Reference for Sædding Specialcenter, Esehuset Esbjerg

Plejecenter for plejekrævende personer med fysiske og psykiske behov og for personer med gerontopsykiatriske symptomer.

 

 

Bygherre:

Esbjerg Kommune

Att:

Lilly Lindberg

Areal:

10.000 ²

Færdiggjort:

2007 - 2009

Byggeriet


Centeret etableres i tilknytning til en nedlagt folkeskole som ombygges til at rumme en del af centerfaciliteterne. Resten af centerfaciliteterne indrettes i nybyggeri. I tilknytning hertil bygges 72 boliger.

Plejecentret er nytænkt med boliger til borgere med demens samt et gerontopsykiatrisk plejecenter, indrettet specielt til mennesker med svær demens og psykisk sygdom. Målet er tryghed, livskvalitet, selvbestemmelse, aktiviteter og et minimum af indgriben i den personlige frihed. De fysiske rammer imødekommer behov for plads og hjælpemidler til       plejekrævende mennesker, hvor løsninger af teknisk og logistisk art, er etableret for at tilgodese beboerenes sikkerhed, og med specielle hensyn til nedsat dømmekraft .

Runde former er tænkt og udført for at tage i betragtning, at mennesker med demenssygdomme gerne ”vandrer”.

Udførte ydelser

Totalrådgivningen omfatter ingeniørrådgivning, byggeledelse og tilsyn.

Alle byggeriets faser indgår i opgaven, herunder brugerinddragelse.


Udbudsform

Projektet udføres i indbudt fagentreprise.

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job