Reference for Regionshospitalet Silkeborg

Ombygning og etablering af operationsstuer.

Bygherre:

Regionshospitalet Silkeborg, Region Midt

Areal:

1600 m²

Pris:

DKK 32 mio. excl. udstyr

Færdiggjort:

2017 - 2021

Honorarsum:

DKK 1,5 mio.

Byggeriet

Sammenlægning af dagkirurgisk afdeling og stationær OP, herunder udvidelse med 5 OP stuer med tilhørende funktioner. Ombygningen er foretaget i 5 faser og med sygehus i fuld drift.

Ombygningen omfatter udvidelse af eksisterende operationsstuer med henblik på udvidelse af kapaciteten, forbedret logistik og optimeret udnyttelse af faciliteterne. Der er udført ombygning og etablering af 5 operationsstuer, fællesblokadeområde, modtagerum, kommandocentral, omklædningsrum, støtterum og opvågning

Projektet er gennemført i samarbejde med Arkitema Architects som totalrådgiver.

Udførte ydelser

Følgende rådgivningsydelser er udført af INGENIØR`NE:

- Brugerinddragelsesproces i samarbejde med Arkitema
-  Miljøscreening og risikovurderinger
-  Udfærdigelse af byggeprogram, forprojekt og myndighedsprojekt
- Projektringsledelse, projektledelse, økonomistyring, byggeregnskab
- Statiske beregninger m.m.
-  VVS-projekt for vand, varme, køling, sanitet, afløb
-  VVS-projekt for medicinske gasser m.v.
-  Ventilation
-  El-og belysning
-  CTS
-  Commissioning og køl
-  BIM og IKT
-  Byggeledelse, fagtilsyn, aflevering, ibrugtagning og 1-års eftersyn

 

Alle byggeriets faser har indgået i opgaveløsningen.


Udbudsform

Fagentreprise i begrænset udbud uden prækvalifikation.

Jack Andersen

Projektchef, Markedsleder Sundhed
Tlf.: +45 20 46 17 04
Mail: jka@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job