Reference for DLG

Projektering af nyt kontordomicil til DLG i Fredericia

Totalentreprenør:

Projektet udføres i totalentreprise

Areal:

9.000 kvm

Færdiggjort:

2018 - 2020

Byggeriet

Byggeriet består af et kontorområde på ca. 7.500m2 samt kælder indeholdende fitness, teknik og depot. Byggeriet skal huse ca. 300 medarbejdere.

Bygningen opbygges som et kombineret atrium- og længehus. Ved indgangspartiet findes atriet som går i alle bygningens etager, hvor efter bygningen grener sig ud i tre fingre. Taget udføres som saddeltag.

I bygningen findes en stor kantine med tilhørende produktionskøkken.

Byggeriet er placeret i de grønne områder tæt på den nye Lillebæltsbro og vil blive synlig fra Fredericia siden samt fra broen. Bygningen udføres med grønt tag, såkaldt Sedum-tag, så det herved vil lægge sig flot ind med omgivelserne.

Afledning af regnvand fra området er forsinket/begrænset ved LAR-anlæg.

En meget stor del af regnvandet på parkeringspladserne nedsives dels via permeabel belægning og dels via regnbede.

Den del af regnvandet der afledes til det offentlige anlæg forsinkes med en drosselledning og der er indregnet opstuvning på terræn.

Udførte ydelser

Rådgivningen omfatter rådgivning på alle ingeniørfagene inkl. brand, projektledelse og fagtilsyn.

Totalentreprenøren er NRE. Bygherre er AP Pension mens DLG er lejer. Arkitekt er PLH.


Udbudsform

Projektet udføres i totalentreprise


Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte mig"


Christian G. Gram

INGENIØR'NE, Ingeniør, Projektleder

Christian G. Gram

Ingeniør, Projektleder
Tlf.: +45 26 81 27 75
Mail: cg@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job