Reference for CIVICA Uffesvej, afd. 2, Odense

Renovering og ombygning af afdeling 2, 24 boliger opført i 1949 og består af 2 blokke.

Projektet er et pilotprojekt for CIVICA afd. 7

Rådgivningen omfatter totalrådgivning, byggeledelse og tilsyn

 

Bygherre:

CIVICA Boligforening, Odense

Att:

Nicolai Muhs

Areal:

24 boliger

Færdiggjort:

2016 - 2017

Byggeriet

Uffesvej er en afdeling med 24 boliger opført i 1949 og består 2 blokke med hver 2 opgange.

Projektet omfatter renovering af klimaskærm og installationer samt modernisering og ombygning af eksisterende boliger (køkken og toilet) samt fælles adgangsveje. I den forbindelse skal der indrettes 12 boliger for tilgængelighed og etablering af to nye elevatorer i forbindelse med eksisterende trapperum.

Arbejdet omfatter tillige modernisering af udearealer.

Projektet er et pilotprojekt for CIVICA afd. 7 Højstruphave med 247 boliger.

Opgaven er at fremtidssikre de nye lejligheder med moderne indretning, komfort og tilgængelighed samtidig med, at bygningernes arkitektur ikke må ændres udvendig. Der foregår en dialog med Odense Kommune og Landsbyggefonden.

Udførte ydelser

Totalrådgivningen omfatter dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt, hovedprojekt, projektopfølgning, byggeledelse og tilsyn samt arbejdsmiljø/sikkerhedskoordinering.

Desuden udarbejdelse af Drift- og vedligeholdelsesplan.


Udbudsform

Projektet udføres i hovedentreprise som begrænset udbud.


Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte mig."


Bjarne Burgdorff

INGENIØR'NE, Senioringeniør, Boligforeningsansvarlig, Alment byggeri

Bjarne Burgdorff

Senioringeniør, Boligforeningsansvarlig, Alment byggeri
Tlf.: +45 24 69 45 30
Mail: bb@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder