Reference for Ungdomsbo, Esbjerg

Tag-, facade- og altanrenovering af almen boligbyggeri på tilsammen 10.000 m2. 

 

Bygherre:

Ungdomsbo, Esbjerg

Areal:

10.000 m²

Færdiggjort:

2018 - 2019

Byggeriet

Det tilsammen 10.000 m2 store bygningsareal under Ungdomsbo (afdeling 2, 3 og 4) har fået en gennemgående renovering af tage, opgange indvendig og udvendig samt altan.

Tagene på de 3 etagers høje bygninger har fået nyt naturskifertag, hvori der er nedsænket i tagfladen er monteret solceller, som dækker forbruget til fællesstrøm. Opgange er udvendigt beklædt med zink, og har indvendigt fået nye loftskonstruktioner med akustikregulerende loftsbeklædning. Den nye loftkonstruktion sikrer sikker adgang til tagrummene. Desuden monteres nye ovenlys med røgventilation til trappeopgange.

For opnåelse af bedst muligt hensyn til beboerne, er beboerne inddraget i renoveringsprocessen gennem den beboerdemokratiske proces med infomøder, beboerinddragelse og workshop med byggeudvalget. Herunder også beboerkoordinering i forbindelse arbejde på altaner og adgang til disse. 

Udførte ydelser

INGENIØR´NE har som totalrådgiver stået for projektledelse for rådgivningsteamet, projekteringsledelse, udbud, kontrahering, planlægning og tidsstyring, fagtilsyn og byggeledelse samt arbejdsmiljø/sikkerhedskoordinering.

Beboerhåndtering:
Beboerkoordinering ifbm. arbejder på altaner og adgang til disse.


Udbudsform

Fag og hovedentreprise.

Jette Brix

Ingeniør, Projektleder
Tlf.: +45 25 94 49 29
Mail: jbb@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job