Reference for Modernisering af psykiatrisk afdeling på Svendborg Sygehus

Bygherrerådgivning i forbindelse med modernisering af psykiatrisk afdeling

Bygherre:

Region Syddanmark

Areal:

2.200 m2 ombygning og 400 m2 nybygning

Færdiggjort:

2019 - 2021

Byggeriet

Region Syddanmarks psykiatriplan Fremtidens Psykiatri fra 2007 udgør rammen for de behandlingsmæssige opgaver, der skal løses indenfor de fysiske rammer, hvorimod psykiatriens Generalplan fra 2009 er rammen for selve byggeprojektet.

Udgangspunktet for moderniserings- og ombygningsprojektet på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg er at nå så tæt på de for nybyggeri fastlagte standarder og anbefalinger som muligt.

Modernisering og ombygning af afdelingen skal understøtte opfyldelsen af psykiatriens målbilleder, som bl.a. fokuserer på kvalitet i tilbuddene, sammenhængende behandling, tilgængelighed og effektivitet.

Der har været særligt fokus på dagsrytmelys i forbindelse med moderniseringen. INGENIØR’NE har i den forbindelse bistået med erfaringer og fastsættelse af krav til udbudsmaterialet.

Opgaven blev gennemført med et særligt fokus på en sårbar patientgruppe, hvor psykiatriens særlige erfaringer og behov er særdeles vigtige for de enkelte detaljer af byggeriet. Vi har som bygherrerådgiver deltaget i hele processen med opstilling af krav og sikret at disse igennem såvel projektering som udførelse leveres til opfyldelse af kravene. Herunder involvering af de relevante brugere, driftspersonale mv. således, at de valgte løsninger fungerer i praksis.

Særligt omkring afprøvning af løsninger, har arbejdet omkring mock-up af de vigtigste funktioner givet stor værdi i udførelses-processen, hvor brugerne ligeledes har været involveret og godkendt løsninger.

I forbindelse med udførelsen af en ombygning som denne, har der naturligvis været et skærpet fokus på ombygningsarbejder ved en bygning i delvis drift. Selvom nogle funktioner har været genhuset i umiddelbar nærhed, har patientophold og behandlingsfunktioner fungeret i drift i samme bygning under udførelsen. Vi har arbejdet meget med at sætte de præcise krav til de udførende entreprenører, herunder fokus på daglige rutiner, hvor forkerte valg kan være fatale for patienter med psykiske lidelser.

INGENIØR´NE har bidraget med bistand til Region Syddanmark i forbindelse med planlægning af genhusningsfaciliteter, ligesom vi har haft en koordinerende rolle i forhold til rokader imellem de 3 etaper som projektet gennemføres i. Der er foretaget delafleveringer for hver etape, ligesom der er koordineret for sygehusets interne arbejder for ind- og udflytning.

Der har været særligt fokus på afleveringsprocesserne og at de afleverede afsnit blev overdraget fejlfrie til driften. I afleveringsfaserne gennemførtes test og commisioning af tekniske anlæg i samarbejde med driftspersonalet og de udførende entreprenører. INGENIØR’NE har været tovholder for denne proces.

Udførte ydelser

INGENIØR'NEs ydelser omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med modernisering af psykiatrisk afdeling på Svendborg sygehus følgende:

- Udarbejdelse af byggeprogram
- Gennemførelse af totalentrepriseudbud i indbudt licitation
- Udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentrepriseudbud
- Deltagelse som rådgiver og varetagelse af sekretærfunktionen for bedømmelsesudvalget i forbindelse med bedømmelse af indkomne forslag
- Kontrahering med totalentreprenør
- Opfølgning og bygherretilsyn i udførelsesperioden
- Mangelgennemgang, aflevering og 1 års eftersyn


Udbudsform

Projektet blev udbudt i totalentreprise jf. tilbudsloven.

Henrik Bilberg

Afdelingschef Kolding, Partner
Tlf.: +45 40 11 27 37
Mail: hb@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job