Reference for Ny sengebygning, Sydvestjysk Sygehus

Etablering af ny sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, som kan imødekomme fremtidens krav og visioner. 158 enkeltmands sengestuer fordelt på 5 etager. Projekteret i lavenergiklasse 2020. Rådgivningen omfatter ingeniørprojektering.

Bygherre:

Region Syddanmark

Arkitekt:

Arkitema Architects

Totalentreprenør:

MT Højgaard

Areal:

14000 m²

Færdiggjort:

2015 - 2019

Byggeriet

På Sydvestjysk Sygehus Esbjerg er etableret en ny sengebygning, som kan imødekomme fremtidens krav og visioner til patientens ophold og heling.

SVS Esbjerg er akutsygehus i Region Syddanmark og skal derfor have faciliteter, som kan tilgodese fremtidens krav indretningsmæssigt og i forhold til bæredygtighed, tekniske løsninger og med øget patientrettet fokus.

Projektet består af 158 enkeltmands sengestuer fordelt på 5 sengestueetager og tilhørende funktioner. Stueetage med hovedindgang, blodbank med 10 stk. ambulatorier samt auditorium og teknikkælder.

Bygningen er via en mellembygning sammenbygget med det eksisterende sygehus i drift. Mellembygning udligner etageforskelle mellem eksisterende bygning og ny tilbygning og fungerer samtidig som transportcenter med elevatorer for både gående og sengeliggende samt hovedtrapper. Heraf 1 oprettet som brandmandselevator.

Byggeriet er udført i lavenergiklasse 2020 samt indeklima klasse A og overholder i øvrigt Regionens krav til bæredygtighed.

Udførte ydelser

Projektet indeholder bl.a. følgende ingeniørydelser:
- Detailprojektering af statiske konstruktioner.
- Detailprojektering af medicinske gasser, vand-, afløb, sanitære-
  Installationer, varme-, køle-, sprinkler-, el-tekniske anlæg.
- Undersøgelse og fastlæggelse af forsyninger i forbindelse med vand, køling, varme, sprinkling, medicinske gasser, svag- og stærkstrømstekniske anlæg, herunder UPS og tilslutning til generatoranlæg.
- Detailprojektering af CTS-anlæg.
- Planlægning og koordinering af logistiske anlæg som affald- og linnedsug, rørpost for apotekervarer og blodprøver.
- Al projektering foregik digitalt i Revit jf. Region Syddanmarks IKT-
  aftaler.

Projekteringen foregik i tæt dialog med projektafdelingen for Sygehusbyggeri og Teknisk Afdeling på SVS Esbjerg for i samarbejde med MT Højgaard og Arkitema Arkitekter at forefinde tilpasningen til Sygehusets ønsker og behov.


Udbudsform

Projektet er udført som totalentreprise.


Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte mig."


Jack Andersen

INGENIØR'NE, Projektchef, Markedsleder Sundhed

Jack Andersen

Projektchef, Markedsleder Sundhed
Tlf.: +45 20 46 17 04
Mail: jka@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job