Reference for DIN Forsyning, Esbjerg

Opførelse af nyt kontordomicil med tilhørende lagerbygning og værksted i samme bygningsmasse.

 

 

Bygherre:

DIN Forsyning

Att:

Henrik Blicher, tlf. 21540030

Areal:

5500 m²

Færdiggjort:

2016 - 2017

Byggeriet

Projektering af nyt kontordomicil med tilhørende lager og værksteder for DIN Forsyning samt indhentning af håndværkertilbud i fagentrepriseudbud med efterfølgende kontrahering, byggeledelse, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinering.

Byggeriet består af et kontorområde på 3100 m², et lager på 1500 m² med lastbilindkørsel og værksteder på 900 m² – fordelt på autoværksted, sort værksted og rustfrit værksted. I værkstederne er etableret procesudsugning, trykluft og traverskraner. Derudover er der større omklædningsrum med garderobeskabe med sug. Alle faciliteter samles i samme bygningsmasse med et gennemgående grønt tag, som også fungerer som vandresti. Der er etableret garager for DIN Forsynings rottebiler mv.

Der er etableret kantine med tilhørende produktionskøkken til bespisning af alle virksomhedens medarbejdere. Indretning mm. er koordineret med bygherre og køkkenleverandøren.

Byggeriet er udført i lavenergiklasse 2020 og der er indarbejdet rekreative områder på grunden, som sammen med det store grønne tag sikrer, at alt regnvand holdes og nedsives på grunden.

Der er i projekteringen af bygningen fokuseret stort på bæredygtighed og bygningen udføres og certificeres til DGNB Guld.

Under projekteringsfasen har der været afholdt en workshop, hvor brugerne af bygningen kunne spille deres tanker og ideer ind i projektet. Derudover, er der i projekteringsfasen benyttet en Lean model, hvor der er blevet afholdt små korte projekteringsmøder 2 gange ugentligt, hvor alle faggrupper har drøftet sagen og afstemt det videre forløb.

 

Udførte ydelser

Rådgivningen omfatter underrådgivning, projektledelse, ingeniørprojektering, fagtilsyn, arbejdsmiljøkoordinering og byggeledelse. Friis & Moltke er totalrådgiver.

 


Udbudsform

Projektet er udført i fagentreprise.


Der er fokuseret stort på bæredygtighed og bygningen er DGNB Guld Certificeret."


Christian G. Gram

INGENIØR'NE, Gruppeleder Konstruktioner, Esbjerg

Christian G. Gram

Gruppeleder Konstruktioner, Esbjerg
Tlf.: +45 26 81 27 75
Mail: cg@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job