Reference for NIDO DNV-Gødstrup - Forsknings- og uddannelsescenter

Opførelse af forsknings- og uddannelsescenter, NIDO, i forbindelse med det nye supersygehus i Gødstrup ved Herning. Det omkring 4.500 m² store projekt, opføres med tilhørende aula samt simuleringsområde og KSR (klinisk social rehabilitering) indrettet i råhus i allerede opførte bygninger. 

Bygherre:

Regions Midtjylland

Arkitekt:

Arkitema Architects

Totalentreprenør:

KPC Herning A/S

Areal:

ca. 5.100 m²

Færdiggjort:

2018 - 2020

Byggeriet

 Opførelse af et forsknings- og uddannelsescenter på DNV Gødstrup med tilhørende simuleringsområde og KSR (klinisk social rehabilitering) indrettet i råhus i allerede opførte bygninger. Projektet består af flere laboratorieenheder (Radiokemisk forskningsafsnit, Ioderingslaboratorium, vådlaboratorier, laboratorium for medicinsk forskning, vandgenerator og fleksible laboratorier). Herudover arealer til forskningsarbejdspladser, undervisningslokaler, Simulationstræningslokaler, Aula (selvstændig rund bygning), Atrium, Clinical Trial Unit med tilhørende sengestuer, mødelokale m.m. Laboratorier klassificeres iht. GMO samt isotopklasse C.

Projektet består af ca. 4.500 m² nybyggeri og 600 m² ombygning. Selvstændige nybyggerier af Aula til i alt ca. 500 m², Radiokemisk Forskningsafsnit på ca. 180 m² samt NIDO på i alt ca. 3,820 m² samt indretning af ca. 600 m² Vestsim i eksisterende råhus. Byggeriet er udført i bygningsklasse 2020 samt indeklima klasse A og overholder i øvrigt Regionens krav til bæredygtighed.

Udførte ydelser

Projektet indeholder bl.a. følgende ingeniørydelser:

Detailprojektering af statiske konstruktioner, herunder pilotering af fundamenter.

  • Detailprojektering af særinstallationer for laboratorier, vand-, afløb, sanitære installationer, varme-, køle-, sprinkler-, el-tekniske anlæg.
  • Undersøgelse og fastlæggelse af forsyninger i forbindelse med vand, køling, varme, sprinkling, medicinske gasser, svag- og stærkstrømstekniske anlæg, herunder UPS og tilslutning til generatoranlæg.
  • Detailprojektering af CTS-anlæg.
  • Planlægning og koordinering af logistiske anlæg som affald- og linnedsug, rørpost for blodprøver.
  • Al projektering er foregået digitalt i Revit jf. Region Midtjyllands IKT-aftaler.

Projekteringen er foregået i tæt dialog med projektafdelingen for DNV Gødstrup for i samarbejde med KPC Herning og Arkitema Arkitekter at finde tilpasningen til DNV Gødstrups ønsker og behov.


Udbudsform

Projektet er udført i totalentreprise med KPC Herning og Arkitema.

 

 

Jack Andersen

Projektchef, Markedsleder Sundhed
Tlf.: +45 20 46 17 04
Mail: jka@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job