Reference for Ny sterilcentral på Regionshospitalet i Randers

Bygherre:

Regionshospitalet Randers

Areal:

1.200 m²

Pris:

42 mio kr.

Færdiggjort:

2019 - 2020

Byggeriet

For at sikre optimale rammer for den interne forsyning til og fra sterilcentralen på Regionshospitalet Randers, er der bygget en ny sterilcentral med niveaufri forbindelse til eksisterende transport korridor/ tunnelsystem. Sterilcentralen kommer i hovedtræk til at bestå af:

  • Urent område
  • Rent område/pakkeområde
  • Sterilt område/sterildepot
  • Sluser
  • Supportrum
  • Kontor
  • Personale faciliteter samt
  • Teknikrum med ventilation, vandbehandlingsanlæg mm.
  • Teknikloft over produktionsrum og sterildepot

Udførte ydelser

INGENIØR´NE har stået for udfærdigelse af ingeniørprojektering, herunder dimensionering og beregning af stærkstrøm, ventilation og køleinstallationer, vandbehandlingsanlæg, brand- og CTS styrings-strategien for det samlede projekt. Herudover komplet projektering for ovenstående installationer, myndighedsgodkendelse, 3D projektering af alle komponenter samt efterfølgende fagtilsyn.

Derudover har INGENIØR’NE stået for den samlede projekteringsledelse herunder IKT-ledelse for det samlede totalentreprenørteam.

Der har under projekteringen været en tæt dialog med Totalentreprenøren, KHR Arkitekter og bygherren omkring projektet.


Udbudsform

Projektet er udført i totalentreprise.


HAR DU SPØRGSMÅL TIL PROJEKTET ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE MIG"


Jack Andersen

INGENIØR'NE, Projektchef, Markedsleder Sundhed

Jack Andersen

Projektchef, Markedsleder Sundhed
Tlf.: +45 20 46 17 04
Mail: jka@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job