Reference for Claus Sørensen A/S

Nyt bæredygtigt kontordomicil på Esbjerg Strand.

Domicilet består af en lav del i to etager samt en høj bygning på 8 etager.

Rådgivningen omfatter ingeniørprojektering, byggeledelse og tilsyn.

Bygherre:

Claus Sørensen Ejendomme A/S

Arkitekt:

Friis & Moltke

Areal:

8000 m²

Færdiggjort:

2015 - 2017

Byggeriet

Projektering af nyt kontordomicil på Esbjerg Strand for Claus Sørensen Ejendomme A/S. Projektet er udbudt i fagentreprise med efterfølgende kontrahering, byggeledelse og fagtilsyn.
Byggeriet består af en lav del i to etager samt en høj del på otte etager. De to bygningskroppe skærer hinanden som et kors og den høje del udkrages mod den kommende lagune.

Byggeriet er udført i lavenergiklasse 2015 med en højisoleret klimaskærm, lavenergi vinduer, solceller samt store tagflader med grønt tag.

Der lægges i projektet stor vægt på bæredygtighed og gode energimæssige løsninger.

Byggeriet er udført med individuel køling i alle rum og variable luftmængder i møde og samlingslokaler. Kølingen sikres via grundvandskøling, der har en lav miljøbelastning og lavt energiforbrug.

Udeluften indtages på bygningens bagside via en facaderist integreret i bygningens arkitektur og afkastluft føres via jordkanaler til et afkast, der er integreret med et udvendigt depot. Dette sikrer at udeluften ikke påvirkes af trafik fra vejen og minimerer risikoen for, at støj fra trafik forplantes i ventilationssystemet.

Udførte ydelser

Rådgivningen omfattede underrådgivning, projektledelse, fagtilsyn og byggeledelse. Totalrådgiver var FRIIS & MOLTKE.
Der er foretaget commissioning af byggeriet, så det er driftsklar til tiden og opfylder de definerede krav.


Udbudsform

Projektet er udført i fagentreprise.


I projektet lægges stor vægt på bæredygtighed og gode energimæssige løsninger."


John Andresen

INGENIØR'NE, Adm. direktør, Partner

John Andresen

Adm. direktør, Partner
Tlf.: +45 21 79 81 02
Mail: ja@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job