Reference for Ny sterilcentral på Regionshospitalet i Randers

Bygherre:

Regionshospitalet Randers

Areal:

1200 m²

Pris:

42 mio kr.

Færdiggjort:

2019 - 2020

Byggeriet

For at sikre og optimale rammerne for den interne forsyning til og fra sterilcentralen på Regionshospitalet Randers, bygges en ny sterilcentral med niveaufri forbindelse til eksisterende transport korridor/ tunnelsystem. Sterilcentralen kommer i hovedtræk til at bestå af:

  • Urent område
  • Rent område/pakkeområde
  • Sterilt område/sterildepot
  • Sluser
  • Supportrum
  • Kontor
  • Personale faciliteter samt
  • Teknikrum
  • Teknikloft over produktionsrum og sterildepot

Udførte ydelser

INGENIØR´NE står for udfærdigelse af ingeniørprojektering, herunder dimensionering og beregning af stærkstrøm, ventilation og køleinstallationer, vandbehandlingsanlæg, brand- og CTS styrings-strategien for det samlede projekt. Herudover komplet projektering for ovenstående installationer, myndighedsgodkendelse, 3D projektering af alle komponenter samt efterfølgende fagtilsyn.

Derudover har INGENIØR’NE stået for den samlede projekteringsledelse herunder IKT-ledelse for det samlede totalentreprenørteam.

Der har under projekteringen været en tæt dialog med Totalentreprenøren, KHR Arkitekter og bygherren omkring projektet.


Udbudsform

Projektet udføres i totalentreprise.


HAR DU SPØRGSMÅL TIL PROJEKTET ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE MIG"


Jack Andersen

INGENIØR'NE, Seniorprojektchef, bygherrerådgiver og sundhed

Jack Andersen

Seniorprojektchef, bygherrerådgiver og sundhed
Tlf.: +45 20 46 17 04
Mail: jka@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job