekomme nye og fremtidige arbejds- og forberedelsesformer.

Projekteringstid:
4 – 5 måneder

Udførelsestid:
3 x 4 – 5 måneder

Udførte ydelser

Rådgivningen omfatter totalrådgivning

• Ideoplæg i samarbejde med brugere og bygherre
• Projektering og udbud af projektet i fagentreprise.
• Tilsyn og byggeledelse.


Udbudsform

Projektet er udført i fagentreprise.

John Andresen

Adm. direktør, Partner
Tlf.: +45 21 79 81 02
Mail: ja@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job