Reference for Regionshospitalet Horsens, Bygning 6

Energioptimering og renovering af bygning 6 i etaper

Bygherre:

Region Midt, Regionshospitalet Horsens

Arkitekt:

ERIK Arkitekter

Areal:

650 m2 + renov. 4300 m2 energioptim. 2000 m2 nybyg

Færdiggjort:

2018 - 2022

Byggeriet

Projektet omfatter projektering af nye facader, inkl. vinduer samt efterisolering og udskiftning af tag. Herudover etablering af nyt taghus for nye ventilationsanlæg på eksisterende tag samt udskiftning af eksisterende faldstammer, ventilationskanaler, vand- og varmerør. Opgaven er yderst kompleks, da alle arbejder udføres med sygehus i drift. I bygningen forefindes ambulatorier, MR- og CT-scannerrum samt kantine og sygehuskøkken. Bygherren forestår selv den sideløbende commissioning proces som Totalrådgiveren deltager i og implementerer konklusioner fra. I projektet har der også været udarbejdet og projekteret omfattende processer samt udbud for miljøsaneringsarbejder.

Projektet indeholder desuden projektering af nye Ultralydsrum i bygning 9 samt etablering af nye MR-scannerrum i bygning 6 med tilhørende forstærkninger afskærmninger m.m. samt udskiftning af lofter i rum hvor installationer og nuværende standard på lofter tilsiger dette. I projektet har Bygherren yderligere tilkøbt ydelsen ”salg af energibesparelser” hos totalrådgiveren INGENIØR`NE.

Projektet gennemføres som en konklusion på en energirapport og hovedsageligt som et energioptimeringsprojekt på baggrund af udfærdigede energirapporter. Projektet udføres med INGENIØR`NE som totalrådgiver i samarbejde med ERIK Arkitekter.

Udførte ydelser

Der udarbejdes dispositions- og projektforslag, myndigheds- og hovedprojekt, tilbudshentning samt kontrahering og projektopfølgning. Herudover 1-års eftersyn. INGENIØR`NE har forestået byggeledelse og fagtilsyn samt AMK-B. Projektet har omfattet teknisk rådgivning og bistand vedrørende AMK-P, konstruktioner, commissioning, VVS, ventilation, EL, miljø og CTS. Herudover rådgivning i forbindelse med projektering af forsyningsveje samt budgetansvar for projektets økonomiske ramme. 


Udbudsform

Projektet er udbudt fagentreprise.

Jack Andersen

Projektchef, Markedsleder Sundhed
Tlf.: +45 20 46 17 04
Mail: jka@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job