Reference for DP205 OUH Centrallager

DP205 - Regionalt lager for alle regionens sygehuse på OUH

Bygherre:

Region Syddanmark/ Projektorganisationen for Nyt OUH.

Areal:

5.275 m2, heraf 886 m2 indskudt dæk

Færdiggjort:

2021

Byggeriet

Det kommende regionale lager skal fungere som lager for alle regionens sygehuse på udvalgte produkter. Det er oplagt at placere det ved Nyt OUH – regionens største sygehus. Placeringen tæt ved motorvejen gør det nemt at distribuere varer fra lageret til regionens andre sygehuse.
Det nye regionale lager bliver en del af den såkaldte serviceby ved Nyt OUH, der kommer til at ligge udenfor hospitalsringen. Mere præcist placeres bygningen i forlængelse af sygehusets hovedkøkken og logistik- og sterilcentral. Fra dette område af servicebyen er der en tunnel direkte til den centrale del af Nyt OUH.

Byggeriet udføres i bygningsklasse 2020 samt indeklima klasse A og overholder i øvrigt Regionens krav til bæredygtighed.

Udførte ydelser

Projektet indeholder bl.a. følgende ingeniørydelser: Projektledelse ift. totalentreprenøren og arkitekt.

Varetagelse af projekteringsledelse for 5E Byg ift. Bygherren og øvrige projekterende og ift. tid og fremdrift samt varetagelse af IKT-ledelse for 5E Byg ift. Bygherren og øvrige projekterende og ift. overholdelse af udbuddets IKT-krav og krav til ”som udført”.

Detailprojektering af statiske konstruktioner, herunder udarbejdelse af statisk dokumentation.

Projektering af brugsvand, afløb, sanitære installationer, varme-, køle-, sprinkler-, el-tekniske anlæg, herunder lyn- afledningsanlæg.

Undersøgelse og fastlæggelse af forsyninger i forbindelse med vand, køling, varme, sprinkling, medicinske gasser, svag- og stærkstrømstekniske anlæg, herunder UPS og tilslutning til generatoranlæg samt trafoer terræn.

Detailprojektering af CTS-anlæg.


Udbudsform

Totalentreprise

Martin Weits

Projektleder
Tlf.: +45 22 22 07 94
Mail: mwe@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job