Reference for Hotel Scandic, Esbjerg

Renovering af etage 1 – 4 på Hotel Scandic Esbjerg.

Totalrådgivningen omfatter bygherrerådgivning, projekt- og projekteringsledelse, tilsyn og byggeledelse.

Bygherre:

Hotel Scandic Esbjerg

Areal:

3000 m²

Færdiggjort:

2015

Byggeriet

Byggesagen omhandler en renovering af etage 1-4 på Hotel Scandic i Esbjerg. De 4 etager består af 88 værelser og badeværelser med tilhørende korridor og en adgangstrappe. I projektet blev et badeværelse på etage 1 renoveret og etableret som et prøvebadeværelse for at imødekomme evt. seriefejl.
Eksisterende vægge mod korridorer og rundt om badeværelser bibeholdes.

Renoveringen er sket ved udskiftning af væg-, gulv og loftsoverflader samt totalrenovering af badeværelse og udskiftning af installationer for VVS, El, ventilation og køl, herunder nyt inventar i værelser. Etagerne er renoveret enkeltvis med øvrige etager i drift samt delvis vertikalt i delområder af h.t. løbende udskiftning af afløbsinstallationer. Byggeriet blev afleveret før tid for hver af de enkelte tager og til rette budget.

Udførte ydelser

INGENIØR’NE har forestået totalrådgivning ifm. opgaven hvilket bl.a. har omfattet bygherrerådgivning, herunder indledende skitsering og budgetlægning samt efterfølgende projekt- og projekteringsledelse inkl. Koordinering med Bygherrens designarkitekt for værelsesindretningen.
Herudover varetagelse af udbud i fagentreprise samt byggeledelse og tilsyn.

Tilsyn og opfølgning er lavet i AJOUR.
Projektet blev udført i fagentreprise med til 30 fagentreprenører.

Rådgivningen omfatter bygherrerådgivning, projektledelse, tilsyn og byggeledelse.

Der er foretaget commissioning af byggeriet så det var driftsklar til tiden og opfyldte de definerede krav.


Udbudsform

Projektet er udført i fagentreprise.


Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte mig"


Jack Andersen

INGENIØR'NE, Projektchef, Markedsleder Sundhed

Jack Andersen

Projektchef, Markedsleder Sundhed
Tlf.: +45 20 46 17 04
Mail: jka@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job