Reference for Ny undervisningsbygning UC Syddanmark, Esbjerg

Opførelse af ny undervisningsbygning i to etager med teknikkælder.

Bygherre:

UC Syddanmark

Areal:

2500 m²

Færdiggjort:

2010 - 2012

Byggeriet

Undervisningsbygningen er udført med selvstændige datastuer, indbygget køleanlæg samt automatisk solafskærmning på facaderne. Samtlige undervisningslokaler er indrettet fleksibelt, med udgangspunkt i mulighed for individuel opdeling. Alle grupperum er etableret, så de kan anvendes som både grupperum og/eller permanente kontorer.

Projektet er udført med alle ingeniørfag (konstruktioner og tekniske installationer) og der er udarbejdet projekt i forbindelse med udbud af AV- og IT-udstyr. AV-udstyr er samkørt med solafskærmning, så alt fungerer automatisk. Der er for alle kritiske lokaler udført indeklima-beregninger for vurdering af det termiske- og akustiske indeklima.

Under projekteringen har repræsentanter for brugerne, de studerende, deltaget i de planlagte workshops og byggestyregruppemøder samt i udarbejdelsen af byggeprogram og dispositionsforslag. For bygherren har det været vigtigt, at de studerendes ønsker og behov deles med lærergruppen, så de nye studiemiljøer kan imødekomme nye og fremtidige arbejds- og forberedelsesformer.

Udførte ydelser

Rådgivningen omfatter totalrådgivning, tilsyn og byggeledelse.

Totalrådgivningen omfatter bygherrerådgivning, programmering, budgettering og tidsplanlægning. Herudover er alle bygherreleverancer koordineret (svagstrøm, elevator, sprinkler, etc.).


Udbudsform

Projektet udføres i fagentreprise.

John Andresen

Adm. direktør, Partner
Tlf.: +45 21 79 81 02
Mail: ja@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job