Reference for B32 afd. 3, Parkvænget, Kloakseparering

Totalrådgivning ifm. kloakseparering af 15 boligblokke

Bygherre:

Boligforeningen B32

Areal:

308 boliger | 15 boligblokke

Færdiggjort:

2018

Byggeriet

Udførelse af nyt regnvandssystem og udskiftning/strømpeforing af eksisterende fællesledning til etablering af nyt spildevandssystem samt etablering af nye vandstik og ny fjernvarmeinstallation for 15 boligblokke, hvor 308 lejemål er omfattet af arbejdet.

Projektet omfatter projektering, byggeledelse og 1 års gennemgang af nye regnvandsledninger internt på grunden, herunder optimering af ledningsføringer og fremtidigt vedligehold, samt udskiftning af enkelte spildevandsstik. Eksisterende fællesledning anvendes til spildevand og strømpefores grundet lægningsdybde og tilstødende fundamenter.

I projekteringen blev indtænkt, hvorledes arbejdet kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt.

Alle lejligheder var beboede under renoveringen, hvilket stillede krav til "nedetiden" for kloakken. Beboere blev løbende orienteret om arbejdets fremdrift og hvornår deres lejlighed stod for tur.

Sideløbende med kloakseparationen blev fjernvarme- og vandledninger udskiftet, ligesom der blev koordineret med Din Forsyning, som varetog kloakseparering til og igennem området. 

Projektet er udført i overensstemmelse med AB92.

Udførte ydelser

INGENIØR'NE har som totalrådgiver varetaget projekteringsledelse, projektering af anlæg og vvs, byggeledelse, fagtilsyn og 1 års gennemgang.


Udbudsform

Hovedentreprise.

Michael Jensen

Afdelingschef Esbjerg, Partner
Tlf.: +45 26 84 60 07
Mail: mj@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job